I-223

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Novi Varoš, na putu Okučani-Gradiška, 1-2. maj 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Glavnina stanovništva Zapadne Slavonije se povlačila iz pravca Okučani ka Staroj Gradiški i Savi sa namerom da, preko mosta kod Gradiške, pređe na teritoriju Republike Srpske u Bosansku Gradišku.

Pripadnici Hrvatske vojske su vršili snažan napad kod Nove Varoši sa namerom da preseku ovaj magistralni put kojim se kretalo više hiljada stanovnika.

Svedok 628/95-11 navodi:

"... u Okučanima sam uzeo svoj traktor i prikolicu, pokupio najnužnije stvari i sa susedom sam se pridružio konvoju izbeglica koji se od Okučana kretao prema Bosanskoj Gradiški.

Konvoj je krenuo u probijanje oko 05.00 časova ujutru.

Pripadnici Hrvatske vojske su ispred Nove Varoši, iz šume Prašnjak koja je udaljena od puta oko 50 m, otvorili žestoku vatru iz pešadijskog i teškog naoružanja na konvoj sa civilima. Među civilima je bilo mnogo žrtava. Prevozna sredstva su gorela. Taj proboj je trajao ukupno 8 časova na dužini puta od oko 4 m, do kanala Strug.

Konvoj je morao često da zastaje, a zatim bi, kada bi napadači bili potisnuti, nastavljao put. Video sam veoma veliki broj mrtvih civila na putu, tako da su vozila, koja su nastavljala proboj pored njega, morala da prelaze i preko leševa.

Prema mojoj slobodnoj oceni, na putu je ostalo 400 do 450 ubijenih civila.

Među poginulima sam prepoznao jedino:

1. Vukadinović Zorana i

2. Cicvara Milana.

Kada smo prešli kanal Strug, na putu do Save, bili smo pod neprekidnom artiljerijskom vatrom Hrvatske vojske..."

Svedok 628/95-1 iznosi sledeće:

"... Kada su pripadnici Hrvatske vojske 1. maja 1995. godine oko 20.00 časova presekli put Okučani - Nova Gradiška, kod Nove Varoši, kojim su se iz pravca Okučana kretale izbeglice srpske nacionalnosti, ugledao sam na mestu zvanom Pustara, kako se iz pravca Okučana prema Novoj Varoši približava jedan automobil marke "Mercedes" žute boje, sa okučanskom registracijom. U njemu se nalazilo pet putnika.

Video sam kada su ispred ovog vozila izašla dvojica hrvatskih vojnika i zaustavili ga. Jasno sam čuo njihov razgovor i dozivanje jednog od njih:Hodi, imaš pet Srba, zakolji ih . Verovatno je dozivao nekog od svojih drugova koji su stajali pored puta. Ubrzo je na put istrčalo pet hrvatskih vojnika, koji su stali neposredno pored vozila i počeli da pucaju u putnike iz automata sve dok nisu ispraznili šaržere.

Pošto su poubijali sve putnike u automobilu, gurnuli su automobil sa kolovoza u desnu stranu, u kanal. Ubijeni putnici su ostali u ovom automobilu..."

Svedok 654/95-5 navodi:

"... Agresija hrvatskih oružanih snaga na Zapadnu Slavoniju je započela 1. maja 1995. godine. Tog dana je bila organizovana evakuacija civilnog stanovništva iz Okučana za Gradišku. I ja sam bio angažovan na ovim zadacima. Tokom dana sam autobusom, u četiri ture, prevozio žene i decu. Na ovim zadacima bili su angažovani i vozači autobusa L.N, R.M. i M.Č.

Poslednju turu sam napravio oko 21.30 časova.

Mada su put Okučani-Gradiška u prethodnim turama neprekidno granatirale i bombardovale iz aviona hrvatske oružane snage, mi smo uspevali da se probijemo bez posledica.

Ovim pravcem, od Okučana prema Gradiški, kretala se i kolona automobila, traktora i kamiona.

Oko 21.30 časova sam krenuo svojim autobusom u kome su bili žene i deca. Iza mene je bio autobus kojim je upravljao M.Č. I ovog puta su granatirali naše autobuse. Međutim, prvi put tog dana je na delu puta od polovine sela Novi Varoš do mosta na Strugi, u dužini od oko 500 m, na autobus otvarana vatra iz pešadijskog naoružanja iz kuća i dvorišta pored puta, kao i iz obližnje šume Prašnik. Zbog toga sam povećao brzinu i uspeo neoštećen da se probijem preko kanala Strug.

Na putu kroz navedeni deo sela Novi Varoš, video sam kada je ispred mene bio pogođen jedan automobil "Zastava 101" koji je skrenuo u desno i udario u jednu kapiju, a zatim i jedna "Zastava 750", koja je takođe bila pogođena iz pešadijskog naoružanja. Ona je skrenula u desnu stranu udarivši u kuću pored puta. Nisam mogao da vidim šta se dešavalo sa putnicima u ovim automobilima, jer je bila noć, a nisam smeo da smanjim brzinu. Ispred sebe sam video jedan traktor za čijim je volanom sedeo jedan starac vozeći prikolicu na kojoj se nalazilo nekoliko civila. Video sam trenutak kada je starac bio pogođen iz puške iz koje je pucano iz dvorišta sa leve strane puta. Kada je starac pao na desnu stranu od volana, traktor je skrenuo u desno i udario u stub, a zatim se prevrnuo. Koliko sam mogao da primetim, civili su ostali na putu, ali nisam video šta je sa njima posle toga bilo..."

Svedok 654/95-2 navodi:

"... Ja sam izjutra 2. maja krenuo iz Okučana oko 05.15 časova svojim kamionom prema Savi. Išao sam preko sela Novi Varoš, mada se tokom cele noći i tog jutra čula pucnjava iz tog pravca. Na ulazu u selo Novi Varoš, čuo sam specifičnu pucnjavu iz singapurskih pušaka, sa obe strane puta. Čuo sam kuršume koji su proletali iznad kamiona. Na ulazu u selo sam video kako jedan traktor stoji sa stvarima rasutim oko njega (posteljina, posuđe i dr.), a preko volana je ležao jedan čovek, nepomičan. Dalje u selu, video sam veći broj traktora i putničkih automobila, a pored njih su ležali mrtvi ljudi.

Kako je iz kuća sa leve strane puta, idući prema Savi, otvarana sve žešća vatra u pravcu kamiona, ja sam povećao brzinu. Da bih izbegao gaženje leševa, morao sam s desne strane preći na trotoar i pešačku stazu i na taj način sam izbegao zaustavljanje vozila i nekako uspeo da se nepogođen izvučem iz sela Novi Varoš.

S obzirom na situaciju u kojoj sam se nalazio, ne bih mogao da procenim koliko je Srba bilo ubijeno na putu kroz Novu Varoš. Video sam da su među ubijenima bili i

3. Odlović Ignjatije iz Benkovca,

4. vojnik sa nadimkom "Šuber" iz Okučana, i

5. "Migel", privatni trgovac iz Bodegraja.

Ja sam na putu od Okučana do Gradiške prošao pored punktova UNPROFOR-a, na mestu zvanom Pustara, pri izlazu iz Nove Varoši, kao i pored punkta na izlasku iz Nove Varoši, u pravcu Gradiške. Nisam video nijednog pripadnika "Plavih šlemova" na tim mestima. Punktovi su bili potpuno prazni..."

Svedok 654/95-4, koji je 1. maja bio u blizini Benkovca, takođe navodi:

"... Oko podne sam video jedan avion, verovatno marke "Mig". Leteo je sa južne strane u pravcu Pakraca i kada se našao između Rađenovca i Bijele Stene, na mestu zvanom Tromeđa, video sam da je izručio bombe koje su odmah zatim eksplodirale i čuo sam jaku detonaciju. Kasnije sam čuo da se na mestu zvanom Tromeđa kod Bijele Stene nalazio konvoj od 400 civila na koje su pale bombe bačene iz ovog aviona i da je tom prilikom ubijen veliki broj civila.

Iz Okučana sam pošao ka Savi oko 21.00 sata. Kretao sam se na biciklu. Celim putem su padale granate u neposrednoj blizini puta kojim se kretao konvoj. Većina vozila se kretala sa upaljenim farovima.

Na ulazu u selo Novi Varoš, video sam da je jedan mali traktor marke "Ferguson" udario u stub pored puta a pored njega su ležali stariji čovek i žena - mrtvi. Nedaleko odatle, video sam prevrnut u jarku traktor marke "Ursuz" pored koga su takođe ležali mrtvi muškarac i žena, zatim automobil marke "Jugo 45", tamnoplave boje, u kome su bila tri ubijena lica, a zatim sam video jedan "Mercedes 300" bele boje, koji je udario u stub pored puta i u kome su se nalazila dva mrtva muškarca. Nedaleko odatle je stajao automobil marke "Regata" u kome nisam video nikog. Ovi automobili i leševi su se nalazili na relaciji dugoj oko 50 m, a ispred njih, na oko 100 m, naišao sam na druga prevozna sredstva, takođe zaustavljena na putu i prevrnuta pored puta. I pored njih je takođe bio veći broj ubijenih civila. Bio sam primoran da obilazim biciklom između ovih leševa i žurio sam da se što pre izvučem.

Koliko se sada sećam, video sam najmanje 25 ubijenih civila. Ceo ovaj prizor mogao sam, kao što sam napred naveo, videti pošto je većina vozila stajala.

Kada sam došao u Gradišku, u jednoj ulici sam video svoj automobil marke "Lada karavan", koji je stajao sa upaljenim svetlima i otvorenim vratima. To me je začudilo jer sam znao da je automobil ostao u Benkovcu. Ubrzo sam saznao da su automobil dovezle R.M. i K.M. koje su bile ranjene u Benkovcu, odnosno da je ona koja je bila lakše ranjena vozila moj automobil i dovezla ga sa ranjenom decom u Gradišku. Po dolasku u ovaj grad otišle su u bolnicu..."

Svedok 654/95-6 navodi:

"... 2. maja izjutra sam video da su mnogi Srbi krenuli u konvoju iz Okučana u pravcu Gradiške na Savi, odakle su dolazile vesti da Hrvati u selu Novi Varoš napadaju konvoje. Čuo sam da je prethodne večeri kada je bio napadnut konvoj bilo dosta žrtava.

Ja sam 2. maja oko 17.30 časova krenuo u pravcu Gradiške.

Na ulazu u Novu Varoš sam video mnoštvo polupanih automobila, traktora i kamiona. Na putu je ležao veliki broj ubijenih civila i naših vojnika. Istovremeno, našu kolonu su napadali Hrvata koji su se nalazili s leve strane puta, u pravcu našeg kretanja, u šumi Prašnik. Zbog toga je naše kretanje bilo usporeno, pa je kolona morala vrlo često da se zaustavlja i pod borbom da se probija dalje. Naše probijanje kroz Novu Varoš je trajalo sve do sutradan 3. maja, tako da smo u Gradišku na Savi stigli tek oko 19.00 časova. Za sve ovo vreme smo često morali da se zaustavljamo - na pojedinim mestima smo zadržavani i po nekoliko sati.

Ja sada ne bih mogao tačno da procenim koliko je u Novoj Varoši bilo ubijenih civila i vojnika, ali sam siguran da je bilo znatno više civila nego vojnika. Među ubijenima sam video i malu decu od nekoliko meseci, koja su ležala ubijena pored svojih mrtvih majki. Izbrojao sam troje male dece ubijene pored svojih majki, a bilo je svakako više, ali ja ovaj prizor nisam mogao gledati, pa sam izbegavao da obraćam veću pažnju.

Mada zbog toga nisam ni bio u stanju da bliže zagledam žrtve, među poginulima sam iz sela Rajića prepoznao

6. Bosanac Branka,

7. Kosovac Simu,

8. Đurašinović Iliju,

9. Pravica Stevu,

10. Bajić Milana i

11. Milašinović Milana,

a iz Bjelovara

12. Tešanović Vukašina iz Banja Luke i

13. izbeglicu koga sam znao pod nadimkom "Rumeni".

Od N.S. sam čuo da je video kada su Hrvati 3. maja čistili put kroz Novu Varoš, uklanjali havarisana vozila a leševe spaljivali, posle čega su oprali put kroz Novu Varoš..."

Svedok 628/95-2 navodi:

"... Ja sam 1. maja 1995. godine oko 18.00 časova odlučio da se traktorom probijem prema Gradišci. U Okučanima sam pokupio najosnovnije stvari i povezao svoju majku, strica, strinu i komšinicu. Kada smo stigli do naplatne rampe na auto-putu, video sam jednu ženu koja je ležala na putu pogođena granatom, a na Dubovačkom nadvožnjaku je pored jednog stuba stajao traktor, a do njega jedan čovek koji je ležao mrtav, a žena je bila ranjena. Kod punkta UNPROFOR-a, gde su ranije bili pripadnici nepalskog bataljona, video sam dva razmrskana automobila i pored njih dva-tri ubijena civila.

Nastavio sam dalje sa probijanjem dok su po putu i pored njega padale granate. U međuvremenu se bila stvorila kolona traktora, kamiona i drugih prevoznih sredstava koja su se kretala u istom pravcu kao i ja. Video sam kada su neka od ovih vozila bila pogođena granatom, pri čemu je bilo i žrtava.

Na ulazu u selo Novi Varoš granatiranje od strane Hrvata je postalo intenzivnije iz pravca šume Prašnik. Probijajući se dalje, nailazio sam na dosta slupanih automobila i drugih prevoznih sredstva, kao i na leševe na putu.

U blizini kafane "Složna braća" sam video nekoliko ranjenika, među kojima je bio i Lukić Ignjatije. Ovakvo stanje bilo je sve do izlaska iz sela Novi Varoš, do srušenog mosta na kanalu Strug.

Nisam bio u situaciji da procenim broj žrtava koje sam video pored puta. Sutradan, kada smo prešli preko Save, Hrvati su na ulasku u Novu Varoš ubili

14. Kesić Milku,

koja je, odlučivši da se vrati u Okučane, pošla automobilom iz Gradiške. Tom prilikom su teško ranili T.S...."

Svedok 628/95-3 navodi:

"... 2. maja oko 04.00 sata ujutru smo krenuli prema Gradišci, putem koji je prolazio kroz selo Novi Varoš. Civili su išli na traktorima, kamionima, automobilima, vojnim vozilima, a ja sam sa ostalim braniocima išao peške. Kada sam stigao u Novu Varoš, na putu sam video jedan broj ubijenih civila, polupane traktore i automobile, što je bila posledica napada Hrvata na konvoj civila koji je pokušao da se probije 1. i 2. maja. Dok sam se ovim putem kretao u koloni civila i vojnika, hrvatske oružane snage su i na nas otvorile vatru iz pešadijskog i artiljerijskog naoružanja iz pravca obližnje šume Prašnik, kao i iz kuća pored puta.

Ja među ubijenima nisam prepoznao nikoga, ali sam lično video pet meni nepoznatih leševa. Koliko sam mogao da vidim, najviše ubijenih civila je bilo na mestu zvanom Pustara i kod mosta na Strugi..."

Svedok 628/95-1 navodi:

"... Izvršili smo proboj kroz selo Novi Varoš, a za nama se kretala kolona civila. Tokom proboja kroz selo Novi Varoš, video sam veliki broj ubijenih civila koji su pokušali da se probiju 1. maja posle 20.00 časova. Među ubijenima je bilo i dece.

Na putu je stajao veliki broj kamiona i traktora na kojima je takođe bio veći broj ubijenih civila. Na jednom kamionu, koji je goreo, video sam na jednom od točkova dečju ruku.

Po proboju smo stigli do kanala Strug, a za nama se kretala kolona civila koju su takođe napale hrvatske oružane snage. I u ovoj koloni je takođe bio veliki broj žrtava..."

Svedok 628/95-10 o probijanju kroz Novu Varoš navodi:

"... Prolazeći kroz Novu Varoš 2. maja rano izjutra bili smo izloženi najžešćoj vatri hrvatskih oružanih snaga. Video sam prevrnute automobile, kamione i traktore. Koliko se sećam, oko 09.00 sati sam stigao do zadnjih kuća u selu Novi Varoš, u pravcu Gradiške na Savi. Zbog dejstva neprijateljske vatre smo bili prinuđeni da se zadržimo i tražimo sigurniji zaklon. Tu sam video nekoliko naših vojnika koji su pali smrtno pogođeni, među kojima je bio i jedan

15. potpukovnik iz Rajića,

čije ime ja ne znam. Nedaleko odatle sam video Petković Radeta koji je bežao prema Savi i više ga od tada nisam video i ne znam da li je živ. Onda su me zarobili, pa sam išao peške prema Okučanima. Video sam puno prevrnutih vozila na putu i pored njih dosta tragova krvi, ostatke ženske kose, ali nisam video ni jedan leš na putu. Jedino sam u jarku pored puta video leš ubijenog našeg vojnika

16. Cicvara Milana iz Smrtića,

koga sam poznavao od ranije. Usput sam sretao hrvatske vojnike..."

U svom iskazu svedok 618/95-4 navodi:

"... Ja sam pošao na traktoru koji je vozio moj sestrić zajedno sa ženom, majkom, suprugom i dvoje male dece. U Novoj Varoši su Hrvati iz obližnje šume otvorili unakrsnu vatru iz pešadijskog oružja na nas. To je bilo, koliko se sećam, posle 17.00 sati. Video sam da su mnogi koji su bili na traktorskim prikolicama padali na asfalt pogođeni mecima, a mlađi su iskakali, sklanjali se pored puta i bežali u pravcu Save. U toj opštoj zbrci, video sam kada je sa jednog od traktora pala Vuković Jela iz Gređana, rođena 1913. godine, koja je bila ranjena i zapomagala je: Nemojte me ostaviti .

Mi smo ubrzanom vožnjom traktora pošli kroz selo tako da smo uspeli da se izvučemo nepovređeni. Tokom ove vožnje, u opštoj zbrci i metežu koji je nastao, koliko sam ja mogao da primetim, na asfaltu sam video najmanje 15 poginulih civila, a veći broj ranjenih se teturao pored puta tražeći pomoć..."

Svedok 618/95-5 navodi pred istražnim sudijom:

"...Odlučeno je da moja jedinica krene kao prethodnica pred kolonom civila, pošto smo saznali da je prethodne noći izvršen napad na kolonu civila, koja se kretala u istom pravcu, u selu Novi Varoš. Ja sam bio na jednom od dva tenka koji su pošli na čelu kolone. Iza tenkova je išla grupa naših pešadinaca, a iza njih kolona civila.

Odmah kada smo ušli u selo Novi Varoš, video sam veliki broj leševa mrtvih civila koji su bili ubijeni prethodne noći pri pokušaju proboja prema Bosanskoj Gradišci. Leševi su ležali na asfaltnom putu i pored puta duž celog sela Novi Varoš sve do kanala Strug. Prema mojoj proceni, na ovom delu puta moglo je biti preko stotinu leševa: žena, staraca, a mislim da je bilo i dece. Dok smo tenkovima prelazili ovaj deo puta, bilo je sporadičnog granatiranja od strane Hrvata prema našim tenkovima. U momentu kada je naišla naša pešadijska jedinica i kolona civila, Hrvati su otvorili najjaču vatru iz pešadijskog i drugog oružja iz napuštenih kuća u selu i obližnje šume. Ja nisam bio u situaciji da vidim šta se dešavalo pozadi u koloni civila, a kasnije sam čuo da su mnogi od njih tom prilikom poubijani. Ova dva tenka koja su se probijala prema Savi bila su bombardovana iz hrvatskih aviona. Video sam da su bombardovani i civilni ciljevi u Staroj Gradišci.

Kasnije sam saznao da su u koloni civila ubijeni

17. Nikola Stanić i

18. Lauroš Željko iz Okučana,

a da su B. R. i M. Lj. ranjeni. Nije mi poznat broj poginulih civila u koloni koja je išla iza tenkova..."

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici helikopterskog desantnog odreda Hrvatske vojske,

2. deo 2. gardijske brigade "Gromovi" Hrvatske vojske,

3. deo gardijske brigade "Kune" Hrvatske vojske,

4. deo 5. gardijske brigade "Orlovi" Hrvatske vojske,

5. delovi 125. domobranske pukovnije (Kutina), i drugi.

DOKAZ: Spisi Komiteta 654/95, 628/95 i 618/95

 

I-224

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Žirovac, na putu Glina - Dvor na Uni, 8. avgusta 1995.

 

 

KRATAK OPIS: Kada je po čeo napad na teritoriju Republike Srpske Krajine, svedokinja, koja je živela u Slunju, krenula je 4. avgusta 1995. godine sa svojim detetom u koloni izbeglica prema Vojniću.

Kada je kolona, u kojoj se nalazila, stigla u predeo Gline u noći između 6. i 7. avgusta, granatirali su je pripadnici Hrvatske vojske.

Kada su 7. avgusta počeli da se približavaju Dvoru na Uni, oko 14.00 časova je počelo granatiranje iz pravca Dvora na Uni i kolona je razbijena. Granatiranje je trajalo do 8. avgusta, kada je oko 14.00 časova svedokinja ispred svoga vozila videla tri muslimanska vojnika u maskirnim uniformama sa zelenim trakama oko glave, koji su kundacima pušaka tukli jednog starijeg čoveka i mladića. Tada je videla da je taj stariji čovek obliven krvlju pao na zemlju i ostao da leži mrtav.

Počela je da beži, pa su vojnici pucali na nju, kao i na druge Srbe u koloni. Sa svih strana su se čuli jauci i kuknjava. Uspela je da se sakrije u obližnje šipražje, a kasnije je videla da je tu ostalo 4-5 mrtvih civila iz kolone.

Krenula je pešice prema Dvoru na Uni i videla je veliki broj ubijenih i puno oštećenih vozila ih kolone. Kretala se u grupi od njih 11. Svedokinja je u međuvremenu izgubila svoje dete.

Srela je čoveka sa bebom od dva meseca od koga je saznala da mu je žena neposredno pre toga ubijena.

Deo kolone u kojoj se svedokinja nalazila, bio je presečen u dužini od oko 3 km i, kako svedokinja procenjuje, samo njih jedanaestoro i taj čovek sa bebom su ostali živi.

Pešice su stigli do Dvora na Uni gde ih je hrvatska vojska avionima počela bombardovati, pa su morali tražiti zaklone pored puta.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici Petog korpusa Armije tzv. BiH, čiji je komandant Dudaković Atif,

2. Komandant hrvatskog Ratnog vazduhoplovstva, Agotić Imre,

3. Pripadnici Bjelovarskog Zbornog područja Hrvatske vojske, pod komandom generala Džanka Luke

4. Basarac Ivan, pripadnik Bjelovarskog Zbornog područja Hrvatske vojske i

5. Mareković Marjan, pripadnik Bjelovarskog Zbornog područja Hrvatske vojske.

DOKAZ: 695/95

 

 

 

I-225

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Selo Medari, kod Oku čana, 1-2. maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Hrvatske oru žane snage su 1. maja 1995. godine u 05.00 sati počele napad na Zapadnu Slavoniju.

Hrvatske snage su u selo Medare, koje se nalazi na samoj granici srpske teritorije prema granici Republike Hrvatske, upale 1. maja i tom prilikom ubile sve civile koji nisu uspeli da pobegnu iz sela. Prema saznanjima svedoka, to su:

 

1. Burojević Ilija, star oko 75 godina,

2. Burević Mile, rođen 1935. godine,

3. Burević Leposava, Milova maćeha, stara oko 85 godina,

4. Vuković Milutin, rođen 11.06.1945. godine,

5-6. Vuković Cvijeta, rođena 15.03.1950. godine, od oca Mladena, Milutinova supruga i njihov sin, kao i kći:

7. Vuković Dragana, rođena 13.02.1988. godine,

8. Vuković Radmila, rođena 15.07.1978. godine,

9. Vuković Ranko, rođen 1955. godine od oca Stanoja, ubijen u blizini svoje kapije, i njegova majka,

10. Vuković Anđelka,

11. Vuković Anđelija, supruga Rankova, rođena 1958. godine od oca Jovana i njihovo dvoje dece,

12. Vuković Goran, rođen 1985. godine, i

13. Vuković Gordana, rođena 1988. godine,

14. Vlaisavljević Kata, rođena 1930. godine,

15. Grmuša Jovan, rođen 1933. godine, ubijen u svom dvorištu između bunara i garaže,

16. Grmuša-Dićko Ruža, Jovanova supruga, stara oko 60 godina, ubijena na istom mestu kao i njen suprug,

17. Dičko Željko, star oko 30 godina, ubijen ispred svoje kuće,

18. Đumić Draga, stara oko 88 godina, ubijena u svojoj kući u krevetu gde je ležala nepokretna duže vremena,

19. Mirković Ana, stara oko 85 godina,

20. Ninković, starica od 80 godina.

21. Popović Nikola, rođen 1927,

22. Popović Nada, Nikolina supruga, rođena 1930. godine.

23. Tomić Zora, stara oko 70 godina,

24. Treskanica Anka, stara oko 80 gidina,

25. Čanak Rade, star oko 88 godina, ubijen na pragu svoje kuće, i

26. Čanak Draga, Radova sestra, stara oko 85 godina.

Za najveći broj ovih lica svedoci pouzdano znaju da su ubijeni, a za druge koji se nigde ne pojavljuju predpostavlja se da ih je zadesila ista sudbina.

 

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici Gradiške brigade Hrvatske vojske,

2. Pripadnici 5. gardijske brigade "Orlovi" iz Vinkovaca,

3. Pripadnici 123. domobranske pukovnije iz Slavonske Po žege,

DOKAZ: 628/95-3, 715/95-29 i 715/95-30.

 

 

 

I-226

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Okučani, 1-2. maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Kada je svedok oko ponoći između 1. i 2. maja 1995. godine stigao u mesnu ambulantu u Okučanima, video je oko 15 leševa ubijenih civila i vojnika Vojske Republike Srpske Krajine.

Među njima su bili i:

1. Radujković Milan iz sela Dubovac,

2. Mišćević Branko iz sela Donji Bogićevci, i

3. Svraka.

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Deo 2. gardijske brigade "Gromovi" Hrvatske vojske,

3. deo gardijske brigade "Kune" Hrvatske vojske,

4. deo 5. gardijske brigade "Orlovi" Hrvatske vojske,

5. delovi 125. domobranske pukovnije (Kutina), i drugi.

DOKAZ: 628/95-1

 

 

 

I-227

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Rajčići, kod Novske, 1. maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Grupa vojnika Republike Srpske Krajine naišla je na zasedu hrvatskih vojnika. Tom prilikom su ubijeni:

1. Petrović Zdravko i

2. Vučković Ranko,

a zarobljena su 4 borca među kojima je bio i

3. Arbutina Boško.

Nakon zarobljavanja, trojicu su vezali za jednu ogradu i tukli ih. Pretpostavlja se da je Arbutina, koga su odvojili i odveli u šumu prema Rajčićima, ubijen jer mu se od tada izgubio svaki trag.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici helikopterskog desantnog voda Hrvatske vojske i

2. pripadnici 20. gardijske brigade Hrvatske vojske.

 

DOKAZ: 654/95-7

 

 

 

I-228

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Bukov čani, kod Pakraca, 2. maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Svedok je prolazeći kroz ovo selo video u dvorištu jedne kuće dva leša - muškarca i žene starih oko 60 godina, verovatno muža i žene čija imena ne zna.

Jasno se videlo da su bili pogođeni metkom u čelo, verovatno iz neposredne blizine.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Ivkanec Nikola, zapovednik policijske stanice u Pakracu.

DOKAZ: 628/95-4

 

 

 

I-229

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Vrbovljani, kod Okučana, početkom maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Svedokinja je 11. maja 1995. godine videla da radnici koji su, po njenoj proceni, bili Hrvati iz Nove Gradiške, zatrpavaju grobove na seoskom groblju kod Okučana.

Pitala ih je da li to sahranjuju nedužni narod, a jedan od njih joj je odgovorio da to nije nedužni narod nego četnička stoka.

Svedokinja je uspela da izbroji 39 pojedinačnih grobova, a takođe je videla da je iskopana jedna veća grobnica u kojoj je zakopan veći broj civila.

Koliko je mogla da vidi, grobnice su kopali i zatrpavali bageri, a pomenuti radnici su određivali pojedinačne grobove.

Svedokinja pretpostavlja da su tu zakopavani civili koji su 1. i 2. maja 1995. godine ubijeni pri pokušali da pobegnu preko Save.

Svedokinja je saznala da su Hrvati i u Okučane dovozili leševe ubijenih Srba i zakopavali ih na gradskom groblju.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici helikopterskog desantnog odreda Hrvatske vojske,

2. deo 2. gardijske brigade "Gromovi" Hrvatske vojske,

3. deo gardijske brigade "Kune" Hrvatske vojske,

4. deo 5. gardijske brigade "Orlovi" Hrvatske vojske,

5. delovi 125. domobranske pukovnije (Kutina), i drugi.

DOKAZ: 618/95-6

 

 

 

I-230

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Vrbovljani, kod Okučana, 1. maja 1995. godine.

 

 

KRATAK OPIS: Prilikom ulaska hrvatskih oružanih snaga u selo Vrbovljane 1. maja 1995. godine, ubijen je:

1. Samardžija Drago, star 67 godina.

Njegov leš je viđen u jarku kod kuće Dragićević Mirke.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici delova 5. gardijske brigade Hrvatske vojske i

2. pripadnici 123. domobranske pukovnije Hrvatske vojske (Kutina).

DOKAZ: 618/95-16

 

 

 

I-231

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Selo Benkovac, kod Okučana, 1. maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Grupa Srba - civila iz sela Skenderovca je pokušala da preko Okučana dođe do Gradiške u kamionu marke "Zastava", koji je vozio Cvijanović Rade. U tom kamionu se nalazilo desetak civila među kojima je bilo i dece starosti 8 do 10 godina.

Pripadnici Hrvatske vojske su otvorili unakrsnu pešadijsku vatru na kamion, kada su stigli u Benkovac.

Rađenović Miroslava, koja se nalazila na karoseriji, i njena ćerka Ljubica su bile ranjene. Posle ukazivanja prve pomoći, uspeli su da se prebace preko Save u Bosansku Gradišku.

Međutim, izgubio se svaki trag sledećim licima:

1. Dmitrović Zori, od oca Stevana,

2. Cvijanović Radetu i

3. Cvijanović Jeleni iz Skenderovca.

Iako se rodbina interesovala za njih i preko Crvenog krsta, nije mogla da sazna šta je bilo sa njima.

U isto vreme u Benkovcu je otvorena vatra i na vozilo marke "Golf", koje je vozila Komnenić Nada. U ovom vozilu je bilo i troje dece stare od 8 meseci do 10 godina. Tom prilikom su Komnenić Nada i jedno od njene dece ranjeni.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici dela 3. gardijske brigade "Kune" Hrvatske vojske (Osijek) i

2. pripadnici 125. domobranske pukovnije Hrvatske vojske (Kutina).

DOKAZ: 618/95-1

 

 

 

I-232

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Benkovac, kod Okučana, 2. maja 1995.

 

KRATAK OPIS: Na prilazu selu Benkovac sa severne strane, na jednoj livadi udaljenoj oko 200 m od prvih kuća sela Benkovac, ubijena je:

1. Marković Dobra iz sela Benkovac, stara oko 60 godina, koja je bila preklana preko grla, dok je čuvala ovce na svojoj livadi.

To su učinili pripadnici patrole Hrvatske vojske koji su izašli iz šume, a očevidac je bio saslušani svedok 618/95-2.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici Hrvatske vojske.

DOKAZ: 618/95-2

 

 

 

I-233

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Pakrac, 1. maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Napad na Pakrac, koji je počeo 1. maja 1995. godine oko 06.00 časova granatiranjem Pakraca i šireg područja, trajao je do oko 15.00 časova.

Civilno stanovništvo se sklonilo u podrume i druga skloništa. Kada je granatiranje završeno, jedan deo civila je iz Pakraca, Gavrinaca i drugih naselja krenuo konvojem prema selima Šeovici i Kraguju.

Pripadnici Hrvatske vojske su granatirali ovaj konvoj u kome su poginule dve devojčice:

1. Bosanac Jovanka, kći Jele, stara oko 14 godina, i

2. Kći Krajinović Radovana, stara 5-6 godina.

Tom prilikom su ubijene i dve žene:

3. Petković (nepoznatog imena) iz Kragulja i

4. Torbica (nepoznatog imena).

Ranjeno je oko desetak civila.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Končar Milan, zapovednik u Hrvatskoj vojsci.

DOKAZ: 654/95-1

 

 

 

I-234

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Šeovica, kod Pakraca, 3. maj 1995. godine.

 

 

KRATAK OPIS: U Šeovici se 3. maja sakupilo oko 2 000 lica - civila i pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine. Pregovori između predstavnika srpskih vojnih i civilnih vlasti i hrvatskih predstavnika su vođeni 3. maja posle podne i 4. maja pre podne uz prisustvo UNPROFOR-a, koji je predstavljao argentinski general. Jasuši Akaši je trebalo taj sporazum da potpiše u ime UNPROFOR-a, a predaja je trebalo da se izvrši u 14.00 časova 4. maja 1995. godine u prisustvu UNPROFOR-a.

Međutim, predstavnici UNPROFOR-a nisu došli u zakazano vreme, a Hrvatska vojska je inscenirala srpski napad na Pakrac - navodno ispaljivanje dve granate je iskorišćeno kao povod da njeni pripadnici izvrše snažno granatiranje Šeovice u kojoj se nalazio veliki broj civila i vojnika.

Tom prilikom su ubijene dve devojčice, od kojih je jedna kćerka Miloševića iz Šeovica.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici 16. artiljerijske brigade Hrvatske vojske (Bjelovar),

2. pripadnici 3. gardijske brigade Hrvatske vojske,

3. pripadnici 125. domobranske pukovnije Hrvatske vojske (Kutina).

DOKAZ: 654/95-8

 

 

 

I-235

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Selo Kosovac, južno od Okučana, početkom maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Svedok navodi da je prolaze ći pored sela Kosovac, južno od Okučana, video leševe 4-5 lica.

Na jednom od tih leševa je bila uniforma, a ostalo su bili civili.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici 5. gardijske brigade Hrvatske vojske, "Orlovi" (Vinkovci) i

2. Pripadnici 123. domobranske pukovnije Hrvatske vojske (Slavonska Po žega).

DOKAZ: 618/95-2

 

 

I-236

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Cerik, opština Br čko, juna i avgusta 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija 108 Brčanske brigade HVO Bosanske Posavine naredili su Kriznom štabu u Bijeloj da napadnu selo Cerik, pa je napad izvršen u dva navrata, 17. juna i 28. avgusta 1992. godine. U toku napada, srpsko civilno stanovništvo se dalo u bekstvo u okolna srpska sela, a slede ćih šesnaestoro civila, koji usled starosti i bolesti nisu uspeli da pobegnu, ubijeno je:

1. Simić Sima, sin Petra, rođen 28.01.1924. godine u Srnicama,

2. Marković Jovo, sin Ilije, rođen 30.12.1964. godine u Ceriku,

3. Andrić Spasoje, sin Mihajla, rođen 1932. godine u Ceriku,

4. Džombić Petar, sin Vojislava, rođen 20.11.1942. godine u Ceriku,

5. Zarić Žarko, sin Mike, rođen 1919. godine u Ceriku,

6. Ilić Laza, sin Jove, rođen 20.06.1933. godine u Ceriku,

7. Dragičević Milutin, rođen 1925. godine, iz Porebrica,

8. Jovičić Rista, sin Mitra, rođen 27.10.1926. godine u Duzekari,

9. Brković Mitra, kći Pere, rođena 22.09.1937. godine u Pirkovcima,

10. Brković Milena, kći Radovana, rođena 05.01.1975. godine u Brčkom,

11. Perica, star oko 18 godina, iz Špionice,

12. Paja, star oko 24 godine, iz Špionice,

13. Milićević Aca, sin Mike, rođen 1958. godine u Srnici,

14. Jovo iz Srnice, star oko 45 godine,

15. Sekulić Milivoje, sin Save, rođen 04.07.1940. godine u Bijeloj, i

16. Stevanović Nedeljko, sin Stanice, star oko 49 godina, iz Bijele.

Prilikom tih napada, zarobili su i kao taoce odveli, a zatim ubili:

17. Brković Radovana, starog oko 58 godina, iz Cerika,

18. Mijatović Danka, rođenog 1939. godine, iz Cerika, na lešu konstatovani višestruki prelomi kostiju glave i lica,

19. Mićanović Ostoju, rođenog 1939. godine, iz Cerika, na lešu konstatovani višestruki prelomi kostiju glave i lica,

20. Bolić Ostoju, rođenog 1939. godine, iz Bijele, na lešu konstatovani prelomi rebara i kostiju leve podlaktice,

21. Bojić Jovana, starog oko 50 godina, iz Bijele,

22. Savić Savu, starog oko 42 godine, iz Bijele, i

23. Milićević Cvijetina, rođenog 1940. godine, iz Bijele, predati samo delovi njegovog skeleta.

Posmrtni ostaci zarobljenih i ubijenih civila predati su 26.06.1994. u Gradačcu, a njihova indetifikacija izvršena je u mrtvačnici u Brčkom.

Pored izvršenih ubistava, prilikom napada su zapalili pravoslavnu crkvu i mlin, vlasništvo Zarić Ljube, kao i 105 kuća sa pratećim objektima. Prethodno su iz tih kuća opljačkali sve vrednije pokretne stvari.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Ramić Mustafa, sin Jusufa, rođen 06.02.1942. godine u Brčkom,

2. Ramić Ibrahim, sin Jusufa, rođen 11.02.1944. godine u Brčkom,

3. Čarčarević Andrija, sin Blaža, rođen 17.02.1925. godine u Bijeloj,

4. Božić Nika, sin Ive, rođen 22.06.1940. godine u Bijeloj,

5. Jurić Iva, sin Jure, star 48 godina, iz Cerika,

6. Jurić Luka, sin Ive, star 21 godinu, iz Cerika,

7. Hrgovčić Zlatko, sin Ive, rođen 20.11.1961. godine u Dubravama,

8. Petrović Dražan, sin Petra, rođen 18.08.1961. godine u Brčkom,

9. Marojević Pavo, sin Ilije, rođen 17.01.1948. godine u Dubravama,

10. Tomić Miša, sin Luke, rođen 21.08.1962. godine u Dubravama,

11. Đorđić Zvonimir, sin Jure, rođen 15.06.1947. godine u Bijeloj,

12. Čančarević Grga, sin Marjana, rođen 29.07.1957. godine u Bijeloj,

13. Mandeš Matija, sin Franje, rođen 25.06.1961. godine u Bijeloj, i

14. Gluharović Filip, sin Bartola, rođen 27.03.1967. godine u Bijeloj,

15. Stjepanović Ivan, sin Andrije, rođen 02.01.1970. godine u Bosanskoj Bijeloj.

DOKAZ: U spisima Komiteta pod brojem 144/95-3, 636/95-5, 636/95-6 i 740/95.

 

 

 

I-237

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

MESTO I VREME: Selo Gradice, na putu Br čko-Bjeljina, avgusta 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Pripadnici hrvatskih oru žanih formacija sa leve obale reke Save na teritoriji Republike Hrvatske, pucnjima iz protivavionskog mitraljeza na kamion kojim je upravljao Zarić Ljuboje, a kretao se putem od Brčkog prema Bijeljini, pored desne obale reke, ubili su civile koji su se nalazili u kamionu:

 

1. Zarić Ljuboja, sina Save, rođenog 27.03.1932. godine u Ceriku i

2. Perić Dimitrija, rođenog 27.08.1950. godine u Bosanskoj Bijeloj.

Teške telesne povrede su naneli Đukić Petru, sinu Jove, rođenom 1942. godine u Ceriku.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici hrvatskih oru žanih formacija.

 

DOKAZ: Dokaz se nalazi u spisima 144/95-7.

 

 

 

 

I-238

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Bukvik Gornji, opština Br čko, 14 septembar 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih vojnih formacija 108 Brčanske brigade HVO Bosanske Posavine, naredili su Kriznom štabu u Bijeloj da napadnu selo Bukvik Gornji, pa je napad izvršen 14. septembra oko 14.00 časova, iz sela Gornje Skakave, Seonjak i Prijedor.

U toku napada se srpsko civilno stanovništvo dalo u bekstvo prema okolnim šumama, potocima i njivama, a dvanaestoro civila, uglavnom starijih osoba, bolesnih i nepokretnih, nije uspelo da pobegne.

 

Tom prilikom su ubijeni:

 

1. Vujić Mitar, sin Mitra, rođen 01.04.1945. godine u Gornjoj Skakavi. U noge je ranjen na seoskom putu, a ubijen u dvorištu Mićić Ljube u Bukviku, gde je i sahranjen;

2. Pejić Marko, sin Petra, rođen 28.03.1931. godine u Donjoj Skakavi.

Ubijen u podrumu svoje kuće iz vatrenog oružja, a sahranjen u bašti Ristić Milana u Donjoj Skakavi;

3. Pejić Cveta, kći Nikole, rođena 17.04.1938. godine u Srnici.

Ubijena u podrumu svoje kuće u Donjoj Skakavi iz vatrenog oružja, sahranjena u bašti Ristić Milana;

4. Pejić Cvijetin, sin Tanasija, rođen 1957. godine;

Ubijen na regionalnom putu R-458, kod pružnog prelaza u Bukviku;

5. Ristić Mirko, sin Zarije, rođen 04.08.1957. godine u Bukviku.

Ubijen na regionalnom putu R-458, kod pružnog prelaza u Bukviku;

6. Vujić Vasa, star oko 68 godina, iz Gornjeg Bukvika, koji je bio šlogiran i nepokretan, ubijen u dvorištu Lazić Savke u Malom Bukviku, gde je i sahranjen;

7. Tanacković Jovan, sin Todora, rođen 08.05.1912. godine u Gornjem Bukviku, koji je bio bolestan i nepokretan, ubijen u Malom Bukviku, gde je i sahranjen;

8. Tanacković Sava, sin Lazara, rođen 14.01.1912. godine u Gornjem Bukviku, ubijen u Malom Bukviku, gde je i sahranjen;

9. Sekulić Spasoje, sin Bogoljuba, rođen 28.06.1954. godine u Gornjem Bukviku, koji je bio šlogirano i nepokretano lice, koje se kretalo uz pomoć invalidskih kolica i štaka, ubijen na regionalnom putu R-458;

10. Pejić Blagoje, sin Koste, rođen 08.03.1912. godine u Gornjoj Skakavi, ubijen na putu prema kući Ristić Gojana iz Donje Skakave, iz vatrenog oružja;

11. Pejić Ilija, sin Miljana, star oko 18. godina, iz Bukovca, ubijen na seoskom putu, a sahranjen u dvorištu Mićić Ljube u Donjoj Skakavi i

12. Đurić Mila, star oko 78 godine, iz Gornjeg Bukvika, ubijen u dvorištu Zadružnog doma u Gornjem Bukviku, gde je i sahranjen.

Posle izvršenih ubistava, srušili su osnovnu školu i Zadružni dom u Gornjem Bukviku i opljačkali i zapalili oko 130 kuća i isto toliko pratećih objekata.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

 

1. Pljakić Ramiz, sin Hamdije, rođen u selu Ugao opština Sjenica, 17.07.1958 godine, završio vojnu akademiju, pre rata bio zaposlen u kasarni "Veljko Lukić-Kurjak" u Brčkom kao komandir 3. baterije HD-122 milimetara. Komandir 108. brigade HVO;

2. Ramić Ibrahim, sin Jusufa, rođen 11.02.1944. godine u Brčkom, završio Medicinski fakultet, član štaba 108. brigade HVO;

3. Čančarević Andrija, sin Blaža, rođen 17.12.1925. godine u selu Bijelom, predsednik Kriznog štaba u Bijeloj;

4. Đorđić Zvonimir, sin Jure, rođen 15.06.1947. godine u Bijeloj, komandir čete u Bijeloj i

5. Jurković Anđelko, sin Ignjacija, rođen 21.07.1963. godine u Tuzli, pre rata bio milicionar.

DOKAZ: Izjave 11 svedoka u spisima 144/95-8, 617/95-2, 617/95-3, 617/95-6 i 617/95-31.

 

 

 

 

 

I-239

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Sela Vitanovi ć, Bukvik Donji i Bukvik Gornji, opština Brčko, septembar 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih vojnih formacija 108. Brčanske brigade HVO Bosanske Posavine naredili su Kriznom štabu u Bijeloj da napadnu nezaštićena srpska sela Vitanović, Bukvik Donji i Bukvik Gornji, pa je napad izvršen 14. septembra 1992. godine, oko 14.00 časova, zbog čega se srpsko civilno stanovništvo dalo u bekstvo prema šumama, potocima i njivama, a dvanaestoro civilnih lica, uglavnom starijih osoba, bolesnih i nepokretnih, koja tom prilikom nisu uspela da pobegnu, ubijeno je:

 

1. Kaurinović Ilija, sin Boška, rođen 07.04.1918. godine u Donjem Bukviku, koji je bio invalid, ubijen je u kući Ćirić Rozalije u Vitanoviću;

2. Kaurinović Trivo, sin Save, rođen 21.04.1963. godine u Brčkom, ubijen je iz vatrenog oružja u dvorištu Arsenić Pere u Vitanoviću;

3. Jović Danilo, sin Pere, rođen 11.05.1966. godine u G. Špionici, ubijen je u dvorištu Ćirić Rozalije u Vitanoviću;

4. Vidović Đorđe, sin Miloša, rođen 10.08.1922. godine u Donjem Bukviku, koji je bio šlogiran i nepokretan, ubijen je na njivi u blizini svoje kuće;

5. Kerezović Đorđe, sin Nikole, rođen 29.08.1932. godine u Donjem Bukviku, ubijen je iz vatrenog oružja u bašti kuće;

6. Kerezović Cvijeta, kći Sime, rođena 11.02.1930. godine u Vujičićima, ubijena je zajedno sa mužem iz vatrenog oružja u bašti svoje kuće;

7. Bašić Cvijetin, sin Nikole, rođen 09.07.1954. godine u Donjem Bukviku, koji je bio retardiran i slep, zaklan je na putu ispred svoje kuće;

8. Bašić Gligor, iz Banovića, star oko 62 godine, ubijen je metkom u čelo u blizini crkve u Donjem Bukviku;

9. Brestovački Radojka, kći Blagoja, rođena 28.07.1933. godine u Vučilovcu, ubijena je iz vatrenog oružja u blizini svoje kuće u Donjem Bukviku;

10. Brestovački Milka, kći Nikole, rođena 15.02.1943. godine u Donjem Bukviku, ubijena je iz vatrenog oružja u blizini svoje kuće;

11. Piperčević Nikola, sin Ranka, rođen 16.06.1942. godine u Donjem Bukviku, ubijen je iz vatrenog oružja na njivi Vidović Smilje u Donjem Bukviku;

12. Maričić Janko, sin Save, rođen 08.04.1930. godine u Donjem Bukviku, ubijen je iz vatrenog oružja na pragu svoje kuće;

13. Kerezić Damjan, sin Jovana, rođen 14.12.1936. godine u Donjem Bukviku, ubijen je kod kuće Pantelić Ilije u Donjem Bukviku;

14. Bajić Radojka, kći Koste, rođena 05.07.1948. godine u Bukovcu, ubijena u dvorištu kuće Erić Save u Donjem Bukviku;

15. Veselinivić Pero, sin Ilije, rođen 14.11.1974. godine u Brčkom, ubijen je iz vatrenog oružja u dvorištu Erić Save u Donjem Bukviku i

16. Božić Mlađen, sin Jovana, rođen 1976. godine u Bukviku, ubijen je iz vatrenog oružja na putu, kod svoje kuće.

Pored izvršenih ubistava, srušili su pravoslavnu crkvu u Donjem Bukviku i opljačkali i popalili oko 190 kuća i isto toliko pratećih objekata u istom selu.

 

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

 

1. Ramić Mustafa, sin Jusufa, rođen 06.02.1942. godine u Brčkom, završio Mašinski fakultet,

2. Ramić Ibrahim, sin Jusufa, rođen 11.02.1944. godine u Brčkom, završio Medicinski fakultet,

3. Jakić Luka, sin Anta, rođen 29.04.1955. godine u Donjoj Skakavi,

4. Martinović Nika, sin Mate, rođen 12.06.1956. godine u Donjoj Skakavi,

5. Đakić Mensur, sin Salka, rođen 25.08.1949. godine u Brčkom i

6. Suljić Damir, sin Smaila, rođen 01.12.1967. godine u Brčkom.

 

DOKAZ: Izjave u spisima 144/95-6 i 617/95-39.

 

  

 

I-240

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Vuji čići, Gajevo i Lukavac, opština Brčko, septembar 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih vojnih formacija 108. Brčanske brigade HVO Bosanske Posavine izdali su naređenje Kriznom štabu u Gornjem Rahiću da napadnu sela Vujičiće, Gajevo i Lukavac. Napad na ova sela je izvršen 14. septembra 1992. godine, oko 14.00 časova, iz pravca Brke, Ćoseta i Rašljena.

U toku napada, srpsko civilno stanovništo se dalo u bekstvo prema selu Bukvik, dok je jedanaestro civila, koji usled starosti i bolesti nije uspelo da pobegne, ubijeno:

 

1. Lukić Nedeljko, sin Nedeljka, rođen 01.07.1940. godine u Vujčićima, ubijen je na seoskom putu, ispred svoje kuće, a zatim mu je odsečena glava i uz pomoć bagera je zatrpan zemljom u kanalu puta ispred kuće od strane muslimana;

2. Đurić Vaso, sin Nikole, rođen 29.04.1940. godine u Gornjoj Skakavi i njegov sin

3. Đurić Slađan, sin Vase, rođen 03.01.1975. godine u Gornjoj Skakavi, ubijeni su u bašti Tanić Živana i uz pomoć bagera zatrpani zemljom;

4. Mijatović Jovo, sin Mitra, rođen 17.01.1953. godine u Lukavcu, ubijen na seoskom putu i zakopan u kanalu pored puta;

5. Blagojević Mitar, sin Steve, rođen 19.02.1942. godine u Gajevima, ubijen u dvorištu svoje kuće;

6. Blagojević Stevan, sin Riste, rođen 02.07.1921. godine u Gajevima, ubijen u dvorištu svoje kuće;

7. Blagojević Ruža, kći Jovana, rođena 20.04.1941. godine u Bijeloj;

8. Tripić Ana, kći Jovana, rođena 21.05.1945. godine u Rašljanima;

9. Cvijanović Milana, kći Sime, 1968. godine rođena u Vujičićima;

10. Todorović Marko, sin Blagoja, rođen 1937. godine, iz Vujičića, ubijen u bašti svoje kuće i zatrpan bagerom od strane muslimana i

11. Tanić Gavro, star oko 70 godina, iz Vujičića, koji je prethodno bio ranjen, ubijen u bašti pored svoje kuće i zatrpan u kanalu pored puta ispred kuće.

Pored izvršenih ubistava, u navedenim selima su prvo opljačkli a zatim i popalili oko 330 kuća i pratećih objekata.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pljakić Ramiz, sin Hamdije, rođen u selu Ugao opština Sjenica, 17.07.1958 godine, završio Vojnu akademiju, pre rata bio zaposlen u kasarni "Veljko Lukić-Kurjak" u Brčkom kao komandir 3. baterije HD-122 milimetara. Komandant 108. brigade HVO;

2. Ramić Ibrahim, sin Jusufa, rođen 11.02.1944. godine u Brčkom, završio Medicinski fakultet

3. Pamukčić Enver, sin Avde, rođen 15.04.1952. godine u mestu Brka, završio Ekonomski fakultet, načelnik baterije, član Kriznog štaba,

4. Pamučkić Faruk, sin Elmahira, rođen 15.03.1950. godine u mestu Brka, pre rata bio milicionar, član Kriznoi štaba i

5. Osmanagić Jasminka, kći Rahima, rođena 26.08.1956. godine u Brčkom, pre rata radila u Službi javne bezbednosti u Brčkom.

DOKAZ: Spisi 144/95-10, 617/95-14 i 617/95-20.

 

 

 

I-241

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Brčko i deo koridora Brčko-Obudovac, od jula do septembra 1994. godine.

 

KRATAK OPIS: Pljakić Ramiz, komandant 108. motorizovane brigade i Matuzović, zapovednik IV operativne zone Bosanske Posavine, izdali su naređenje muslimansko-hrvatsko oružanim formacijama u rejonima Boderišta, Brke, Ulovića i Vučilovca, opština Brčko i Vidovica i Matića, opština Orašje, da izvrše artiljerijsko granatiranje Brčkog i dela koridora na relaciji Brčko-Obudovac, van zone ratnih dejstava, što je, u više navrata, sa većim brojem ispaljenih granata izvršeno.

 

I. U noći između 25. i 26. jula 1994. godine ispaljeno je ukupno 98 granata koje su nanele povrede civilnim licima. Teške telesne povrede su nanete:

 

1. Pejić Bosi, rođenoj 05.06.1913. godine, koja je na putu za bolnicu preminula.

2. Ostojić Mitru, rođenom 1948. godine,

3. Kovanđić Nedeljku, rođenom 1962. godine,

4. Nešić Ranku, rođenom 1964. godine,

5. Petrović Petru, rođenom 1941. godine,

6. Marić Vladimiru, rođenom 1940. godine,

7. Ignjatović Saši, rođenom 1975. godine i

 

Lake telesne povrede su nanete:

 

1. Mijić Borislavu, rođenom 1952. godine,

2. Maksimović Milanu, rođenom 1953. godine,

3. Mihajlović Stevi, rođenom 1967. godine,

4. Đurić Stevi,

5. Bijelić Jovici, rođenom 1949. godine,

6. Ilijić Ratku, rođenom 1942. godine,

7. Zimonjić Petru, rođenom 1949. godine,

8. Nikolić Miloradu, rođenom 1959. godine,

9. Purić Radi, rođenoj 1950. godine,

10. Simikić Stojanu, rođenom 1957. godine,

11. Rogić Dragiši, rođenom 1970. godine,

12. Čamber Radovanu, rođenom 1969. godine,

13. Rušac Dušanu, rođenom 1954. godine.

 

Materijalna šteta na civilnim i privrednim objektima procenjena je na 11 miliona dinara.

II. Na dan 04. avgusta 1994. godine, oko 05.30 časova, ispaljena granata je nanela materijalnu štetu na kući Dobrovin Bože u Brčkom, Ulica Zmaj Jovina 28, u iznosu od 10.000,00 dinara.

III. Na dan 06. avgusta 1994. godine oko 10.10 časova, ispaljeno je 6 granata, a oko 16.00 časova ipaljene su još tri granate na grad, od kojih su civilima nanete telesne povrede.

 

Teške telesne povrede su nanete:

1. Varcaković Danolu, rođenom 1982. godine i

2. Pajić Sinišu, rođenom 1965. godine.

 

Lake telesne povrede su nanete:

 

1. Dervišević Hidajeti, rođenoj 1944. godine,

2. Selimović Sofiji, rođenoj 1919. godine,

3. Blagojević Gavri, rođenom 1961. godine,

4. Tajkov Aleksandru, rođenom 1929. godine.

 

Materijalna šteta procenjena je na 34.000,00 dinara.

 

IV. Na dan 13. septembra 1994. godine u tri navrata, oko 10.25 časova, 21.10 časova i 21.40 časova, ispaljeno je ukupno 46 granata koje su nanele teške telesne povrede sledećim civilnim licima:

 

1. Nikolić Silviu, rođenom 1977. godine,

2. Babić Jovanu, rođenom 1938. godine,

3. Vujčić Joki, rođenoj 1912. godine,

 

dok su lake telesne povrede nanete:

 

1. Lukić Bošku, rođenom 1935. godine,

2. Radušić Raisi, rođenoj 1942. godine,

3. Ristić Aleksandru, rođenom 1944. godine,

4. Đukić Vesni, rođenoj 1976. godine,

5. Radušić Milki, rođenoj 1939. godine.

6. Rosić Savi, rođenoj 1924. godine,

7. Demirović Sabini, rođenoj 1980. godine,

8. Lakić Mladenu, rođenom 1982. godine,

9. Mitrović Goranu, rođenom 1972. godine,

10. Malčić Đurađu, rođenom 1961. godine,

 

Materijalna šteta je procenjena na 6.000.000,00 dinara.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pljakić Ramiz, sin Hamdije, rođen u mestu Ugao opština Sjenica, Republika Srbija 17.05.1958. godine, završio Vojnu akademiju, pre rata komandir 3. baterije HD-122 milimetara u kasarni "Veljko Lukić-Kurjak" u Brčkom, komandant 108. motorizovane brigade i

2. Matuzović Đuro, star oko 45 godina, iz Oštre Luke, zapovednik IV operativne zone Bosanske Posavine.

DOKAZ: Dokaz u spisu Komiteta pod brojem 144/95-11.

 

 

 

 

I-242

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Brčko, maja 1994. godine.

 

KRATAK OPIS: Pljakić Ramiz, komandant 108. motorizovane brigade izdao je naređenje muslimansko-hrvatskim oružanim formacijama u rejonu sela Brke i na brdu Vranovača da, van zone ratnih dejstava, izvrše artiljerijsko granatiranje Brčkog, što je sa više ispaljenih granata 10. maja 1994. godine, od 19.35 do 19.45 časova i izvršeno. Od ispaljenih granata su smrtno stradali sledeći civili:

 

1. Isailović Sjetlana, rođena 1967. godine, koja je bila u 8. mesecu trudnoće,

2. Isailović Božana, kći Sjetlane, rođena 1991. godine i

3. Isailović Božo, rođen 1933. godine.

 

Teške telesne povrede su nanete sledećim civilima:

 

1. Zeljić Mari, rođenoj 1953. godine i

2. Lukić Miletu, rođenom 1953. godine.

 

Lake telesne povrede su nanete sledećim civilima:

 

1. Mićić Miloradu, rođenom 1955. godine,

2. Lakić Đorđu, rođenom 1952. godine,

3. Aleksić Luki, rođenom 1973. godine,

4. Živković Cviji, rođenoj 1949. godine,

5. Simić Jeleni, rođenoj 1968. godine,

6. Tošić Neđi, rođenom 1959. godine,

7. Đurđić Petru, rođenom 1950. godine,

8. Marković Miladinki, rođenoj 1973. godine i

9. Pantić Milovanu, rođenom 1933. godine.

 

Materijalna šeta u samom gradu je procenjena na 1.000.000,00 dinara.

 

Narednog dana, 11. maja 1994. godine, oko 19.30 časova, jedinice na brdu Vranovača, sa pet tenkovskih granata izvršile su granatiranje trafo-stanice"Brčko 2-dizdaruša", pri čemu je pričinjena materijalna šteta od 2.618.000,00 dinara.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pljakić Ramiz, sin Hamdije, rođen 17.05.1958. godine u selu Ugao, opština Sjenica, završio Vojnu akademiju. Pre rata bio je komandir 3. baterije HD-122 milimetara u kasarni "Veljko Lukić-Kurjak" u Brčkom. Komandant je 108. motorizovane brigade.

DOKAZ: Izveštaj o delovanju artiljerije, izveštaj o poginulima i ranjenima, izveštaj o oštećenju trafostanice i iskaz svedoka u spisima 144/95-14.

 

 

 

I-243

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Brčko, maja i juna 1994. godine.

 

KRATAK OPIS: Matuzovi ć, zapovednik IV operativne zone Posavine u Orašju, izdao je naređenje muslimansko-hrvatskim oružanim formacijama u okupiranom srpskom selu Vučilovcu da izvrše artiljerijsko granatiranje koridora i grada Brčkog, što je i izvršeno u dva navrata, 28. maja oko 11.00 časova 1994. godine i 12. juna 1994. godine oko 12.00 časova.

 

Kao posledice granatiranja, ubijeni su sledeći civili:

 

1. Kovačević Milan, rođen 1939. godine, iz K. Dubice i

2. Simić Ivica, rođen 1962. godine, iz Banja Luke.

 

Teške telese povrede nanete su:

 

1. Gajić Nataši, kćeri Jovana, rođenoj 1989. godine,

2. Ogurinac Uzeiru, rođenom 1955. godine u K. Dubici i

3. Momčilović Radetu, rođenom 1971. godine, iz Vojnića.

 

Lake telesne povrede nanete su:

 

1. Bobar Slobodanu, rođenom 1966. godine, iz Patkovače,

2. Jović Mihajlu, sinu Vasilija, rođenom 11.11.1969. godine u Zenici i

3. Todorović Ivanu, rođenom 1939. godine, iz Brčkog.

 

Pored toga, u samom gradu, na građevinskim objektima, putničkim i teretnim vozilima i sanitetskom vozilu, pričinjena je materijalna šteta u ukupnom iznosu od 800.000,00 dinara.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Matuzović Đuro, zvani "Tusin" star oko 45 godina, zapovednik IV operativne zone Posavine u Orašju.

 

DOKAZ: Spisi 144/95-16.

 

 

 

 

I-244

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

MESTO I VREME: Brčko, jula 1994. godine.

 

KRATAK OPIS: Pljakić, komandant 108. motorizovane brigade izdao je muslimansko-hrvatskim oružanim formacijama u rejonu sela Brka i na brdu Vrakovača naređenje da, van zone ratnih dejstava, izvrše artiljerijsko granatiranje Brčkog, što je u noći između 06. i 07. jula 1994. godine, od 19,30 do 0,30 časova, sa više granata i izvršeno.

 

Sledećim licima su od ispaljenih granata nanete telesne povrede:

 

1. Mihajlović Stevi, rođenom 1967. godine u Donjem Čađevcu, nanete su teške telesne povrede, a

2. Lukić Nadi, rođenoj 1965. godine u Brčkom,

3. Jokanović Nedi, rođenoj 1981. godine u Brčkom i

4. Pajić Lazi, rođenom 1971. godine u Brčkom, lake telesne povrede.

Materijalna šteta na civilnim i privrednim objektima procenjena je na 1.000.000,00 dinara.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU :

1. Pljakić Ramiz, sin Hamdije, rođen 17.05.1958. godine u selu Ugao, opština Sjenica, završio Vojnu akademiju. Pre rata bio je komandir 3. baterije HD-122 milimetara u kasarni "Veljko Lukić-Kurjak" u Brčkom. Komandant je 108. motorizovane brigade.

 

DOKAZ: Komitet broj 144/95-18.

 

 

 

 

I-245

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Bijela, opština Br čko, aprila 1993. godine.

 

KRATAK OPIS: Pripadnik muslimansko-hrvatkih oru žanih formacija, Mijatović je 10. aprila 1993. godine, u kući Lukić Momira u Bijeloj, iz vatrenog oružja ubio

Mićić Jevdokiju, staru 70 godina.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Mijatović Marjan, sin Petra, rođen 06.07.1972. godine u Bijeloj.

DOKAZ: Izjave u spisima 144/95-15.

 

 

 

I-246

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Travnik, maj-septembar 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Kada se JNA 19. maja 1992. godine povukla iz Travnika, svedok je sa još tri Srbina bio zatvoren u vešernici stambene zgrade u Ulici Slavka Rodića br. 14 u Travniku. Tu je proveo 11 dana u toku kojih su zatvoreni Srbi sve vreme bili izloženi gladovanju i žeđi. Dnevno su njih četvorica dobijali po polovinu ili četvrtinu hleba, koju su im ubacivali kroz prozor, a vodu su sakupljali u plastičnu čašu koju bi podmetnuli ispod vodovodne cevi koja je po neki put malo kapala.

Tu su ih svakodnevno tukli čime su stigli, a najčešće bezbol palicama.

Posle 11 dana su prebačeni u fabriku "Bratstvo" u Travniku gde su ih držali u delu kalionice koji je bio ograđen žicom. Tu je bilo smešteno 17 Srba.

Tu su svakodnevno dobijali batine. Kada je jednog dana Pavić Siniša, star 23 godine, iz Visokog, uzvratio udarac stražaru čiji je nadimak "Hase", ovaj ga je kundakom puške oborio na zemlju, a drugim udarcem kundakom mu je probio grudni koš posle čega je ovaj umro.

Takođe je usmrćen i Srbin čije je prezime Tegetlija, koji je bio zarobljen kod Jajca.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. "Hasa", musliman, stra žar, visok oko 185 cm,

2. Abdulah, irački državljanin, koji je bio na specijalizaciji u fabrici "Bratstvo" u Travniku, a kada je počeo rat pridružio se muslimanima i isticao se u premlaćivanju zatvorenih Srba,

3. Hadžiomerspahić Selim, star 35-40 godina, koji je pre rata bio u fabrici "Bratstvo" portir, a po izbijanju rata zadužen za bezbednost u fabrici,

4. Lasić Mirko, komandant HVO,

5. Kordić Mario,

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 155/95.

 

 

 

I-247

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Potkozova ča, opština Han Pijesak, decembra 1993. godine.

 

KRATAK OPIS: Na dan 11. decembra muslimanske oru žane formacije iz Kladnja su napale srpsko selo Potkozlovača. Kada su zauzeli selo, počeli su sa ubijanjem civila. Tom prilikom su ubijeni:

 

1. Bastah Radovan, koji je zaklan,

2. Marić Leposava, supruga Marić Miloša, ubijena hicem u glavu prilikom pokušaja bekstva,

3. Šokanović Vojislav, koga su živog zapalili u njegovoj kući,

4. Narandžić Branko,

5. Grozdanović Milutin, koji je umro od zadobijenih rana nakon jednog dana,

a ranili su Bastah Marka i Trifunović Gojka.

 

Pored toga, muslimanski vojnici su sve kuće u selu Potkozlovača opljačkali i oduzeli oko 100 komada sitne i krupne stoke.

Nakon toga su zapalili 21 kuću sa pratećim objektima. Zapalili su kuće sledećih lica: Trifunović Gojka, Gvozdenović Dragutina, Dupljanin Momira, Sokanović Draga, Bastah Marka, Šokanović Vojislava, Bastah Radovana, Bastah Nenada, Golijan Neđa, Paunić Radomira, Samarđić Rada i Samarđić Marka i Mlađena.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Vrabac Zijad, sin Asima i majke Fatime, ro đene Zakić, rođen 09.08.1965. godine u selu Nevačka, opština Han Pijesak, sa prebivalištem u selu Nevačka, pre rata bio zaposlen u SO Han Pijesak kao geometar, pripadnik Kladanjskog muslimanskog odreda,

2. Muškić Džemail, sin Ragiba i majke Mejre, rođen 02.07.1964. godine u Cerskoj, opština Vlasenica, pripadnik Cerskog muslimanskog odreda,

3. Kurtić Rahim, sin Alije, rođen 25.08.1973. godine u Rovašima, opština Vlasenica,

4. Dervišević Sejfudin, sin Ćamila i majke Šahe, rođen 15.01.1971. godine u mestu Skrugrić, opština Vlasenica,

5. Rizvanović Ibrahim, sin Šabana, rođen 15.07.1973. godine u Rovašima, opština Vlasenica,

6. Dervišević Suljo, sin Sabrije, i majke Bejde, rođen 04.10.1960. godine u mestu Cerska, opština Vlasenica, pripadnik Cerskog muslimanskog odreda,

7. Suljić Sejfudin, sin Bećira i majke Hasnije, rođen 04.09.1963. godine u mestu Drum, opština Vlasenica,

8. Bajrić Džemal, sin Omera, rođen 15.05.1971. godine u mestu Cerska, opština Vlasenica, pripadnik Cerskog muslimanskog odreda,

9. Salimović Lutvo, sin Smaila, rođen 15.05.1973. godine u mestu Rovaši, opština Vlasenica,

10. Mehmedović Zaim, sin Salka, rođen 15.03.1972. godine u mestu Skrugić, opština Vlasenica,

11. Alić Azem, sin Sulja i majke Rahime, rođen 17.08.1970. godine u mestu Maćeha, opština Vlasenica,

12. Šuljaković Amir, sin Avda, rođen 02.01.1972. godine u mestu Gobeljima, opština Vlasenica, pripadnik Cerskog muslimaskog odreda,

13. Sejmenović Mijo, sin Nusreta i majke Čamke, rođen 04.09.1958. godine u mestu Rovaši, opština Vlasenica,

14. Muškić Beriz, rođen na području opštine Vlasenica, bez bližih podataka,

15. Turković Munib, sa područja opštine Vlasenica, bez bližih podataka,

16. Ikanović Amir, sa područja opštine Vlasenica, bez bližih podataka,

17. Nukić Džemal, sa područja opštine Vlasenica, bez bližih podataka,

18. Alić Fahrudin, sa područja opštine Vlasenica, bez bližih podataka,

19. Hasanović Elvis, sa područja opštine Vlasenica, bez bližih podataka,

20. Perhatović Avdo, sa područja opštine Vlasenica, bez bližih podataka,

21. Mustafić Salim, sa područja opštine Vlasenica, s tim što sa istim imenom i prezimenom postoje dva lica i to: Mustafović Salim, sin Salka, rođen 02.01.1961. godine u Cerskoj, pripadnik Cerskog odreda i Mustafović Salim, sin Salika, rođen 03.01.1967. godine u selu Skrugriću, opština Vlasenica,

22. Mustafić Alija, na području opštine Vlasenica postoje tri lica sa istim imenom i prezimenom i to: Mustafić Alija, sin Salika, rođen 01.11.1962. godine u Skrugriću, Mustafović Alija, sin Bešira i majke Zajne, rođen 03.01.1972. godine u Raševi i Mustafić Alija, sin Sulje i majke Ajše, rođen 20.02.1970. godine u Raševi,

23. Bećirović Mustafa, na području opštine Vlasenica postoje dva lica sa istim imenom i prezimenom i to: Bećirović Mustafa, sin Nezira, rođen 17.04.1974. godine u mestu Nedeljišta i Bećirović Mustafa, sin Hajra, rođen 25.04.1959. godine u mestu Pomol,

24. Hardarević Mirsad, na području opštine Vlasenica postoje dva lica sa istim imenim i prezimenom i to: Hajdarević Mirsad, sin Mehmedalije, rođen 15.03.1974. godine u Nedeljištu i Hajdarević Mirsad, sin Huseina, rođen 01.01.1972. godine u Cerskoj,

25. Baltić Rašid, sin Hašima, rođen 06.01.1974. godine u Cerskoj, pripadnik Cerskog muslimanskog odreda,

26. Matus Adnan, drugih podataka nema.

 

DOKAZ: Nalaz lekara i uvi đaj na licu mesta sa foto-dokumentacijom, spisak pripadnika muslimanskih oružanih formacija sa imenima vojnika koji su bili zaduženi sa automatskim naoružanjem pronađen na licu mesta, službeni izveštaj sa izjavama svedoka koji se nalazi i dokumentaciji Komiteta pod brojem 136/95-1.

 

 

I-248

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Selo Žeravica i selo Rečica, opština Han Pijesak, avgusta 1993. godine.

 

KRATAK OPIS: Dana 02.08.1993. godine, pripadnici muslimanskih oružanih formacija su napali srpska sela Rečice i Žeravice.

U selu Rečice nije bilo žrtava među civilnim stanovništvom jer su se meštani spasili bežanjem. U selu je zapaljeno sedam kuća sa pratećim oblektima, koje su pre toga opljačkane. Zapaljene kuća su vlasništvo Golijan Dušana i Milovana, Golijan Tome i Vasa, Golijan Stevana i njegove braće, Vasković Rajka, Golijan Svetozara i Golijan Milorada.

Pripadnici muslimanskih oružanih formacija su istog dana napali srpsko selo Žeravice i tom prilikom su ubili:

 

1. Golijan Dobrivija, rođenog 06.04.1926. godine, stalno nastanjenog u Žeravici,

2. Todorović Rajku, rođenu 1958. godine, koja je bila mentalno obolela,

3. Golijan Aleksu, rođenog 1923. godine,

4. Sokanović Danicu, rođenu 1926. godine,

5. Golijan Milovana, rođenog 1967. godine,

6. Mirović Marka, rođenog 1923.godine,

7. Sokanović Jovana, rođenog 1931. godine,

8. Sokanović Zoru, rođenu 1936. godine, suprugu Sokanović Jovana.

 

Prilikom napada su ranjeni Sokanović Dana, koja je ranjena u ruku, a nakon toga zarobljena i odvedena od strane muslimanskih vojnika u Kladanj i Golijan Velimir rođen 1946. godine. Pored Sokanovića Dane, inače učenice osmogodišnje škole, u Kladanj je odvedena i Mirović Milojka, rođena 1926. godine.

Kada su zauzeli selo, muslimanski vojnici su opljačkali i popalili preko 70 srpskih kuća zajedno sa pratećim objektima, a iz sela su oterali oko 200 komada krupne stoke.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Huseinović Brajko, sin Hamida i majke Ajše, rođene Doljančić, rođen 07.10.1059. godine u Rubnićima, opština Han Pijesak, po zanimanju trgovac, pre rata bio zaposlen u TP "Napredak", u Han Pijesaku, sa prebivalištem u mestu Rubinići, opština Han Pijesak,

2. Vrabac Rifet zvani "Bekan" sin Đulbega i majke Seme rođene Bubić, rođen 01.12.1961. godine u mestu Nevačka, opština Han Pijesak, po zamimanju otpremač građe, pre rata bio zaposlen u ŠIP "Planinsko", Han Pijesak, sa prebivalištem u Nevečkoj, opština Han Pijesak,

3. Vrabac Rizvo, sin Šahbaza, rođen 10.11.1953. godine u Nevačkoj, opština Han Pijesak, po zanimanju vozač, pre rata bio zaposlen u ŠIP "Planinsko" Han Pijesak sa prebivalištem u Nevačkoj,

4. Makanić Bećir, sin Jakuba i majke Cure, rođen 15.04.1957. godine u Bešićima, opština Vlasenica, po zanimanju mašinski tehničar, sa prebivalištem u Vlasenici, komandant 1. Cerskog muslimanskog odreda,

5. Vrabac Ismet, zvani "Redžo", sin Ćubaga i majke Sene rođene Bubić, rođen 01.09.1963. godine u Nevačkoj, opština Han Pijesak, po zanimanju radnik, pre rata bio zaposlen u ŠIP "Planisko", Han Pijesak, sa prebivalištem u Nevačkoj,

6. Vrabac Muhamed, sin Muje, rođen 10.02.1939. godine u Nevačkoj, opština Han Pijesak, po zanimanju poštar, pre rata bio zaposlen u PTT Han Pijesak, sa prebivalištem u Nevačkoj,

7. Imanović Rešid, sin Bajra, rođen 13.07.1955. godine u Nevačkoj, opština Han Pijesak, po zanimanju bravar, pre rata bio zaposlen u ŠIP "Planinsko" Han Pijesak, sa prebivalištem u Nevačkoj, pre rata bio rezervni oficir JNA,

8. Avdagić Zaim, sin Himza, rođen 28.05.1946. godine u Turalićima, opština Vlasenica, po zanimanju drvoseča, pre rata bio zaposlen u ŠIP "Planinsko" Han Pijesak, sa prebivalištem u Nevačkoj, opština Han Pijesak,

9. Avdagić Zijad, sin Himze, rođen 1962. godine u Turalićima, opština Vlasenica, po zanimanju radnik, pre rata bio zaposlenu DP "Stupčanica", Olovo, sa prebivalištem u Nevačkoj, opština Han Pijesak,

10. Duraković Galib, sin Osmana i majke Mevle, rođene Šanderović, rođen 12.08.1945. godine u Šaševcima, opština Olovo, po zanimanju kočijaš, pre rata bio zaposlen u ŠIP "Planinsko" Han Pijesak, sa prebivalištem u Pijenovcu, opština Han Pijesak,

11. Glasić Hajrudin, sin Begana, rođen 05.01.1953. godine u Rubinićima, opština Han Pijesak, po zanimnju radnik, pre rata bio zaposlen ŠIP "Planinsko", Han Pijesak, sa prebivalištem u Rubinićima,

12. Harderbašić Šemso, sin Hamida, rođen 24.01.1939. godine u Nevačkoj, po zanimanju radnik, pre rata bio zaposlen u DP "Stupčanica", Olovo, sa prebivalištem u Nevačkoj, opština Han Pijesak,

13. Čamdžić Ramiz, rođen 1938. godine u mestu Podglavica, opština Kladanj, po zanimanju mesar, sa prebivalištem u Podglavici, opština Kladanj,

14. Mutapčić Alija, rođen 1957. godine u Vlasenici, po zanimanju radnik, sa prebivalištem u Vlasenici, naselje "Baćino Brdo".

 

DOKAZ: Zapisnik o uvi đaju sa lica mesta, sa foto-dokumentacijom, nalazi lekara kao i izjave svedoka koje se nalaze u dokumetaciji Komiteta pod brojem 136/95-2.

 

I-249

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Selo Vratilo na putu Kalinovik-Miljevina, opština Foča- 20.09.1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Na putu Klinovik-Miljevina se 20. septembra kretalo teretno motorno vozilo u kome se nalazilo 39 civilnih lica srpske nacionalnosti.

Muslimanska oružana jedinica, koju je predvodio Sead Prazina, sačekala je u zasedi u mestu Vratilo, opština Foča, teretno vozilo i iz pešadijskog naoružanja otvorila vatru na civilna lica koja su se nalazila u vozilu. Tom prilikom su njeni pripadnici ubili sva lica koja su se nalazila u njemu. Među ubijenima, indentifikovana su sledeća lica isključivo srpske nacionalnosti, što je napadačima bilo poznato:

 

1. Lesko Vujadin, od oca Spasoja, star 44 godine, iz Miljevine,

2. Bozalo Radomir, od oca Milorada, star 35 godina, iz Miljevine,

3. Ognjenović Velimir, od oca Sime, star 32 godine, iz Miljevine,

4. Sarić Milovan, od oca Marka, star 55 godina, iz Miljevine,

5. Andrić Rade, od oca Gojka, star 53 godine, iz Miljevine,

6. Nego Veselin, od oca Rajka, star 24 godine, iz Miljevine,

7. Andrić Rajko, od oca Miloša, star 30 godina, iz Miljevine,

8. Mastilo Slobodan, od oca Lazara, star 16 godina, iz Maljevine,

9. Mastilo Duško, od oca Lazara. star 20 godina, iz Maljevine,

10. Vasović Milosav, od oca Neđa, star 37 godina, iz Miljevine,

11. Škobo Slavko, od oca Jola, star 41 godinu, iz Miljevine,

12. Miletić Gordon, od oca Radovana, star 30 godina, iz Miljevine,

13. Miletić Mišo, od oca Marka, star 65 godina, iz Miljevine,

14. Vuković Milorad, od oca Vlada, star 29 godina, iz Miljevine,

15. Vuković Milenko, od oca Marka, star 45 godina, iz Miljevine,

16. Trifković Risto, od oca Milana, star 48 godina, iz Miljevine,

17. Vlaški Velibor, od oca Jova, star 19 godina, iz Trnova,

18. Cicović Danilo, od oca Branislava, star 22 godine, iz Miljevine,

19. Nogo Milan, od oca Veljka, star 34 godine, iz Miljevine,

20. Stanković Velja, od oca Nikole, star 41 godinu, iz Miljevine,

21. Stanić Milorad, od oca Živka, star 33 godine, iz Miljevine,

22. Klepić Rajko, od oca Čeda, star 30 godina, iz Trnovca,

23. Mijatović Petko, od oca Janka, star 30 godina, iz Maljevine,

24. Stanković Mlađen, star 30 godina, od oca Jove,

25. Popović Radomir, od oca Nikole, star 25 godina, iz Trnova,

26. Popović Mladen, star oko 30 godina, iz Trnova,

27. Golijanin Ratomir, od oca Draga, star 51 godinu, iz Trnova,

28. Golijanin Slavka, od oca Branka, stara 52 godine, iz Trnova,

29. Golijanin Novak, iz Trnova,

30. Obućina Slavko, od oca Draga, star 36 godina, iz Trnova,

31. Obućina Cvija, od oca Branka, stara 62 godine, iz Trnova,

32. Sarić Milica, stara oko 25 godina, iz Kalinovika,

33. Elez Mato, star oko 50 godina, iz Kalinovika,

Komisija koja je izvršila identifikaciju nije mogla da identifikuje još šest ubijenih civila - tri muškarca i tri žene.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Prazina Sead iz sela Jela če, opština Foča, musliman, komandant muslimanske jedinice koja je izvršila napad na ovo vozilo.

DOKAZ: Zapisnik o izvršenom uvi đaju i identifikacija poginulih od 21.09.1992. godine, foto-dokumentacija i iskazi zarobljenog muslimanskog vojnika i dokumentacija pod brojem 128/95, kao i spis Osnovnog suda u Foči Kri-78/92.

 

NAPOMENA Dopuna prijave I-131.

 

 

I-250

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

 

MESTO I VREME: Bugojno, 1992. godine.

 

 

KRATAK OPIS: Na podru čju opštine Bugojno je živelo oko 9.000 Srba. Hrvati i muslimani koji su bili u koaliciji stalno su vršili pritisak na Srbe, upućivali su im pretnje, psovali im majku srpsku i nazivali ih snajperistima i četnicima. Srbe su udaljavali sa rukovodećih radnih mesta u opštini, pa su tako razrešili dužnosti direktora i saslušanog svedoka i rasporedili ga na sporedne poslove. Otpočeli su sa hapšenjem viđenijih Srba

 

U ovom periodu u Bugojnu su ubijeni i:

 

1. Levović Luka,

2. Babić Milenko iz sela Vileši,

3. Lugonja Mara, koja je bila korisnica socijalne pomoći,

4. Starica, koja se prezivala Zelen, a koju je ubio jedan hrvatski vojnik sa objašnjenjem da je u čarapi nosila radio-stanicu i da se njom služila.

5. Egić Jovo, koga su hrvatski vojnici, nakon što im je doneo jagnje na njihov zahtev, ubili,

6-7. Bračni par Gligorić iz Ul. Slavka Rodića,

8. Nikić Sekula, kome su prvo odsekli uši i nos.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Rustenpašić Semin, koji je imao svoju vojnu jedinicu,

2. Žulj Pero, iz sela Lug,

3. Kajić zvani "Garov" iz sela Vučipolje kod Bugojna,

4. Mehrić Vrba,

DOKAZ: Svedok 234/95-19.

 

 

I-251

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

MESTO I VREME: Selo Poto čani, kod Bugojna, kraj maja i početak juna 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Krajem maja 1992. godine, najverovatnije 25. ili 26. maja, u selu Potočani su muslimanski vojnici u uniformama "Zelenih beretki", kojima je komandovao Semin Rustanpašić, ubijeni sledeći Srbi:

 

1. Čavić Draga, od oca Nedeljka, rođen 1933. godine, i

2. Lukić Milenko.

Početkom juna u ovom selu su ubijeni i :

3. Čavić Ljubo, od oca Ljube, rođen 1911. godine, i njegova supruga:

4. Čavić Bosa, od oca Alekse, rođena 1924. godine - zaklani su ispred svoje kuće. Na Ljubinim grudima je bio urezan veliki krst. Bosa je bila zaklana i bile su joj odsečene obe dojke, izvađene oči i odsečene uši. Obe ruke su joj bile odsečene do lakata,

5. Čavić Jelena, od oca Milana, rođena 1928. godine, kojoj je bio odsečen nos, uši, ruke i izvađene oči,

6. Mara, rodom iz Kupresa, koja je zaklana,

7. Prgomelja Radojka, od oca Stanoja, rođena 1944. godine. Njoj je bila odsečena desna noga i nos, izvađene oči i bila je isečena po celom telu.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Rustanpašić Semin, komandant jedinice "Zelenih beretki",

2. Bajrić Senad,

3-6. Erić, Ćorina, Rizvan i Duraković, pripadnici "Zelenih beretki".

DOKAZ: Svedok 234/95-13.

 

 

I-252

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Hlap čevići kod Visokog, 20. juna 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: U ovom selu u kome su živeli muslimani, postojale su samo tri srpske kuće. U 06.00 časova 20. juna muslimanski vojnici su, pored svedoka, uhapsili još petoro Srba iz ovog sela, koje su kasnije streljali:

 

1. Damjanović Slavka, od oca Jeremije, rođenog 1935. godine, njegovu suprugu,

2. Damjanović Danicu, od oca Obrena, rođenu 1940. godine,

3. Ristić Dušanku, od oca Miloša, rođenu 1945. godine i njenog sina

4. Ristić Željka, od oca Neđe, rođenog 1966. godine, i

5. Masala Sretu, od oca Miloša, starog oko 45 godina.

Odmah su ih povezali konopcem, vezujući svima ruke iza leđa. Saopštili su im da će svi biti streljani, psujući im pri tom majku srpsku i četničku. Naredili su im da krenu u pravcu centra sela, a usput su ih udarali pesnicama, nogama na kojima su imali čizme i kundacima. Svi vojnici su nosili uniforme "Zelenih beretki".

Kada su došli u centar sela, Ramić Nusret je naredio da stanu pored zida kuće Suada Kape. Nakon toga je iz grupe izveo Željka Ristića i pitao ga gde se nalaze minska polja. Željko na to pitanje nije ni stigao da odgovori, a Ramić mu je ispalio rafal u grudi. Neposredno posle toga je okrenuo cev automatske puške prema ostalima i sa udaljenosti od 3-4 m pucao u njih. Posle ispaljenog rafala svi su pali, a među njima i svedok. Posle toga je, dok su ležali na zemlji, ispalio još jedan rafal po njima.

Nakon toga su se vojnici udaljili.

Iz ove grupe je, pored svedoka, ostao živ i S. M..

Svedoka su pogodila četiri metka.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Ramić Nusret iz sela Seoča kod Visokog,

2. Uznalić Muhamed, od oca Himze, rođen 1966. godine u selu Okolišće i drugi pripadnici "Zelenih beretki".

DOKAZ: Svedok 234/95-8 i 292/95-13.

 

I-253

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Perin Han kod Zenice, oktobra 1993. godine.

 

KRATAK OPIS: Kada su pripadnici muslimanske vojske ušli u Perin Han, ubili su braću:

1. Stanković Simu i

2. Stanković Stevu.

 

Ubijeni su u svojoj kući udarcima tvrdim predmetima u predelu glave i sahranjeni u zajedničkoj grobnici u selu Mutnici.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici Vojske tzv. BiH

DOKAZ: Svedok 234/95-23.

 

 

 

I-254

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Ljubuški, logor u zgradi bivšeg zatvora no ć između 10. i 11. juna 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: U ovom logoru je bilo zatvoreno i 64 Srba iz Kupresa, među kojima su bili i:

1. Vuković Đorđe i

2. Šerbez Anđelko iz Bugojna.

 

Hrvatski vojnici su od ove dvojice zahtevali da priznaju da su klali hrvatsku decu, uz obećanje da će ih posle priznanja pustiti kući.

Kada su po nagovoru priznali da su klali hrvatsku decu, počeli su strahovito da ih tuku. Tom prilikom je Đorđe Vuković od zadobijenih povreda umro, pa su tada naredili zatvorenicima R. K. i M. K. da iznesu njegovo telo, što su ovi i učinili. Zatim su ga, naočigled svih zatvorenika u dvorištu, polili benzinom i zapalili.

Posle 15 minuta je umro i Anđelko Šerbez, pa je i njegov leš iznet, poliven benzinom i zapaljen.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Tomić Siniša, pravnik iz Ljubuškog, upravnik logora u Ljubuškom,

2. Paradžić Krešo zvani "Ćupo",

3. Macić Neđo.

 

DOKAZ: Svedok 234/95-6.

 

 

 

I-255

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Homolje kod Konjica, 20. aprila 1993. godine.

 

KRATAK OPIS: Na drugi dan srpskog Uskrsa 20. aprila 1993. godine u Donje selo kod Konjica, u kome je živeo svedok, ušli su muslimani, u čijem sastavu su bili i mudžahedini, pa su iz kuća izvodili Hrvate i Srbe pošto je tih dana došlo do sukoba između Hrvata i muslimana. Žene i decu nisu dirali. Izveli su 15 Srba i oko 85 Hrvata. Sve su ih zajedno sproveli na jednu čistinu kod sela Homolje na oko kilometar i po od Donjeg sela. Tamo su odvojili na jednu stranu Hrvate, a na drugu Srbe.

To su učinili pripadnici "Jukine" vojske, među kojima je bilo i mudžahedina, većinom Turaka. Sa njima je bio i jedan Somalijac, koji je pomalo znao srpski jezik.

Kada su ih odvojili, prvo su ih naterali da legnu na zemlju sa licima okrenutim prema tlu, a zatim su počeli da ih tuku.

 

Iz grupe u kojoj su bili Srbi, izdvojili su:

 

Ristić Obrena, od oca Đorđa rođenog 1957. godine,

Kuljanin Zorana, rođenog 1955. godine i

Golubović Neđu, autoprevoznika.

 

Potom su ih javno streljali.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Prazina Jusuf "Juka" i drugi pripadnici njegove jedinice.

 

DOKAZ: Svedok 243/95-6.

 

 

 

I-256

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Sarajevo, Ul. Rave Jankovi ća, 11. marta 1995. godine oko 15.30 časova.

 

KRATAK OPIS: Sa Trga Pere Kosori ća, sa zgrade "Loris", iz dela Sarajeva pod kontrolom muslimanskih oružanih formacija, pucano je iz snajpera na devojčice koje su se igrale "lastiša" ispred zgrade br. 59:

 

1. Lalović Milicu, od oca Ranka, rođenu 1984. godine, iz Novog Sarajeva, i

2. Učur Natašu, od oca Nedeljka, rođenu 1986. godine.

Lalović Milica je dovezena mrtva u bolnicu Kasindo, sa prostrelinom u predelu glave, a Ugur Nataša je umrla 15 minuta nakon prijema u istu bolnicu sa prostrelinom u predelu glave.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Piskić Senad, rođen 1956. godine u Gračnici, pre rata zaposlen kao kelner u restoranu "Galeb" na Grbavici, pripadnik tzv. armije BiH, koji se javno hvalio da je ubio ove dve devojčice, kao i još 20 Srba iz snajpera.

DOKAZ: 410/95.

 

 

 

I-257

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Serdari, opština Kotor Varoš, septembar 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: U selu Serdari je živelo samo 10 srpskih porodica kojima su muslimani i Hrvati iz tog i okolnih sela onemogućavali sredinom 1992. godine izlazak iz sela. Kada su 05. septembra 1992. godine pokušali da izađu iz sela, ubili su ih pripadnici muslimanskih oružanih formacija "Zelenih beretki":

 

1. Serdar Borivoje, od oca Branka, rođen 1972. godine, i

2. Serdar Radenko, od oca Jove, rođen 1972. godine.

 

U ovo selo su 17. septembra 1992. godine oko 06.30 časova upali muslimanski vojnici u uniformama "Zelenih beretki", koje je predvodio Besim Čehić, pa su počeli da pale kuće i ubijaju goloruko civilno stanovništvo koje nije uspelo da pobegne iz sela.

Pre nego što su upali u kuću R, ubacili su bombu i, provalivši ulazna vrata, ušli su u kuću i pronašavši R. koja je tada bila u petom mesecu trudnoće, pucali u nju i pogodili je u predelu grudi. R. je jedva ostala živa, sa teškim posledicama.

 

Tom prilikom su ubili:

 

Serdar Bosiljku, od oca Jefte, rođenu 1938. godine,

Serdar Jelenka, rođenog 1961. godine,

Tepić Ljubicu, od oca Đorđa, rođenu 1953. godine, kao i njene dve maloletne kćerke:

Tepić Slobodanku, staru 11 godina i

Tepić Snežanu, staru 5 godina,

Bencuz Slavka, od oca Jefte, rođenog 1937. godine,

Bencuz Slavojku, rođenu 1971. godine,

Serdar Dragu, rođenog 1938. godine i njegovog sina

Serdar Slavišu, rođenog 1970. godine, kao i njegovu suprugu:

Serdar Spomenku rođenu 1972. godine,

Serdar Branka, rođenog 1936. godine,

Serdar Radmilu, rođenu 1970. godine,

Serdar Slavka, rođenog 1934. godine,

Serdar Mirka, rođenog 1962. godine,

Serdar Danku, rođenu 1934. godine.

 

Posle toga su zapalili kuće Srba u selu Serdari.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Čehić Besim od oca Safeta, rođen 1965. godine u selu Hanifići, pre rata taksista,

2. Planinčić Fikret, od oca Abaza, rođen 1958. godine,

3. Smajić Mirsad, rođen 1964. godine,

4. Smajić Nijaz, rođen 1961. godine.

DOKAZ: 234/95-14, 234/95-16, 234/95-17 i 234/95-18.

 

 

 

I-258

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Selo Vrana, opština Biograd na moru, septembar - oktobar 1991.godine

 

 

KRATAK OPIS: Dana 30.09.1991.godine u popodnevnim časovima, četvorica hrvatskih vojnika su izvršila pretrese srpskih kuća u selu Vrani. Trojicu Srba:

1. Volarević Nikolu,

2. Drča Savu i

3. Bogunović Nenada, od oca Nikole.odveli su u svoj Krizni štab u selu. Odatle su ih odveli na Vransko jezero i držali zatvorene u ribarskoj kućici.

Bogunović Nenadu se od tada gubi svaki trag. Prema pričanju hrvatskih vojnika njega su polili benzinom i zapalili.

Mada je svedok tražio informacije o njegovom nestanku i od predstavnika UNPROFOR-a, nije dobio nikakve podatke.

Ostale Srbe su držali u izolaciji, onemogućavajući im svako kretanje.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Prebeg Boris, komandir hrvatske jedinice u Vrani, rodom iz okoline Varaždina,

2. Golem Mladen,rođen u Vrani, emigrant povratnik, pripadnik HV,

3. Jajčanin Tomislav, rođen u Vrani, pripadnik HV,

4. Klarić Damir, rođen u Vrani, pripadnik HV.

DOKAZ: Svedok br.236/95 - 13

 

 

I-259

 

KVALIFIKACIJA DELA : Namerno ubijanje civila

 

MESTO I VREME: Zadar, sredinom aprila 1992. godine.

 

 

 

KRATAK OPIS: Ležaja Vaso, rođen u Karinu, živeo je u svojoj kući u Zadru od 1968.godine i radio u Gradskom saobraćajnom preduzeću. Dana 17.04.1992.godine je odveden iz svoje kuće. Njegov leš sa odsečenom glavom je nađen posle tri dana. Svedok je kasnije saznao da su 17.04.1992. godine u kuću Ležaja Vase, noću oko 02.00 sata, došla četvorica uniformisanih Hrvata, digli ga iz kreveta i odveli na mesto Bokanjac u Zadru i tu ga ubili iz automata, a potom mu odsekli glavu.

Telo sa odsečenom glavom je video jedan Hrvat koji je poznavao porodicu Ležaja i javio njegovom ocu. U kuću pokojnog Ležaja u Zadru, uselio se Hrvat, pripadnik policije.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

NN lica u uniformama hrvatskih vojnika.

 

DOKAZ: Iskaz svedoka br. 236/95 - 14

 

 

I-260

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

MESTO I VREME: Okolina Islama Gr čkog kod Benkovca, 13.09.1991.godine.

KRATAK OPIS: Stegnjaja Branko i njegova supruga Anka, koji su živeli u svojoj porodičnoj kući u Islamu Grčkom, a radili u Zadru, u "Narodnom listu", vraćali su se 13.09.1991.godine s posla iz Zadra, na uobičajeni način, autobusom koji je saobraćao na liniji Zadar - Posedarje. Tog dana autobus nije stao na stanici na kojoj oni silaze, već dva kilometara pre te stanice, kod poljoprivrednog dobra "Nova Bistrica". Tu su sišli i uputili se prema svojoj kući u Islamu Grčkom, preko polja, oko tri kilometara udaljenog od kuće. Na oko 500 metara od magistrale, u polju, ubijeni su, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su 10.11.1991.godine. Prema zapisniku koji je sačinila ekipa koja je izvršila uviđaj - Stegnjajić Branko je ubijen tako što mu je nožem ili drugim sečivom odsečena glava (koja nije ni pronađena), a njegova supruga Anka tako što su joj tupim predmetom po glavi naneti smrtonosni udarci. Na licu mesta su pronađeni predmeti koji su njima pripadali.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU: NN pripadnici HDZ.

 

 

DOKAZ: Izjava u dokumentaciji Komiteta pod br.236/95 - 8.

 

 

I-261

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

MESTO I VREME: Selo Polje kod Dervente, 09. maja 1992. godine.

 

 

KRATAK OPIS: Kada su hrvatsko-muslimanske oru žane snage upale u selo Polje, u njemu su zatekle samo starije, bolesne, ili ranjene stanovnike. Sve one koje su pronašli, odmah su usmrtili, i to:

 

Banović Đorđa, od oca Gligora, rođenog 05.05.1938. godine,

Banović Danicu, od oca Obrada Ćerića, rođenu 1945. godine,

Milošević Milenka, od oca Nedeljka, rođenog 31.10.1945. godine,

Milojević Zorana, od majke Anice, rođenog 21.07.1947. godine,

Vasić Vida, od oca Ignje, rođenog 1920. godine,

Jovičić Rajka, od oca Krste, rođenog 1946. godine,

Banović Dušana, od oca Vida, rođenog 1931. godine,

Micić Peru od oca Riste,

Ćurčić Mirka, od oca Obrada, rođenog 07.08.1952. godine,

Živković Boru, od oca Dušana, rođenog 25.11.1956. godine, i

Milić Gospavu, od oca Pavla, rođenu 1916. godine.

Leševi su posle toga zakopani u Polju. Kada je 24. marta 1995. godine izvršena ekshumacija po naredbi istražnog sudije Osnovnog suda u Derventi, kod osam lica je konstatovan utisnuti prelom kostiju lobanje, što je izazvalo razorenje mozga i smrt.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici 109. muslimanko-hrvatske brigade.

DOKAZ: Spis Komiteta broj 249/95, sa nalazom i mišljenje sudsko- medicinskih veštaka prof. Dunjića i doc. Aleksandrića, kao i iskaz svedoka.

 

 

I-262

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje civila

MESTO I VREME: Mostar, 1992. godine.

KRATAK OPIS: 1. Jovanovi ć Milan, od oca Trifka, rođen 1925. godine, ekonomista u penziji, živeo je sa svojom suprugom u društvenom stanu u Mostaru kada je izbio građanski rat i kada je počelo masovno pretresanje stanova Srba i njihovo odvođenje u logore. Pored toga, Srbima je bilo zabranjeno kretanje.

Od 15.maja 1992. godine, kada im je "radi traženja propagadnog materijala i oružja" izvršen prvi pretres stana, uniformisani muslimani (pripadnici Teritorijalne odbrane) i Hrvati (pripadnici HVO i HOS-a), izvršili su im ukupno još sedam puta pretres stana.

Prilikom svih ovih pretresa nije pronađeno ništa što bi ih moglo da ih kompromituje.

Na Milanov stan je 30. maja 1992. godine ispaljena "Zolja" koja je znatno oštetila stan. Raketa je na stan svedoka, kao i na stanove drugih Srba, ispaljena namerno i sa bliskog odstojanja.

Prilikom pretresa koji je izvršen 08. jula 1992. godine, unformisani muslimanski vojnici su terali Milanovu suprugu da se klanja u skladu sa muslimanskim običajima i tukli su je po glavi.

Pripadnici HVO su u dva navrata hapsili Milana Jovanovića, supruga svedokinje, a u toku jula 1992. godine su ga odvodili u Zapadni logor na "informativni razgovor".

Na vratima stana porodice Jovanović se 02. avgusta 1992. godine u 23.45 časova čulo lupanje. Kada je Milan Jovanović otvorio vrata, nepoznati uniformisani vojnik ga je pitao da li je on Milan Jovanović i kada je ovaj potvrdno odgovorio, ispalio je u njega dva rafala iz automata. Kada je Milan pao, ispalio mu je još jedan rafal u glavu.

Supruga je kasnije saznala da se radilo o pripadnicima diverzantske grupe Jusufa Prazine, koji su u to vreme boravili u Mostaru u stanu bivšeg sudije Slavka Šantića, dok je druga bila u stanu "Pileta" u Ul. Avenija.

Nakon toga je Jovanovićeva supruga dobila potvrdu od poverenika HVO za mesnu zajednicu Bijeli brijeg u Mostaru da joj je suprug "poginuo kao civilna žrtva rata", iako je ona tražila da se napiše kako se stvarno dogodilo - da je ubijen.

U isto vreme su na sličan način u Mostaru ubijeni i:

 

2. Čvoro Milan u naselju Rudnik i

3. Skočajić Ranko u svojoj privatnoj kući u Blagaju.

 

Opštinski stožer HVO je Jovanović Milanu oduzeo vozilo marke "Jugo" - "do prestanka potrebe za istim vozilom", kako je u potvrdi navedeno, a koje njegovoj supruzi nikada nije vraćeno. Krajem 1993. godine, svedokinja je uspela da bude razmenjena preko Crvenog krsta i sada živi kao izbeglica.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pripadnici diverzantske grupe Jusufa Prazine,

2. Elezović Sabina, koja je rukovodila grupom za likvidaciju Srba,

3. Antić Ranko, pripadnik MUP-a u Mostaru,

4. Belović Sergej,

5. Marčinko Josip, koji je pre rata radio u SUP-u u Mostaru, a u kritično vreme u Zapadnom logoru je bio pripadnik Vojne policije HVO,

6. Ključanin Ibro, komandant muslimanskog štaba u Ul. Avenija u Mostaru.

 

DOKAZ: Dokumentacija Komiteta 507/95.

 

 

II-088

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

 

 

MESTO I VREME: Varaždin, početkom maja 1995. godine.

 

KRATAK OPIS: Zarobljeni vojnik Vojske Republike Srpske Krajine

Lukić Goran iz Dubovca,

koji je u zatvoru u Varaždinu bio podvrgnut strahovitoj torturi, umro je na putu iz Varaždina za Bjelovar od zadobijenih povreda.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Upravnik i stražari logora u Varaždinu.

DOKAZ: 618/95-3

 

 

 

II-089

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

 

 

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), gradski stadion, oktobra 1992. godine.

 

 

KRATAK OPIS: U logoru na stadionu je bila zatvorena i medicinska sestra

Blagojević Desanka iz Tešnja, koja je rođena najverovatnije 1946. godine.

Ona je bila žrtva silovanja, a jednom prilikom, kada se vratila u sobu sa saslušanja, bila je ispečena. Terali su je da sedne na usijani rešo, a takođe su joj usijani rešo stavljali i na druge delove tela. Pekli su je rešoom po svim delovima tela, po zglobovima, u predelu kolena, laktova, debelog mesa.

Rešo su donosili i u prostoriju gde su se nalazile druge žene, pa su uključivali i stavljali ga na Desanku zbog toga što su joj pronašli neke brojeve telefona na papirićima koje je imala ušivene u reveru od odeće. Nju su mučili i na taj način što su joj čupali kosu sa glave.

Prilikom prelaska iz Bosanskog u Slavonski Brod, Blagojević Desanka, koja je bila prebijana i u ranama od opekotina, veoma teško se kretala, pa je u tome morala da joj pomaže saslušena svedokinja.

U jednom momentu na Desanku je pucao Mlivić i usmrtio je.

Ovo se dogodilo prilikom oslobađanja Broda, na putu između Bosanskog i Slavonskog Broda.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Mlivić Kadrija, rodom iz Sijekovca, pripadnik 101. Bosansko-brodske brigade HVO,

2. Jurković zvani "Mangaš", pripadnik 101. Bosansko-brodske brigade HVO.

DOKAZ: Zapisnici o saslušanju svedoka koji se nalaze u dokumentaciji Komiteta pod brojevima 584/94-14 i 584/94-32.

 

 

II-090

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

 

 

MESTO I VREME: Nova Gradiška, logor u kasarni, oktobra 1991. godine.

 

 

KRATAK OPIS: Među zatvorenim Srbima, u kasarni se nalazio i

Radić Jovo, star 67 godina, iz sela Požeški Čečevac kod Nove Gradiške. On je od posledica batina umro i njegovo telo je ležalo četiri dana pre nego što su ga izneli.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU: Pripadnici ZNG.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušavanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 423/94.

 

 

 

II-091

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

 

MESTO I VREME: Škripov Gaj, opština Trnovo, jul - novembar 1992. godine.

 

KRATAK OPIS: Muslimansko-hrvatske oru žane formacije su 30.07.1992. godine napale srpske odbrambene položaje na mestu Škripov Gaj, na oko 3 kilometra od Trnova. Tom prilikom su pripadnici muslimansko-hrvatskih oružanih formacija zarobili, a potom i ubili pripadnike Vojske Republike Srpske, i to:

1. Parežanin Darko, sin Neđa, rođen 10.03.1963. godine u Sarajevu,

2. Popović Spasoje, sin Svetozara, rođen 1930. godine u selu Tošići, opština Trnovo,

3. Trgovčević Radovan, sin Jove, rođen 09.06.1955. godine u selu Tošići, opština Trnovo.

Ovi vojnici su nakon zarobljavanja mučeni, a zatim i ubijeni. Prilikom uviđaja na licu mesta, konstatovano je sledeće: posmrtni ostaci navedenih vojnika nađeni su nezakopani na površini zemlje. Kod Parežanin Darka, lobanja je bila odvojena od ostalog dela kostura. Prednji zubi u donjoj i gornjoj vilici su bili nasilno izbijeni, a na levoj strani temena lobanje, na sastavu temene i potiljačne kosti, konstatovana je prostrelna rupa veličine 2,5 dž 1,5 cm. Iz ovoga proizilazi da je u žrtvu pucano dok se nalazila u ležećem ili sedećem položaju. Lobanja Popović Spasoja nije pronađena. Posmrtni ostaci Trgovčević Radovana nađeni su u rovu dubine oko 60 cm, s tim što se njegov kostur nalazio u kosom položaju sa glavom pobijenom u zemlju, a nogama okrenut nagore.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici muslimansko-hrvatskih vojnih formacija.

DOKAZ: Izjava svedoka pod brojem 32, zapisnici o uvi đaju broj 2632-4 i 2632-42, foto-dokumentacija A-31, 32 i 33 i Kz. br. 29, koji se nalaze u dokumentaciji Komiteta pod brojem 228/94.

 

 

 

 

II-092

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Logor u Godinjskim barama, izme đu Trnova i Goražda, jun - avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: Služba javne bezbednosti Godinjske bare je 10. juna 1992. godine, pod rukovodstvom Godinjak Ethema i Šarić Medarisa, formirala logor za Srbe.

Logor se nalazio u jednoj privatnoj, tvrdo zidanoj šupi veličine 2,5 m dž 3,5 m sa betonskim podom i sa jednim malim zakovanim prozorom. Zatvor su čuvali pripadnici bivše SJB Trnovo: Ramić Ramiz, Karačić Enes, Dedović Fahro, Nišić Emir, Bibović Samir, Kećo Muzafer i drugi.

Istog dana u logor su dovedeni građani srpske nacionalnosti: Ivanović Mlađen, Klepić Nenad, Vlaški Radenko, Elez Jovo, Elez Savka i pravoslavni sveštenik Neđo Popović.

Narednih dana u zatvor su dovođeni i drugi pripadnici srpske nacionalnosti, tako da je u toj maloj prostoriji veličine oko 8,5 m2 boravilo 16 i više lica.

Ova prostorija nije imala otvora osim jedne rupe na zidu, pre čnika oko 12 cm, koja je služila za ventilaciju tako da su zatvorenici na smenu disali kroz ovu rupu. Fiziološke potrebe su vršili u VC-u čučavcu, koji se nalazio u uglu te prostorije. Ljudi su zbog tegoba i zagušljivosti često padali u nesvest.

Stražari su zatvorenike svakodnevno tukli raznim drvenim predmetima, kundacima, rukama i nogama.

Zatvorenike su terali da pale srpsku zastavu i pevaju muslimanske pesme "Volimo te Alija" i "Ne daj se Bosno", dok su ih istovremeno snimali video-kamerama. U ovim tučama su se naročito isticali Savčić Dino, Torlak Nijaz, Hamzić Edin, Šamić Safet i Cibra Izet.

U ovom zatvoru su od posledica batinanja umrli:

1. Džilić Milorad, sin Vlada, rođen 1940. godine u selu Crna Rijeka, opština Trnovo, borac Vojske Republike Srpske. Umro je 04. avgusta 1992. godine. Njegov leš se nalazio dva dana među zatvorenicima u ovoj maloj prostoriji jer stražari nisu dozvoljavali da se iznese. Zatvorenici su ga tek nakon dva dana izneli i zakopali u obližnjoj šumi zvanoj Runjavica. Ekshumacijom i uviđajem na licu mesta koji su izvršeni 29.07.1993. godine, konstatovani su prelomi ruku i nogu, kao i fraktura lobanje.

2. Badnjar Dušan, sin Mitra, rođen 1953. godine u selu Jelašnica, opština Kalinovik, borac Vojske Republike Srpske, zarobljen na Rogaju. Njegovi posmrtni ostaci nađeni su zakopani u obližnjoj šumi zvanoj Runjavica.

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Godinjak Ethem, zvani "Edo", sin Ibrahima, ro đen 20.11.1951. godine u Sarajevu, musliman, pre rata je bio načelnik SJB Trnovo,

2. Šarić Medaris, rodom iz Hercegovine, do rata bio aktivan oficir JNA (poručnik ili potporučnik), star oko 35 godina, oženjen Mahmutović Nerminom iz Trnova. U početku rata bio komandant Trnovsko-hadžićkog bataljona, a kasnije postavljen za komandanta tzv. "Glavnog štaba oružanih snaga Trnova",

3. Ramić Ramiz,

4. Karačić Enes, sin Hasana, rođen 22.01.1962. godine u selu Golubići, opština Kalinovik, pre rata bio milicionar,

5. Dedović Fahro,

6. Nišić Emir,

7. Bibović Samir,

8. Kećo Muzafer,

9. Savrčić Dino, sin Sulejmana i majke Izete, rođen u Sarajevu,

10. Torlak Nijaz,

12. Hamzić Edin, sin Ismeta, rođen 27.08.1970. godine u selu Hamzići, opština Trnovo. Pre rata je bio milicionar,

13. Cibra Izet, sin Begana, rođen 18.01.1967. godine u selu Delijaš, opština Trnovo. Pre rata je bio poštar.

14. Bratić Merim, pripadnik HOS-a.

DOKAZ: Izjave svedoka i zapisnici o uvi đaju broj 2632-8 nalaze se u dokumentaciji Komiteta pod brojem 228/94.

 

 

 

 

II-093

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Logor u selu Dej čići kod Trnova, u prostorijama osnovne škole, jun - avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: U ovom logoru je bilo zatvoreno preko 150 lica srpske nacionalnosti, pretežno žena, dece i staraca. Muškarci su bili zatvoreni u jednoj prostoriji, dok su žene i deca bili odvojeni u drugim prostorijama. Čuvari ovog zatvora bili su meštani iz susednih sela iz porodica Dedići, Durme, Oručević i Mulaosmanović, a komandant logora je bio Durmo Safet.

Uz dozvolu čuvara, u logor su svakodnevno dolazili ekstremisti, među kojima su od strane svedoka prepoznati: Kolar Ismeta, Dedić Suno, Sačić Dino, Čibra Izet, Drnjaković Samir, Ćosić Avdo, Lehić Zejnil, Dedić Aziz, Dedić Avdija, Dedić Suljo, Zoltan Muhamed i Oručević Hamid.

Oni su se svakodnevno iživljavali nad zatvorenim bespomoćnim Srbima. Tukli su ih metalnim polugama, gumenim palicama, rukama i drugim predmetima. Od ovih tuča, zatvorenici su bili u krvi i padali su u nesvest.

U zatvoru je od posledica batinanja umro

1. Miovčić Milenko, rođen 1923. godine. Miovčića su u više navrata tukli raznim predmetima po glavi, stomaku, rukama i po nogama. Početkom avgusta 1992. godine, tukli su ga po glavi flašom napunjenom vodom, nakon čega je pao u komu i posle dva dana je umro. Zatvoreni Srbi su ga zakopali blizu sela Dejčića, na lokalitetu zvanom Požega. Ekshumacijom i uviđajem koji su izvršeni 07.08.1993. godine, konstatovana je fraktura lobanje u predelu desne slepoočnice.

Pored Miovčića, od posledica batinanja je preminuo i

2. Šehovac Nikola iz Gornje Presjenice, dva dana nakon što je razmenjen.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Durmo Safet, komandant logora,

2. Kolar Ismeta, zvana "Nevenka", k ći Bajre, rođena 05.03.1962. godine u selu Jablanica, opština Trnovo,

3. Dedić Suno, sin Bajra, rođen 19.01.1965. godine u selu Dejčići,

4. Sačić Dino, sin Sulejmana, rođen u Sarajevu,

5. Cibra Izet, sin Begana, rođen 18.01.1967. godine u selu Delijam, opština Trnovo, po zanimanju poštar,

6. Drnjaković Samir,

7. Ćosić Avdo, sin Alije, star oko 26 godina, iz Kijeva,

8. Lehić Zejnil, sin Saliha, rođen 02.01.1958. godine u selu Bogatići, opština Trnovo,

9. Dedić Aziz, sin Husa, rođen 01.01.1964. godine u selu Dejčići, opština Trnovo,

10. Dedić Avdija zvani Avdo, sin Agana, rođen 03.03.1973. godine u selu Dejčići, opština Trnovo,

11. Dedić Suljo, sin Agana, iz sela Dejčića,

12. Zoltan Muhamed, sin Sulja, rođen 31.07.1960. godine u selu Batići, opština Trnovo,

13. Oručević Hamid zvani "Henda", iz Dejčića.

DOKAZ: Izjave svedoka, zapisnik o uvi đaju broj 29 i foto-dokumentacija broj 128 nalaze se u dokumentaciji Komiteta pod brojem 228/94.

 

 

II-094

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME : Rejon Jablanice, opština Lopare, januar 1994. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija su 23. januara 1994. godine izvršili napad na odbrambene položaje Republike Srpske u rejonu Jablanice i tom prilikom zarobili 6 boraca, a zatim ih mučili i ubili:

 

1. Antić Branka, sina Čedomira, rođenog 1944. godine,

2. Perić Mihajla, sina Cvije, rođenog 1945. godine u D. Crnaljevu,

3. Stevanović Stevana, sina Ilije, rođenog 1941. godine u D. Crnaljevu,

4. Pupić Mlađena, sina Pere, rođenog 1941. godine u D. Crnaljevu,

5. Tešić Milorada, sina Vasilija, rođenog 1950. godine i

6. Mihajlović Svetozara, sina Milorada, rođenog 1953. godine u Dvorovima.

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici izviđačko-diverzantske čete 2. korpusa izviđačko-diverzantske čete V operativne grupe zvane "Panteri" i diverzantske grupe čiji je vođa Goran zvani "Ustaša".

DOKAZ: Dokaz u spisima 171/95-1.

 

 

 

 

 

II-095

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Selo Teo čak, opština Ugljevik, septembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Muslimansko-hrvatske oru žane formacije iz Teočaka napale su 10. septembra 1992. godine selo Priboj, opština Lopare, zbog čega se srpsko civilno stanovništvo dalo u bekstvo.

U zaseoku Đokići, prilikom bežanja, uhvaćen je civil

Gajić Mićo od oca Živana, rođen 10.11.1921. godine u Priboju, koji je zatim sproveden u zatvor u Teočaku, gde je danima tučen i zlostavljan, usled čega je i preminuo u zatvoru.

Posle izvršene razmene 23.09.1992. godine, na lešu je konstatovano više teških telesnih povreda po glavi, telu i polnom organu (izvađeni testisi).

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici muslimansko-hrvatskih formacija iz Teo čaka.

DOKAZ: Izjave svedoka i foto-dokumentacija, sve u spisima 171/95-2.

 

 

II-096

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Hadžići, kraj maja 1993. godine.

KRATAK OPIS: Četvorica vojnika vojske Republike Srpske su 26. maja 1993. godine bili zarobljeni i odmah zatim su usmrćeni:

 

1. Mičić Milorad, rođen 1956. godine u Miševićima, opština Hadžići,

2. Zimonja Sreten, od oca Srete, rođen 12.02.1968. godine u Lokvama, opština Hadžić, iz Hadžića,

3. Marilović Radenko od oca Veljka, rođen 12.06.1954. godine u Ušivaku opština Hadžići, iz Ušivaka, opština Hadžići, i

4. Šekerović Goran, od oca Marka, rođen 1961. godine u Zenici, iz Hadžića.

Posredstvom UNPROFOR-a su 28. juna 1993. godine leševi ove četvorice srpskih vojnika predati vlastima Republike Srpske na groblju u Vlakovu.

Tom prilikom je lekar kod Mičića konstatovao da na glavi ima probijeno teme i polomljene vilice i da mu nedostaje levo stopalo. Kod Zimonjića je konstatovano da ima prelom donje i gornje vilice, nosne kosti i slepoočnice i da mu je leva ruka u podlaktici slomljena. Kod Marilovića je konstatovano da mu je pola glave sa desne strane potpuno razbijeno, da mu je levo uho odsečeno, leva šaka otkinuta i da su mu obe ruke polomljene. Kod Šekerovića je konstatovano da mu je prerezano grlo, a lobanjske kosti smrskane.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

ockquote>

Pripadnici tzv. Armije BiH.

DOKAZ: Komitet 122/95-4.

 

 

 

 

 

II-097

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Sela Bodelište i Lipovac, opština Br čko, mart-april 1993. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija iz mesta Gornji Rahić su po narađenju štaba 108. brigade HVO Bosanske Posavine, napali 08. marta 1993. godine selo Bodalište, a 27. aprila 1993. godine selo Lipivac i ukupno zarobili, a zatim mučili i ubili, 15 pripadnika Vojske Republike Srpske, čije su leševe predali 11. marta i 07. maja 1993. godine.

Stanković dr Zoran, specijalista sudske medicine VMA u Beogradu i Ninković dr Dragan, lekar iz Brčkog su prilikom obdukcije u Medicinskom centru u Brčkom konstatovali:

 

1. Pekić Mirku, sinu Cvijetina, rođenom 1938. godine u Ulicama, izvađena su mu oba oka, slomljena gornja i donja vilična kost, a ubijen je iz vatrenog oružja iz neposredne blizine;

2. Pudić Miroslavu, sinu Nikole, rođenom 03.03.1959. godine u Brčkom, polomljena je donja i gornja vilična kost, nos mu je povređen oštricom mehaničkog oruđa, nanete su mu povrede na desnoj strani lica, a ubijen je sa više hitaca, iz neposredne blizine;

3. Pudić Siniši, sinu Jovana, rođenom 1974. godine u Brčkom, odsečeno je levo uvo, a ubijen je iz vatrenog oružja, iz blizine, pucnjima u glavu i grudni koš;

4. Tomić Stojan, sin Ratka, rođen 28.03.1972. godine u Grbavici, povređen je u predelu čela, a ubijen iz neposredne blizine;

5. Tadić Petru, sinu Lazara, rođenom 16.07.1943. godine u Potočarima, izvađana su oba oka, povređene očne jabučice i slomljena gornja vilica, a ubijen je iz neposredne blizine, pucnjem u grudni koš;

6. Tomić Nikoli, sinu Sime, rođenom 16.12.1943. godine u Grbavici, slomljena je leva ključna kost, oštricom sekire na potiljku naneta veća rana, a ubijen sa više ispaljenih hitaca, iz neposredne blizine, u predelu grudnog koša;

7. Tomić Draganu, sinu Ratka, rođenom 14.07.1944. godine u Brčkom, naneti krvni podlivi po telu, a ubijen sa više hitaca, iz neposredne blizine;

8. Jovičić Ranko, sin Pere, rođen 10.12.1945. godine u Mrtvici, ubijen je iz vatrenog oružja, pucnjima, iz neposredne blizine, u predelu glave;

9. Bajić Iliji, sinu Mitra, rođenom 26.04.1956. godine u Bukovcu, pucano je iz neposredne blizine u telo i glavu;

10. Pudić Radanu, sinu Krste, rođenom 11.08.1974. godine u Brčkom, pucano iz neposredne blizine u telo i glavu;

11. Vujčić Gojku, rođenom 15.05.1959. godine u Prkoviću, pucano iz neposredne blizine u telo i glavu;

12. Pudić Stojanu, sinu Đoke, rođenom 04.09.1953. godine u Brčkom, odsečena je glava;

13. Jovičić Perici, sinu Ranka, rođenom 08.03.1972. godine u Brčkom, odsečena je glava;

14. Padežanin Željku, rođenom 1973. godine u Boboti, smrskana je glava, a ubijen iz neposredne blizine, iz vatrenog oružja i

15. Marjanović Radovanu, sinu Milana, rođenom 31.05.1958. godine u B. Gradišci, smrskana je glava, a ubijen je, iz neposredne blizine, iz vatrenog oružja.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pljakić Ramiz, sin Hamdije, rođen u selu Ugao, opština Sjenica, Republika Srbija, 17.05.1958. godine, završio Vojnu akademiju, pre rata bio zaposlen u kasarni "Veljko Lukić-Kurjak" u Brčkom kao komandir 3. baterije HD-120 milimetara, sada komandant 108. brigade HVO,

2. Saković Šemsa, sin Mehmeda, rođen u Potkamenu 12.07.1957. godine, član Kriznog štaba,

3. Gušo Rašid, sin Alije, rođen u Brčkom 02.11.1961. godine, komandir 3. bataljona.

DOKAZ: Dokaz u spisima 144/95-9.

 

 

 

 

 

II-098

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Orašje, 1993. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija su početkom maja meseca 1992. godine otpočeli sa hapšenjem civilnog stanovništva srpske nacionalnosti u Orašju, Bukovoj Gredi, Kopanicama i drugim mestima na području opštine Orašje.

Uhapšeni civili su smešteni u logore, koji su se nalazili u fiskulturnoj sali gimnazije u Orašju i osnovnoj školi u Donjoj Mahali.

Pripadnici Vojne policije u tim logorima, osim izvršenih ubistava, mučili su i nečovečno su postupali sa uhapšenim civilima, prisiljavali su ih na prinudni rad, izgladnjivali ih, silovali su ženska lica, a prisvajali su ili uništavali njihovu pokretnu imovinu:

 

Ubijena su sledeća civilna lica:

 

1. Gavrić Pera, star oko 40 godina, iz Bukove Grede, obešen je 10.05.1992. godine u kupatilu škole u Orašju;

2. Maksimović Mihajlo, star oko 38 godina, iz Borova Sela, umro u Donjoj Mahali od zadobijenih povreda prilikom tuče;

3. Klipanović Milan, star oko 38 godina, iz Borova Sela, umro u Donjoj Mahali od zadobijenih povreda prilikom tuče;

4. Gajić Makso, star oko 30 godina, iz Lončara, zaklan kamom u šupi kod zemljoradničke zadruge u Donjoj Mahali od strane Kalinić Dragana;

5. Ristanić Žarko, rođen 1955. godine u Gajevima, umro 04.02.1993. godine;

6. Gavrić Andreja, star oko 45 godina, iz Bukove Grede, zadavio je Kljajić Damir krajem 1992. godine u logoru;

7. Stojnić Ranko, star oko 30 godina, iz Prijedora, batinama onesvešćen, a zatim ubijen iz vatrenog oružja u glavu;

8. Cvijanović Aćimu, rođenom 1937. godine, iz Bukove Grede, od udaraca lancem, koje su mu je 14.07.1992. godine naneli Kljajić Damir, Kljajić Ivica i lice zvano Emir, ispalo je oko iz glave. Posle je umro;

9. Sarić Savo, rođen 1940. godine, iz Bukove Grede, umro je 06.06.1992. godine od zadobijenih povreda;

10. Petrović Aleksandar, rođen 1953. godine, iz Bukove Grede, umro je 14.06.1992. godine od mučenja kome ga je izložio Živković Ante u logoru Donja Mahala;

11. Malinkić Manojlo, rođen 1944. godine, iz Kozarske Dubice, tučen je svakog dana, zbog čega se, udarajući glavom u ploče na kojima je spavao, sam ubio u januaru mesecu 1993. godine,;

12. Arsenić Ignjat, sin Vlajka, star oko 40 godina, iz Vučilovca, ubijen je u logoru u Donjoj Mahali;

13. Džajić Gruju, starog oko 30 godina, iz Čelnica, kastrirala je Hadžiomerović Elvira 29.01.1993. godine, usled čega je preminuo narednog dana;

14. Božić Radojka, rođena 1932. godine, iz Bukove Grede, podlegla je od posledica batinanja 24.06.1992. godine u bolnici u Vinkovcima;

15. Cvijanović Pero, rođen 1928. godine, iz Bukove Grede, izvođen je kao tuberkulozni bolesnik u posebnu prostoriju, a pogubljen je najverovatnije između 10. i 15.08.1992. godine u logoru u Donjoj Mahali;

16. Cvijanović Brano, sin Pere, rođen 1969. godine, iz Bukove Grede, poginuo je 22.08.1992. godine kopajući tranšeje;

17. Cvijanović Drago, rođen 1963. godine, iz Bukove Grede, ubijen je 09.05.1992. godine u Bukovoj Gredi;

18. Maksimović Marka, rođenog 1937. godine, iz Bukove Grede, ubili su nožem, a zatim ga zapalili u selu 09.05.1992. godine;

19. Cvijanović Čedu, rođenog 1943. godine, iz Bukove Grede, streljali su u Bukovoj Gredi 11.05.1992. godine, pošto su mu prethodno nožem odsekli tri prsta desne ruke;

20. Maksimović Žarko, rođen 1952. godine, iz Bukove Grede, ubijen je 09.05.1992. godine na njivi u Bukovoj Gredi;

21. Maksimović Zoran, rođen 1968, godine, iz Bukove Grede, ubijen je 09.05.1992. godine na njivi u Bukovoj Gredi;

22. Gavrić Milan, rođen 1974. godine, iz Bukove Grede, ubijen je 09.05.1992. godine na njivi u Bukovoj Gredi;

23. Vasiljević Lazar, rođen 1961. godine, iz Bukove Grede, ubijen je 09.05.1992. godine u Bukovoj Gredi;

24. Gavrić Mitar, rođen 1939. godine, iz Bukove Grede, ubijen je 09.05.1992. godine u Bukovoj Gredi;

25. Stojkov Ljuba, rođen 1963. godine, iz Orašja;

26. Pavlović Angelina, rođena 1934. godine, iz Donjeg Žabara;

27. Blagojević Bogdan, rođen 1933. godine, iz Letnice;

28. Pekić Luka, sin Janka, rođen 29.08.1963. godine u Bukovcu, umro 06.06.1992. godine u logoru u Donjoj Mahali od zadobijenih povreda;

29. Goranović Marko, star oko 35 godina, iz Dubice;

30. Goranović Branko, star oko 46 godina, iz Dubice;

31. Šabanović Šaphaz, star oko 38 godina, iz Šibošnice, pre rata pripadnik JNA;

32. Nikolić Marko, rođen 1910. godine, iz Vučilovca;

33. Ostojić Petra, rođena 1910. godine, iz Vučilovca;

34. Maksimović Milan, rođen 1952. godine, iz Bukove Grede, ubijen je 17.08.1992. godine u Oštroj Luci, prilikom kopanja rovova i

35. Vidović Mirko, star oko 30 godina, iz Borova, kome je Kljajić Damir prvo nožem probio jezik.

Osim toga, četiri vojnika srpske nacionalnosti, koja su u decembru 1992. godine zarobljena prilikom napada na Vučilovac, ubijena su u logoru Donja Mahala u prvoj polovini januara meseca 1993. godine, a tri uhapšena civila srpske nacionalnosti, koja su bolovala od tuberkuloze, odvedena su u oktobru mesecu 1992. godine, navodno kod lekara, a posle toga nisu vraćena u logor.

Pored navedenih civila, u logoru Donja Mahala ubijeno je još oko 40 nepoznatih lica srpske nacionalnosti sa područja opština Derventa, Odžak i Brod.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Maturović Đuro, zvani "Tusa", star oko 45 godina, iz Oštre Luke, opština Orašje, zapovednik 106. brigade HVO IV operativne zone Bosanske Posavine u Orašju;

2. Vicentić Pero, zvani "Konj" i "Viktor Petar", iz Donje Mahale, opština Orašje, star oko 30 godina, šef Vojne policije u logoru Donja Mahala;

3. Knežević Marko, zvani "Lana", sin Tunja, iz Ugljare, opština Orašje, star oko 30. godina, sada zamenik šefa Vojne policije u logoru Donja Mahala;

4. Kljajić Damir, iz Donje Mahale, opština Orašje, rođen 1972. godine, vojni policajac;

5. Kljajić Ivica, sin Ive, iz Ugljara, rođen 1968. godine, vojni policajac;

6. Jurić Mirko, zvani "Kemi", star oko 20 godina, iz Donje Mahale, opština Orašje, vojni policajac;

7. Filipović Pejo, zvani "Babo" i "Vuk sa Save", iz Donje Mahale, opština Orašje, star oko 65 godina, vojni policajac;

8. Marković Miroslav, zvani "Šikan", iz Ugljara, opština Orašje, star oko 35 godina, vojni policajac;

9. Filipović Ivica, zvani "Ćorak", iz Donje Mahale, opština Orašje, star oko 32 godine, vojni policajac;

10. Filipović Niko, zvani "Nikso", iz Donje Mahale, opština Orašje, star oko 35 godina, vojni policajac;

11. Živković Anto, zvani "Žika", iz Donje Mahale, opština Orašje, star oko 23 godine, vojni policajac;

12. Đurić Stjepan, zvani "Stile", iz Donje Mahale, opština Orašje, star oko 25 godina, vojni policajac;

13. Baotić Mate, zvani "Čikan", iz Donje Mahale, opština Orašje, star oko 27 godina, vojni policajac;

14. Kabaklić Ahmed, zvani "Grga", iz Orašja, star oko 37 godina, vojni policajac, bivši nastavnik fizičkog vaspitanja;

15. Hrustović Smajil, zvani "Smajo", iz Orašja, star oko 28 godina, vojni policajac;

16. Hadžiomerović Elvira, kći Alije, stara oko 35 godina, po zanimanju trgovac, evidentičar u logoru Donja Mahala;

17. Terzić Nina, stara oko 23 godine, iz Odžaka, evidentičar u logoru Donja Mahala;

18. Pamukčić Bakir, sin Mućeta, iz Orašja, star oko 30 godina, vlasnik kafića u Orašju, vojni policajac;

19. Agančetović Zijad, zvani "Zijo" i "Beća", sin Mehmeda, star oko 27 godina iz Orašja, bivši radnik DP "Polirond" Orašje, radio na mestu portira, sada vojni policajac;

20. Kalinić Dragan, iz Slavonske Požege, star 27 godina.

DOKAZ: 144/95-12 i 144/95-13.

 

 

 

 

II-099

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Donja Mahala, opština Orašje, maja-jula 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici Vojne policije muslimansko-hrvatskih oružanih formacija su u logoru u Donjoj Mahali, po naređenju Štaba komande 106. brigade HVO Bosanske Posavine, vršili mučenja i zastrašivanja i nečovečno su postupali sa uhapšenim civilima i ratnim zarobljenicima, koji su bili zatvoreni u logoru u vremenu od 18. maja do 18. jula 1992. godine. Kao posledica takvog postupanja, kod uhapšenog civila

Pekić Luke, sina Janka, rođenog 29.08.1963. godine u Bukovcu je 06.06.1992. godine nastupila smrt, dok su

Maksimović Cvijetin, sin Cvijetina, rođen 03.11.1970. godine u Lukavcu i Panić Slobodan, sin Cvijetina, rođen 08.10.1970. godine u Brčkom, zadobili teške telesne povrede.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Vincetić Pero, zvani "Konj",

2. Viktor Petar, star oko 30 godina, iz Donje Mahale, šef Vojne policije u logoru,

3. Kljajić Damir, zvani "Dama", star oko 22 godine, iz Donje Mahale, vojni policajac,

4. Kljajić Ivica, star oko 25 godina, iz Donje Mahale, vojni policajac,

5. Jurić Mirko, zvani"Kemi", star oko 20 godina, iz Donje Mahale, vojni policajac,

6. Filipović Pejo, zvani"Babo" i Vuksa Save, star oko 65 godina, iz Donje Mahale, vojni policajac,

7. Marković Miroslav, zvani "Šikan", star oko 35 godina, iz Ugljara, vojni policajac,

8. Filipović Ivica, zvani "Ćorak", star oko 32 godine, iz Donje Mahale, vojni policajac,

9. Filipović Niko, star oko 35 godina, iz Donje Mahale, vojni policajac,

10. Živković Anto, zvani "Žika", star oko 23 godine, iz Donje Mahale, vojni policajac,

11. Đurić Stjepan, zvani "Stile", star oko 25 godina, iz Donje Mahale, vojni policajac,

12. Baotić Marto, zvani "Čikan", star oko 27 godina, iz Donje Mahale, vojni policajac,

13. Karalić Ahmed, zvani "Graga", star oko 37 godina, iz Orašja, vojni policajac, bivši nastavnik fizičkog vaspitanja,

14. Hrustović Smail, zvani "Smajo", star oko 28 godina, iz Orašja, vojni policajac,

15. Hadžiomerović Elvira, kći Alije, stara oko 35 godina, evidentičar u logoru,

16. Terzić Nina, stara oko 23 godine, iz Odžaka, evidentičar u logoru,

17. Pamukčić Bakir, sin Mućeta, star oko 30 godina, vojni policajac, i

18. Agančetović Zijad, sin Mehmeda, star oko 27 godina, iz Orašja, vojni policajac.

 

 

DOKAZ: U spisima Komiteta pod brojem 144/95-13.

 

 

 

II-100

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Sarajevo, logor u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", jul 1992 - februar 1993. godine.

KRATAK OPIS: Dok je boravio u ovom logoru, svedok je, kao i drugi zatvoreni Srbi, bio izložen čestim tučama i maltretiranjima.

U ovom periodu su, po znanju svedoka, u ovom logoru ubijeni, ili su umrli od posledica batina ili gladi, ili su nestali i o njima se ništa ne zna pa se osnovano sumnja da su takođe usmrćeni, sledeći zatvoreni Srbi:

 

1. Rakanović Uroš, umro od povreda zadobijenih pri tuči,

2. Odžaković Zoran, umro od povreda zadobijenih pri tuči i od gladi,

3. Kuzmanović Petar, umro od povreda zadobijenih pri tuči i od gladi,

4. Šoja Ostoja, ubijen,

5. Pjevac Pero, ubijen i sahranjen na groblju "Lav" u blizini bolnice.

6. Đeranić Mato, nestao,

7. Marinković Radoje, nestao,

8. Matović Slobodan, nestao,

9. Damnjanović Slavka, nestala,

10. Radojčić Mihajlo, nestao,

11. Živković Nedeljko, nestao,

12. Raković Stevo, nestao,

13. Pikulić Pero, nestao,

14. Radović Vojko, nestao,

15. Vukadin Vojin, nestao,

16. Turanjanin Slavko, nestao,

17. Čajević, nestao

U ovoj kasarni su zatvoreni Srbi bili izloženi gladovanju. Dobijali su dva puta dnevno hranu koja se sastojala od retke supe i kriške hleba. U hranu su im ubacivali neku hemijsku supstancu zbog koje su mnogi zatvorenici dobijali proliv i umirali od iscrpljenosti. I s FACE="Courier New">â m svedok je od toga nekoliko puta padao u komu.

Svedok je u ovom logoru bio smešten u prostoriji veli čine 2 m h 3 m u kojoj je bilo 12 ljudi.

U toj prostoriji nije bilo kreveta, već su ležali na betonu. Nije bilo ni grejanja.

Higijenski uslovi su bili vrlo loši. Po 15 i više dana nisu se umivali.

Na jedan od najvećih srpskih praznika Svetog Savu, 27. januara 1993. godine upravnik zatvora je izveo sve zatvorenike Srbe u dvorište i tražio da skinu košulje. Tako polugoli su stajali oko pola sata na temperaturi od minus 20 0. Tom prilikom im je rekao da je to dobro za njih i da treba da se provetre.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Dautović Kemo, komandant Vojne policije,

2. Dolan Himzo, bivši zastavnik JNA, upravnik zatvora u kasarni "Viktor Bubanj".

 

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 675/94-2.

 

II-101

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Grubišino Polje, avgusta 1991. godine.

KRATAK OPIS: Miloševi ć Spasoje, od oca Rada, rođen 1957. godine, u junu 1991. godine je ostao bez posla, pošto je u Stanici milicije u Grubišinom Polju, gde je do tada radio kao milicionar, odbio da kao Srbin stavi hrvatski simbol - šahovnicu na grudi.

U isto vreme je sa posla otpuštena i njegova supruga.

Nakon toga su bračnom paru Milošević počele da stižu pretnje telefonom. Na njihovu kuću, koju su noću kao i kuće ostalih Srba u Grubišinom Polju obeležili, počeli su tokom noći da pucaju.

Na dan 15. avgusta 1991. godine, on je pošao da kupi pivo kada su ga pripadnici Zbora narodne garde uhapsili i zatvorili u svoje prostorije u hotelu u Grubišinom Polju.

Kada je saznala za to, njegova supruga je otišla u ovaj hotel, na čijem ulazu je umesto otirača bila postavljena srpska zastava. Tu su odbili da joj daju bilo kakvo obaveštenje. Nakon toga je otišla u SUP u Grubišinom Polju, gde ju je načelnik Tot Šandor obavestio da oni nemaju veze sa hapšenjem njenog muža, da pripadnici Zbora narodne garde hapse Srbe po posebnom spisku, kao i da to nije u njihovoj nadležnosti. Takođe joj je rekao da on sa četnicima neće da ima nikakva posla.

Miloševićevoj supruzi je posle nekoliko dana u poverenju jedan pripadnik ZNG rekao da je Spasoje ubijen.

Tek 25. septembra 1991. godine je saznala da je njegov leš zakopan u nekoj njivi pored Grubišnog Polja. U SUP-u u Grubišinom Polju je obaveštena da je to tačno i da je bager komunalnog preduzeća zatrpao leš njenog muža, a kada je protestvovala zbog toga što nije obaveštena o smrti supruga, rečeno joj je da se takvi leševi ne sahranjuju u prisustvu rodbine.

Tek posle 6 meseci je uspela da dobije dozvolu za ekshumaciju leša svoga supruga koja je izvršena 15. aprila 1992. godine. Leš je bio zavijen u šatorsko krilo. Leš je jedino prepoznala po patikama, ali nisu dozvolili da se šatorsko krilo razvije niti da se izvrši obdukcija, pa je leš sahranjen tako da ga nije ni videla.

Porodična kuća porodice Milošević je za vreme sahrane obijena i izvršen je pretres.

Nakon toga je supruga bila prinuđena da proda kuću i napusti Grubišino Polje sa decom.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Gustin Stojan, komandant ZNG u Grubišinom Polju.

DOKAZ: Svedok 235/95-2.

 

NAPOMENA: Dopuna prijave II-029.

 

II-102

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Breza, logor u magacinu rudnika "Breza", prva polovina juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: U ovom logoru je u dve prostorije bilo zatvoreno oko 30 uhapšenih Srba. Zatvorenici su u ovim prostorijama le žali na golom betonu, a u toku prvih nedelju dana nisu dobijali ništa za hranu. Dobijali su samo flašu vode za piće.

U tu prostoriju su dnevno više puta ulazili muslimanski vojnici i udarali uhapšene Srbe nogama, pesnicama, palicama, kundacima od oružja i dr. Posle svake tuče, zatvorenici su ostajali da leže na podu modri i krvavi, a muslimanski vojnici koji su ih tukli tražili su da obrišu krv sa poda.

 

U ovom logoru su od zadobijenih povreda umrli:

 

1. Subotić Momčilo iz Gornje Breze i

2. Subotić Zdravko zvani "Baja" iz Breze.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Marković Ante, do izbijanja rata inspektor milicije,

2. Sirotanović Arif,

3. Mlivić Mustafa,

4. Silajdžić Ago, lični pratilac Alije Izetbegovića.

5. Haldžić Mithad,

6. Dedić i drugi pripadnici "Zelenih beretki".

 

DOKAZ: Svedoci 292/95-1, 292/95-2 i 292/95-4.

 

 

II-103

 

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Zatvor u Biha ću, krajem 1994. godine.

KRATAK OPIS: Zajedno sa ostalim civilinim stanovništvom srpske nacionalnosti, u zatvor u Bihaću je 26. oktobra 1994. godine odvedena i:

 

1. Kenjalo Boja, stara oko 106 godina, iz sela Račići kod Bihaća, gde je i ubijena.

 

U ovom zatvoru su takođe ubijeni i sledeći penzioneri:

 

2. Kenjalo Mihajlo, rođen 1912. godine u Račiću kod Bihaća i

3. Gogić Marko, rođen 1923. godine u Ćelijama.

 

Tela Kenjalo Mihajla i Gogić Marka su razmenjena 01. decembra 1994. godine pa je konstatovano da je Kenjalo Mihajlu odsečena desna noga, a Gogić Marku naneta ubodna rana u predelu srca.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Upravnik i osoblje zatvora u Biha ću.

DOKAZ: 413/95 i 520/95.

 

II-104

 

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Selo Brnjik, opština Lopare, juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija iz Brnjika su 05. juna u popodnevnim časovima napali srpski deo sela, zaseok "Cvetkovići", pa je 5-6 pripadnika Vojske Republike Srpske iz Lukavice krenulo u pomoć da zaštiti i izvede iz zaseoka preostale civile.

Na putu prema zaseoku, iz vatrenog oružja je u predelu grudnog koša ranjen, a zatim i zarobljen

Đurić Goran, od oca Neđe, rođen u Lukavici 15.10.1936. godine.

Zarobljenog ranjenika su odveli u selo Brnjik gde je ubijen. Na njegovoj lobanji je konstatovan utisnuti prelom veličine 10 cm h 15 cm koji je nastao udarcem tvrdim i tupim predmetom u gornji deo glave.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici muslimansko-hrvatskih formacija iz Brnjika.

 

DOKAZ: Izjave i foto-dokumentacija, u spisima 171/95-3.

 

 

II-105

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Jablanica, novembar - decembar 1994. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici Vojske Republike Srpske:

 

1. Čolović Risto, od oca Stojana, rođen 1955. godine,

2. Radulović Miljan, od oca Branka, rođen 1974. godine,

3. Simić Mirko, od oca Đorđa, rođen 1959. godine, i

4. Pudar Slobodan, od oca Mladena, rođen 1970. godine.

 

Pošto su ih 13. novembra 1994. godine zarobili, pripadnici muslimanskih oružanih formacija su ih zatvorili u podrum Muzeja revolucije u Jablanici, gde su ih jedno vreme držali vezane bodljikavom žicom i mučili najrazličitijim vidovima torture.

Ovu četvoricu zarobljenika su sredinom decembra 1994. godine ubili muslimanski major Nihad i Salčin Adnan, koji su u te svrhe koristili kramp i sablju. Prvo su ubijeni Čolović i Radulović, a posle toga Simić i Pudar.

Posle razmene njihovih leševa, što je izvšeno u Podveležju, obdukcijom je konstatovano:

 

Kod Čolovića utisnuti prelom kostiju lobanje, prelomi kosti krova i baze lobanje i lica, ustrelne rane na obe podkolenice, prelom kostiju obe podkolenice, kao i prelom četiri rebara.

 

Kod Radulovića je konstatovano na grudima dve ubodne rane koje su nanete spreda odozdo nagore i s desna u levo, kao i utisnuti prelom kostiju lica.

 

Simićev leš je predat bez glave, koja je odsečena posredstvom zamahnutog mehaničkog oruđa.

 

Kod Pudara je konstatovano postojanje strelne rane na levoj strani vrata, kao i utisnuti prelom kostiju lica i sekotine na vratu, kao i davnašnji prelom leve lakatne kosti.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Seno Džino, upravnik logora u Muzeju revolucije u Jablanici,

2. Nihad, zamenik upravnika logora,

3. Salčin Adnan i drugi pripadnici muslimanskih oružanih formacija.

DOKAZ: 392/95 i 371/95.

 

 

 

 

 

II-106

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Visoko, logor u bivšoj kasarni JNA, avgusta 1992. godine.

KRATAK OPIS: Stražari logora u Visokom Burko Šaćir i Ahmić Almir izveli su iz zatvoreničke sobe zatvorenog Srbina,

 

1. Paradžina Rajka,

i istog pretukli. Tom prilikom su mu naneli telesne povrede od kojih je on umro u zatvoreničkoj sobi.

Ova dvojica su takođe pretukli

2. Dundžić Rajka, i njegovu suprugu

 

Maru, koji su uhapšeni prilikom pokušaja bekstva iz Visokog, pa su dovedeni u ovaj logor. Od zadobijenih povreda Dundžić je umro u zatvorskoj sobi posle dan-dva.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Burko Šaćir, rođen 1956. godine, iz Stuparića, opština Visoko, pripadnik Teritorijalne odbrane u Visokom,

2. Ahmić Almir, star oko 23 godine, iz Goduša u opštini Visoko, pripadnik Teritorijalne odbrane u Visokom.

 

DOKAZ: 112/95-15.

 

 

 

 

II-107

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje uhapšenika - ratnih zarobljenika

MESTO I VREME: Visoko, Dom zdravlja, krajem jula 1992. godine.

KRATAK OPIS: Raković Vojin, koji se sa drugim Srbima iz Visokog nalazio zatvoren u logoru u kasarni u Visokom, bio je zbog zadobijenih povreda doveden u Dom zdravlja u Visokom na pregled.

Rakovića je u hodniku Doma zdravlja presreo Dedić Mustafa i počeo da ga tuče drškom od pištolja sve dok ovaj nije pao na pod. Tom prilikom, Raković je zadobio telesne povrede i prenet je u logor u besvesnom stanju.

Od zadobijenih povreda istog dana je umro.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Dedić Mustafa, star oko 50 godina, vozač u Domu zdravlja u Visokom, sa stanom u naselju Luke C-3 u Visokom.

DOKAZ: 112/95-12.

 

 

 

III-083

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Okučani, maj - jun 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je nakon puštanja iz logora u Zagrebu gde je bio zatvoren posle zarobljavanja, boravio u Oku čanima.

Svakodnevno su ga privodili pripadnici hrvatske policije i na razne načine maltretirali. Primoravan je, kao i preostali Srbi u Okučanima, da obavlja razne fizičke poslove.

Pošto mu je bila zabranjena sloboda kretanja, ostalo vreme je bio prinuđen da sedi kod kuće.

Zbog toga je napustio Slavoniju i sada živi kao izbeglica.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

NN pripadnici hrvatske policije.

DOKAZ : 618/95-2

 

 

III-084

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Selo Kruš čica kod Jajca, april - septembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: U zaseoku Brdari sela Kruš čica, na 11 km od Jajca prema Travniku, živelo je 15 srpskih porodica.

Početkom 1992. godine, Hrvati i muslimani, koji su predstavljali većinu u ovom selu, formirali su Štab hrvatsko-muslimanskih oružanih snaga.

Ovaj Štab je strogo kontrolisao kretanje Srba koji su morali da se javljaju svaki dan četiri puta dnevno u Štab koji se nalazio u osnovnoj školi. Patrole hrvatsko-muslimanskih snaga su svakodnevno dolazile u zaseok Brdari, vršile kontrolu stanovništva i pretrese kuća. Patrole su upadale u kuće Srba navodno tražeći oružje, a oduzimale su im novac, zlato i druge vredne stvari. Sve to je izazvalo uznemirenje kod srpskog stanovništva koje je počelo da sklanja žene i decu iz sela i da ih odvodi na bezbednija mesta.

Krajem avgusta u selo su došli pripadnici muslimanskih oružanih snaga iz okoline Prijedora i Kozarca, koji su bili u uniformama i naoružani automatskim oružjem. Oni su svim Srbima oduzeli automobile.

Svedok je bio očeviodac kada je jedna Srpkinja pošla da obiđe kravu kod svoje kuće, pa ju je grupa od 5-6 ovih vojnika uvela u kuću gde su je zadržali više od sat vremena. Po izlasku je bila modra od batina i svedok sumnja da je bila silovana.

Kada je svedok 12. septembra došao u svoju kuću, došla je i jedna devojka - muslimanka, u uniformi i pitala ga je gde mu je žena. Kada joj je odgovorio da je kod rodbine, kazala mu je da je došla da se s njim j..., pa je raskopčala bluzu i pokazujući mu gole grudi počela da mu se nameće, ali je svedok izbegavao da ima odnose s njom. Onda mu je naredila da sedne na kauč i tada je u kuću upalo desetak naoružanih muslimana. Pošto im je ona kazala da nije hteo da ima odnos s njom, jedan od njih, koji je bio starešina, rekao mu je: "Kad nisi hteo ovakvu žensku da j..., ili ću te sunetiti ili ću te uštrojiti kao konja".

Naredio mu je da se skine go, pa mu je bajonetom od puške probio mišicu leve ruke i pokušao da useče na levo rame polumesec sa zvezdom, napravio mu preko vrata dva reza i ubadao ga u levu nadkolenicu i u leđa. Od toga je bio obliven krvlju. Potom ga je uhvatio za ud i preteći da će mu ga odseći, napravio je dve zasekotine po udu od čega je svedok osetio jak bol.

Tada je naišao musliman iz tog mesta, koji je poznavao svedoka, i on je sa puškom naredio da ga ostave, pa se svedok tako spasao.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Matić Šekib, komandant Štaba muslimansko-hrvatskih oružanih snaga u selu Kruščici,

2. Smajić Ahmet.

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka, koji se zajedno sa lekarskom dokumentacijom (J-2) nalazi u spisu Komiteta pod brojem 561/94-7.

 

 

III-085

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Jajce, maj - oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Posle ubistva sedmorice Srba, rezervista bivše JNA, u autobusu kod Jajca, zavladao je opšti strah kod Srba u Jajcu i okolini pa su mnogi počeli da napuštaju grad koji su krajem maja 1992. godine blokirale hrvatsko-muslimanske oružane snage tako da Srbi nisu više mogli da izlaze iz grada.

Vršeni su sistematski pretresi srpskih kuća, garaža i drugih objekata.

U drugoj polovini juna 1992. godine, pripadnici HVO su priveli svedoka u zatvor u bivšem SUP-u gde je zatekao 12-13 Srba civila. Tom prilikom mu je bila oduzeta samo lična karta, ali ga nisu ispitivali. Posle dvadesetčetvoročasovnog zadržavanja u ovom zatvoru, pustili su ga.

Posle nekoliko dana ponovo su mu vršili pretres stana, tražeći navodno oružje. Više puta privodili su ga u Komandu HVO, u zgradi policije na tzv. "informativni razgovor".

Početkom avgusta, kada su u borbama sa Srpskom vojskom poginula 3-4 pripadnika HVO, među kojima je bio i brat Ilije Gavrića, ovaj je uhapsio svedoka i njegovog oca i sproveo ih je u svoju kuću. U toj kući ih nisu ispitivali već su odmah počeli da ih tuku, a ta tuča je trajala neprekidno 3-4 sata. Od udaraca, svedoku je koža na leđima popucala i bio je sav u modricama, pa je trebalo više od mesec dana da mu zarastu rane na leđima.

Tom prilikom, Gavrić mu je podnosio nož pod grlo, pretio klanjem, što je jako uplašilo svedoka jer je Gavrić bio u alkoholisanom stanju.

Pošto su ih pretukli, pustili su ih kući i tri dana su ih svakih pola sata pozivali telefonom u stanu, proveravajući da li su svedok i njegov otac tu. Zabranili su im izlaske iz stana, uključujući i odlazak u sklonište prilikom uzbuna. Ovakva kontrola je trajala dvadesetak dana.

U prvoj polovini septembra 1992. godine, u kraju gde je svedok stanovao, pokupili su sve Srbe civile i doveli ih do zgrade SUP-a. Tu su ih ukrcali u kamion kojim su ih odvezli na prvu borbenu liniju. Vojnici su ih tu maltretirali, tukli i vređali da bi ih posle toga naterali da na prvoj borbenoj liniji kopaju rovove. Tom prilikom su bili izloženi vatri sa srpske strane.

Pripadnici HVO su u to vreme oduzeli svedoku i putničko vozilo marke "Zastava 101".

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Perak Ilija, koji je pre rata dr žao privatnu kafanu,

2. Gavrić Ilija, pripadnik HVO iz Jajca.

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 561/94-12.

 

 

 

III-086

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Jajce, maj - oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: U maju 1992. godine, svedoku je jedan musliman pokazao spisak Srba iz Jajca na kome se nalazilo i njegovo ime, objasnivši mu da je to spisak Srba koje treba zaklati. Na tom spisku je ime svedoka bilo tre će po redu. Svedok je postojanje ovog spiska prijavio SUP-u, ali oni nisu ništa preduzeli.

U to vreme je veći broj Srba već napustio Jajce, a svedok je sa suprugom ostao u Jajcu u uverenju da je sve to prolazna pojava i da neće doći do rata.

U njegov stan su dolazili pripadnici policije HVO i vršili mu pretrese stana. Pri susretu na ulici, muslimani i Hrvati su svedoka provocirali na nacionalnoj osnovi, pa su pojedini muslimani vadili na njega pištolj i pretili mu kao "četničkom špijunu".

Muslimanska patrola ga je 04. juna presrela u gradu, pa je jedan od njih repetirao automat na svedoka, opsovao mu srpsko-četničku majku i naterao ga da legne potrbuške i raširi noge. Tada ga je pretukao nogama, a cev automata držali su mu prislonjenu na plećke.

Svedok, koji je bio ugledni prosvetni radnik u Jajcu, objašnjava da je to bio najteži trenutak u njegovom životu.

Spasio ga je jedan poznanik Hrvat, koji je, videvši sve ovo sa svog balkona, doviknuo da ne diraju svedoka. Na to je vojnik koji ga je tukao, podigao automat i ispalio rafal u pravcu ovog Hrvata.

U avgustu mesecu, svedok je odveden da kopa rovove na prvoj borbenoj liniji u selo Gornja Vrbica.

Kada je oficiru HVO pokazao lekarski dokument iz koga je proizilazilo da boluje od angine pektoris i da je oslobođen radnih obaveza, Zjajo mu je odgovorio da to lekarsko uverenje ne važi jer ga je izdao lekar koji je Srbin i da može da važi samo potvrda koju izda lekar koji je musliman.

Svedoka su više puta odvodili na prvu borbenu liniju da kopa rovove i tada se nalazio na 150 m od srpskih linija i bio je u situaciji da bude zasut granatama i mitraljeskom paljbom sa srpske strane. Tom prilikom mu je povređen grudni koš.

Na položaj su ih dovodili kroz minsko polje.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Zjajo Sabahudin, zvani "Budo", ranije zaposlen u "Elekrobosni" u Jajcu.

 

DOKAZ: Iskaz svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 561/94-13/1.

 

 

III-087

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Jajce, maj - avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: Oko 28. maja 1992. godine, muslimani i Hrvati su zaveli strog režim u Jajcu. Blokirali su grad tako da Srbi nisu mogli iz njega ni da izlaze ni da ulaze. U Jajcu je pod blokadom ostalo između 900 i 1.000 Srba.

Srbi su uglavnom boravili u stanovima i nisu smeli nigde da izlaze. Dva vojnika HVO su svedoka privela u policijsku stanicu, u zgradi bivšeg Zavoda za zapošljavanje. Tamo su mu saopštili da ne sme nigde da izlazi iz stana i da svako jutro i veče mora da se javlja u policiju. Svedoku je vršen pretres stana i traženo mu je oružje i radio-stanica.

Svedoka je prilikom odlazaka u policiju najčešće ispitivao Perak koji ga je vređao po nacionalnoj osnovi, govoreći mu da kao Srbin nema šta da traži u Jajcu, da su Srbi divljaci i da treba da idu preko Drine.

Hrvatski vojnici i policajci koji bi se zatekli u prostorijama policije prilikom dolaska svedoka na javljanja, takođe su ga provocirali i vređali, a više puta su ga šutirali, udarajući ga čizmama po nogama, tako da su mu od toga ostali vidni ožiljci.

Preko lokalne radio- i TV-stanice u Jajcu, svakodnevno je vršena propaganda i vređani su Srbi po nacionalnoj osnovi. Reporteri Radio-Jajca dovodili bi decu prvog razreda osnovne škole da učestvuju u emisijama u kojima bi, na primer, pitali: "Jel FACE="Symbol">c da su četnici bili divljaci i varvari?", i govorili "Tvoj učitelj je bio četnik, on te više nikada neće učiti".

Na televiziji su prikazivali zarobljene Srbe koji su bili vidno povređeni.

Svedok je iz Jajca izašao 23. avgusta, kada je vršena razmena civilnog stanovništva, a pre toga mu je izvršen detaljan lični pretres i pretres prtljaga.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Perak Ilija, Hrvat iz Bareva kod Jajca, bivši privatni ugostitelj,

2. Bilić Mladen, Hrvat, profesor fizičkog vaspitanja u Srednjoj tehničkoj školi u Jajcu,

3. Hidajet Zjajo, reporter Radio-Jajca,

4. Hebović Meri, reporter Radio-Jajca.

 

DOKAZ: Dokazi se nalaze u dokumentaciji Komiteta pod br. 561/94-11.

 

 

 

 

III-088

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Jajce, maj - oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Blokada Jajca od strane muslimansko-hrvatskih snaga početkom maja 1992. godine, zatekla je svedoka u njegovoj kući u Jajcu.

Srbi koji su ostali u blokiranom Jajcu nisu smeli da se kreću nigde od svojih kuća i bili su pod potpunom kontrolom hrvatsko-muslimanske policije i vojske.

Krajem septembra, Zgonjić je svedoku stavljao automat pod vrat i pretio ubistvom kada ga je sreo na ulici.

Kada je svedok 04. oktobra otišao po vodu na izvor, bio je pogođen iz snajpera u desnu slepoočnicu, pa je ostao bez oka.

Pripadnici HVO su početkom jula isterali svedoka iz kuće, čiji je on bio vlasnik, i zapretili mu da ne sme više da dolazi u kuću jer će ga u protivnom ubiti.

Pošto su njegovu kuću opljačkali, palili su je u tri maha 13. i 17. avgusta i 02. septembra 1992. godine, kada je lično zatekao Branka Stupara koji je počeo da mu pali kuću.

Takođe su zapaljene i kuće Srba Jokić Petra, Topić Mirka, Terzija Novaka, Šarić Stojanke i Miličić Jovice.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Zgonić Muradif, koji je svedoka ranio iz snajpera,

2. Kajić Bruno, profesor matematike iz Jajca, komandant stožera HVO,

3. Rihner Tihomir, nastavnik osnovne škole u Jajcu,

4. Jaušer Alojz, vozač iz Jajca,

5. Jelica Slavko, zvani "Švabo", iz Jajca, metalski radnik "Elektrobosne",

6. Žužić Galib, zvani "Gašo", iz Jajca, koji je provocirao i pretio svedoku,

7. Stupar Branko, zvani "Patak", koji je pljačkao srpske kuće i učestvovao u njihovom paljenju.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 561/94-8.

 

 

 

III-089

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Virovitica, 1991-1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je živeo sa svojom porodicom u Virovitici, gde je bio i penzionisan.

Maltretiranje Srba u Virovitici je počelo 1991. godine.

Ćerka svedoka, koja je pohađala VIII razred osnovne škole maltretirana je tako što su joj deca po knjigama ispisivala reč "četnik". Takođe, i deca iz zgrade u kojoj je stanovao, govorili su "Evo ide četnik".

Svedoku su poznanici Hrvati govorili: "Sad je vreme da koljemo Srbe", "Sad je vreme da koljemo četnike".

Kada bi svedok otišao u kafanu, govorili su mu: "Beži Srbine napolje", ili "Dođi Srbine da mi pušiš k....".

Dva puta su ga pretukli Hrvati. Prvi put ga je iznenada s leđa udario Knežević, kada je stajao na ulici pred semaforom i od toga je izgubio svest.

Drugi put, kada je napustio kafanu, dva mladića su ga noževima prinudila da se vrati u kafanu, pa je tada grupa mladića, među kojima je bio i Knežević, kao i neki "Mravac", počela da ga tuče i kada se svedok osvestio bio je sav u krvi i u modricama.

Svedok navodi i imena drugih pretučenih Srba, kao i da su Srbi Mićo Petrović i Željko Vujašković nestali i da se o njima ništa ne zna.

Kada je krajem 1992. godine od nekog čoveka u kafani čuo priču da više ne može buldožerom da zatrpava Srbe ubijene u selima Lončarice, Dapčevica i Grubišino Polje, svedok je odlučio da pobegne iz Hrvatske i sada živi kao izbeglica i Srbiji.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Knežević Srećko, iz Virovitice,

2. "Mravac".

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka, koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 698/94.

 

 

 

 

III-090

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Tuzla, 1992-1994. godina.

KRATAK OPIS: Svedok navodi:

"... Čim je počeo rat dobili smo kao Srbi otkaz na poslu.

U Tuzli za Srbe nema opstanka, dete ne smeš da pustiš na ulicu bez kontrole. Uvek se neko nađe da ga šutne, ošamari i viče mu FACE="Symbol">c četnik FACE="Symbol">c .

Muslimanske izbeglice, kojih je pun grad, vrše pritisak na nas Srbe da se selimo, a problem je u tome što mi ne možemo da izađemo iz grada.

Bilo je opšte hapšenje Srba sposobnih za vojsku, koji su prisilno terani u uniforme i na ratište...".

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Bešlagić Selim, gradonačelnik Tuzle,

2. Bajrić Mehmed Meša, načelnik Stanice javne bezbednosti,

3. Delibegović Enver, komandant Teritorijalne odbrane i

4. Prcić Faruk, lider Patriotske lige u Tuzli.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka pred istra žnim sudijom Opštinskog suda u Odžacima koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 540/94.

 

 

III-091

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Livno, 1992-1993. godina.

KRATAK OPIS: Saslušani svedok, koji je ina če rođen u Livnu, bio je tokom 1992. godine kao Srbin zatvoren od kraja aprila tri meseca u logoru u garaži SUP-a, a potom u osnovnoj školi "Ivan Goran Kovačić" u Livnu od septembra meseca 1992. godine.

Posle toga je bio pušten na slobodu i raspoređen u "radnu jedinicu" koja je bila sastavljena od Srba, pa je do juna 1993. godine, kada je razmenjen, svakodnevno sa drugim Srbima morao da radi najteže fizičke poslove kao što je kopanje rovova u selu Rujane i Čaprazlije na prvoj borbenoj liniji, da kopa razne kanale, a sve pod stražom hrvatskih i muslimanskih vojnika.

U martu 1993. godine mu je zapovednik Vojne policije Jašarević dao srpsku zastavu i naredio mu da je trčeći pronese kroz Livno. Pošto je postupio po ovoj naredbi, 30 pripadnika Vojne policije ga je tuklo tako što je svako od njih morao da ga udari najmanje po deset puta.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Jašarević Amir, kapetan, zapovednik Vojne policije u Livnu.

 

DOKAZ : Svedok 234/95-10.

 

 

 

 

III-092

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Selo Drivuša, opština Zenica, 27. jun 1992. godine.

KRATAK OPIS: Kritične noći svedokinja se nalazila u svojoj kući sa svekrom i svoje dvoje male dece, pošto joj je suprug bio kao Srbin zatvoren u KPD Zenici.

Kapetanović, Kahriman i Jugić su nasilno provalili ulazna vrata i ušli u kuću i svedokinja ih je, kada se probudila, zatekla u hodniku. Sva trojica su bila u uniformama. Podnoseći joj nož pod grlo pitali su je zašto nije otvorila vrata kada su zvonili, pa kada im je ona odgovorila da nije čula, počeli su da joj psuju četničku majku i da je udaraju. Tražili su da im preda novac i zlato, preteći da će ih u protivnom sve poklati.

U jednu sobu su uterali svekra i svekrvu oštećene, a njoj je prvo Kapetanović naredio da sa njim pođe u kupatilo, pa je po ulasku zaključao vrata i naredio joj da skine spavaćicu. Pošto je svedokinja oklevala, pretio joj da će je ubiti, a pri tome je držao nož u ruci. Pošto je raskopčao pantalone, zahtevao je da uzme njegov ud u usta. Kada mu je ona kazala da to nikada nije radila svome mužu, Kapetanović joj je odgovorio: "Valjda si to gledala u filmovima". Potom je udario pesnicom po glavi, pa je ona onda morala da uradi ono što je on zahtevao od nje. Pošto se na taj način zadovoljio, naredio joj da legne, pa je potom izvršio nad njom nasilnu obljubu, pitajući je da li hoće da joj napravi četnika ili da joj svrši u usta. Pošto se zadovoljio, morala je da mu obriše ud.

Kada je Kapetanović izašao iz kupatila unutra je ušao Kahriman, koji joj je takođe stavio ud u usta, a nakon toga joj je ud stavio u analni otvor, što ju je bolelo, počela je da vrišti, a on je uhvatio za kosu i glavu joj udarao u zid.

Pošto su iz stana pokupili televizor i video-rikorder, skinuli svedokinji sa prstiju tri zlatna prstena i otrgli sa uha zlatnu naušnicu, napustili su stan čija je ulazna vrata Jugić čuvao.

Sutradan je svekar svedokinje prijavio slučaj Vojnoj policiji u Tuzli, pa je policija dolazila u stan.

Svedokinja je bila pozivana na saslušanje u Vojni sud u Zenici, gde je pri tome bila izložena raznim maltretiranjima.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Kapetanović Senad, zvani "Senče", iz Zenice,

2. Kahriman Bećo, iz Gornje Zenice,

3. Jugić Šefik, sva trojica pripadnici muslimanskih oružanih snaga.

 

DOKAZ : Dokumentacija koja se nalazi u Komitetu pod brojem 112/95-2.

 

 

 

 

III-093

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Selo Mezgraja, opština Ugljevik, septembar 1994. godine.

KRATAK OPIS: Muslimansko-hrvatske oru žane formacije iz Teočaka su 13. septembra oko 05.30 časova, po naređenju Avdičevića i Mašića, sa više granata izvršili napad na selo Mezgraja, zaseok Gajići. Zatim su izvršili pešadijski napad van zone ratnih dejstava i ubili sledeće civile:

 

1. Gajić Neđu, od oca Jovana, rođenog 1926. godine,

2. Gajić Desanku, od oca Cvijetina, rođenu 1931. godine,

3. Aleksić Cvijetina, od oca Jovana, rođenog 1934.godine.

Teške telesne povrede naneli su Stevanović Ružici, od oca Cvetka, rođenoj 1950. godine. Od posledica granatiranja je ranjena i Nešković Milica, rođena 1932. godine.

Pored toga, spaljene su njena kuća i pomoćni objekti porodice Gajić Steve, kao i kuća porodice Stevanović Ružice, dok su minsko-eksplozivnim sredstvima u znatnom delu oštećene i onesposobljene kuće Aleksić Cvijetina i Gajić Predraga.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Avdičević Dževad zvani "Babak", sin Džemila, rođen 01.06.1964. godine u Teočaku-Sniježnica, komandant brigade"Hajrudin Mešić" u Teočaku i

2. Mašić Bahir, sin Mehe, rođen 02.09. 1964. godine u Srednjoj Trnovi, zamenik komandanta brigade "Hajrudin Mešić" u Teočaku.

 

DOKAZ : Zapisnik o uvi đaju, službene beleške o obavljenim razgovorima sa Gajić Stevom, Gajić Milenom, Aleksić Vasilijom i Nešković Milicom, izveštaj o pregledu leševa od strane dr. Zorana Despotovića i otpusnica iz bolnice za Nešković Milicu, kao i foto-dokumentacija, sve u spisima 174/95-4.

 

 

 

III-094

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Zenica, jula 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija Kahriman, Kapetanović i Jugić su 20. juna oko 03.00 časa provalili u kuću čiji je vlasnik poznat Komitetu, Ulica Zahida Bukurevića i, uz pretnju da će izvršiti ubistvo njegove porodice (supruge, snahe i dvoje maloletnih unučadi), prisvojili su sve vrednije pokretne stvari iz kuće, a Kahriman i Kapetanović su, uz pretnju pištoljem, silovali kći vlasnika.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Kahriman Beća iz Zenice,

2. Kapetanović Senad iz Zenice i

3. Jugić Šefik iz Zenice.

 

DOKAZ : Dokazi u spisima 173/95-1.

 

 

 

 

III-095

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Bjelovar, 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedokinja je imala stan od 67 m2 u Bjelovaru u Ulici Lasinskog. U toj zgradi, svedokinja je bila jedino lice srpske nacionalnosti. Svakih nedelju dana kod nje su dolazili razni Hrvati i uporno insistirali na tome da im pokaže da li ima rešenje za stan, pa kada bi im ga ona pokazala, oni su odlazili, ali su posle njih dolazili drugi i tako je bilo neprekidno.

Posle velikih teškoća svedokinja je uspela da dobije domovnicu.

Kada je 1992. godine zatražila da dobije pasoš, u MUP-u u Bjelovaru su odbili da joj daju pasoš, rekavši da svi Srbi prethodno moraju da odu na ispitivanje u MUP. Znajući da će biti maltretirana ako ode i saznavši da su tada mnogim Srbimaoduzimali domovnice koje su im prethodno izdali, u septembru 1992. godine je izašla iz Bjelovara i ilegalno napustila Hrvatsku.

Sada živi kao izbeglica u Srbiji.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Najviši organi vlasti u Bjelovaru.

 

DOKAZ : Zapisnik o saslušanju svedoka, koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 430/94.

 

 

 

 

III-096

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Mostar, jula - avgusta 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedokinja, koja je stara 53 godine, radila je kao fabrička radnica i živela je sama u svom stanu.

Po izbijanju ratnih dejstava, iz dana u dan su dolazile patrole pripadnika Paragine vojske koji su vršili pretres njenog stana.

Svi Srbi u njenoj okolini bili su pod stalnom kontrolom crnokošuljaša, a svedokinji je bilo zabranjeno da kontaktira kako sa Srbima tako i sa Hrvatima i muslimanima.

U julu 1992. godine je došla patrola od četiri uniformisana lica, koja su odmah počela da je tuku psujući joj četničku majku i raspitujući se za jednog njenog rođaka.

Tu u njenom stanu ova četvorica su je oborila na krevet, pa su joj tom prilikom držali ruke i noge, dok joj je jedan od njih pocepao odeću i izvršio nad njom silovanje. Posle toga to je učinio i drugi. Posle toga su joj naredili da pokupi sve dragocenosti i novac i da pođe sa njima.

Odveli su je u logor u bivšoj vojnoj ambulanti.

Tu je prvo saslušao Zelenika, upravnik ovog logora, koji joj je oduzeo prsten koji je jedino od nakita imala, kao i ušteđevinu od 20.000. DEM, bez izdavanja potvrde. Potom ju je smestio u samicu u kojoj je svakodnevno bila fizički maltretirana, a u toku noći je dolazio Zelenika i silovao je.

U ovom logoru je ostala 29 dana i za to vrema je silovao i Mrmo. Takođe su je silovali i drugi vojnici.

Inače, noću su se često čuli jauci žena i svedokinja navodi imena dve žene koje su takođe bile silovane u ovom logoru.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Zelenika Ivan, upravnik logora, u bivšoj vojnoj ambulanti,

2. Mrmo Omer, stražar u logoru.

 

DOKAZ : Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta od brojem 595/95.

 

 

III-097

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Zagreb, 1991 - 1992. godine.

KRATAK OPIS: Hrvati su Srbe u Zagrebu po čeli da maltretiraju 1991. godine. Maltretiranja su iz dana u dan bivala sve gora, tako da je postalo nepodnošljivo. Svedoka su zvali telefonom svakodnevno. Njemu, njegovoj supruzi i sinu govorili su da su četnici, da treba da idu za Srbiju, da će ih ubiti sve troje. Uznemiravanja su često bila i noću.

Na lokalnoj televizijskoj stanici su za Srbe govorili sve najgore, pa kada bi ga pozvali telefonom puštali su snimak prenosa takvih emisija.

U više navrata je dobijao pisma kucana mašinom bez potpisa u kojima su mu upućuvane pretnje da kao Srbin mora da se iseli iz Zagreba.

Pretnje su bile svakodnevne, a svedok se nije usudio da se obrati policiji jer je jedan njegov sused Srbin odlazio više puta u SUP i prijavljivao uznemiravanje na šta su mu u SUP-u rekli da oni ništa ne mogu da preduzmu i da on s FACE="Courier New">â m mora da se čuva.

Na poštanskom sandučetu svedoka bila su napisana četiri slova S, a na spratu gde je stanovao pojavio se i natpis:"Srbi, marš van, poklaćemo vas, šta čekate ovde".

Jednom prilikom kada je svedok izašao u šetnju, a to je činio retko jer je izbegavao izlaske zbog mogućih neprijatnosti, vređali su ga na ulici i nazivali su ga četnikom. Tada je na ulazu u zgradu gde je stanovao primetio natpis: "Srbima ulaz zabranjen".

Maltretiranja su bila svakodnevna i sve gora i gora, a svedoka su posebno pogodile pretnje da će mu ubiti dete, pa je zbog toga 01. jula 1992. godine napustio Zagreb i sada živi u Novom Sadu kao izbeglica.

U jednom od pretećih pisama pisalo je da će proći kao "Miloš iz carine", za koga je saznao da je ubijen na radnom mestu.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Organi vlasti u Zagrebu.

 

DOKAZ : Svedok 71/95

 

 

 

 

III-098

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Sarajevo, 1992 - 1994. godine.

KRATAK OPIS: Pošto je oko dva meseca proveo u logorima za Srbe prvo u prostorijama fudbalskog kluba "Famos", potom u osnovnoj školi "Aleksa Šantić" u Hrasnici, pa u Društvenom domu u Hrasnici, svedok je bio pušten na slobodu, ali je svakog dana morao da se javlja Vojnoj policiji "Zelenih beretki".

To je trajalo tri meseca i za to vreme muslimanski vojnici su devet puta dolazili i pretresali mu stan. Tom prilikom su mu uzimali stvari iz kuće koje bi im se dopadale i odnosili ih sobom bez izdavalja potvrde o oduzimanju. Pretresi su obično vršeni u noćnim časovima i prilikom tih pretresa tukli su ga i upućivali mu pretnje.

U razdoblju od novembra 1992. do septembra 1994. godine svedok je bio uključen u "radnu jedinicu" koja je brojala 124 Srba. Oni su u pratnji "Zelenih beretki" išli na kopanje rovova na Igman, Stojčevac, Ilidžu, Bjelašnicu i druga mesta. Morali su da nose radne mantile plave boje i plave kape da bi se znalo da su to Srbi. Pri prolasku kroz muslimanska naselja, stanovnici muslimanske nacionalnosti su im prilazili, tukli ih, nazivali ih četnicima i psovali im majku srpsku. Nemilosrdno su ih tukli i vojnici koji su ih čuvali.

Svaki Srbin u toj jedinici morao je dnevno da iskopa rov dužine 2,5 m, dubine 140 cm, a širine 60 cm.

Pored kopanja rovova, muslimanski i hrvatski vojnici su ih terali da iznose ranjenike i leševe njihovih poginulih vojnika sa prve borbene linije. Samo povremeno su ih puštali kućama, a često su ostajali i po 15 dana na položajima kopajući rovove.

Tako je iz "radne jedinice" u kojoj je bio ovaj svedok, poginuo 21 Srbin a ranjeno je 13 Srba - većinu njihovih imena svedok navodi.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici "Zelenih beretki" u Sarajevu.

 

DOKAZ : Svedok 234/95-2.

 

 

 

 

III-099

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Vrana, Opština Biograd, oktobar 1991.godine.

KRATAK OPIS: Grupa hrvatskih vojnika je po četkom oktobra opkolila kuću svedoka u kojoj je on živeo sa ženom i četvoro dece i držala njega i porodicu u izolaciji sve do hapšenja i odvođenja iz sela 02.11.1991.godine.

Svakodnevno su ih maltretirali i zlostavljali na različite načine. Prilikom ispitivanja šamarali su ga pred ženom i decom.

Po kući su mu prosipali vino, u podrumu bušili bačve sa vinom i sipali u njih naftu. Svaki dan su ubijali po nešto od stoke koju je imao. Tako su mu iz vatrenog oružja ubili 40 koza, 8 ovaca, i dva magarca. Samo dve koze su odneli da bi ih koristili. Zaklali su mu i jednog psa, a drugog su ubili. Naočigled žene i dece su ga vodili na lažna streljanja u obližnju šumu. Govorili su: "Ajde, idemo te ubiti", a onda su šamarajući ga i vređajući ga usput, uz pretnju oružjem, vodili na streljanje i posle dva do tri sata vraćali.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1.Prebeg Boris, rodom iz okoline Vara ždina, komandir jedinice HV u Vrani,

2. Golem Mladen, iz Vrane, pripadnik HV,

3. Jajčanin Tomislav, iz Vrane,

4. Klarić Damir, iz Vrane.

 

DOKAZ : 236/95 - 13

 

 

 

III-100

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa civilima

MESTO I VREME: Zadar, oktobra 1991. godine

KRATAK OPIS: Dana 07.10. 1991. godine oko 14.00 časova, dok je svedok, koji je godinama živeo u Zadru, čekao u dvorištu Medicinskog centra u Zadru suprugu koja je završavala radnu smenu u ovoj zdravstvenoj ustanovi, opkolilo ga je oko 15 uniformisanih pripadnika hrvatske policije sa automatima, uz uzvik:"Evo četnika"! Taj koji je uzviknuo, ošamario ga je, a ostali su ga oborili na asfalt i naredili mu da ljubi "hrvatsku zemlju". Odatle su ga odveli u ulaz Medicinske škole, nedaleko odatle, i tu ga tukli rukama, nogama i kundacima od oružja. Posle dvadesetak minuta tuče, odveli su ga u hol susedne zgrade i nastavili i tu da ga tuku, zajednički sa još jednom novopridošlom grupom policajaca.

Posle ove tuče koja je trajala oko pola sata, odveli su ga u hol zgrade u ulici gde se nalazi MUP, sud i zatvor. Dok je u prisustvu policajaca čekao "dalji postupak", video je na dva metra ispred sebe metalni kavez sa rešetkama u kome su bila zatvorena trojica mlađih lica u civilu. Policajci i pripadnici ZNG pozivali su lica u kavezu da prilaze rešetkama, pa su ih boli ili udarali cevima od pušaka i drugog naoružanja. Ovi su od udaraca padali u nesvest, a policajci su ih polivali vodom.

Posle dvadesetak minuta "čekanja" u holu, svedoka su odveli u ćeliju - samicu, a potom premestili na sprat u zatvorsku prostoriju gde je zatekao trojicu Srba iz Zadra koje je poznavao. Dok je boravio u ovom zatvoru, stražari su ga izvodili noću u neku mračnu prostoriju i tu ga tukli.

Za mesec dana boravka u zatvoru svedok je izgubio 16 kilograma. Svedoka su u zatvoru zadržali do 04.11.1991.godine, kada su ga bez ikakvog rešenja ili suđenja odveli na razmenu u Pakovo selo i menjali zajedno sa drugim Srbima civilima za svoje zarobljene vojnike. Ovaj svedok je živeo je u Zadru sa ženom i dvoje dece i radio u Tehničkom školskom centru. Imali su privatnu kuću u Ulici Ive Tijardovića. Neposredno pošto je on razmenjen, supruga je dobila otkaz u Medicinskom centru gde je radila 25 godina i zajedno sa decom pobegla iz Zadra.

Kuća im je prvo opljačkana, a potom zapaljena.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1.Ikić Ante, rodom iz Gorice, Opština Biograd n/m, pripadnik MUP-a,

2.Vitlov Dubravko, aktivista HDZ,

3.Krpina Drago, pripadnik HDZ, poslanik u Saboru Republike Hrvatske.

 

DOKAZ : Svedok 236/95 - 9.

 

 

IV-171

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Daruvar - Bjelovar, maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: I pored toga što je bio sklopljen sporazum o predaji Srba, hrvatske oružane snage su 4. maja od 14.00 do 17.00 časova neprekidno granatirale dubinu srpske teritorije u Zapadnoj Slavoniji, gađajući i konvoje sa civilima. Zatim su sa svojim jedinicama otpočele da nadiru na srpsku teritoriju.

Svedok je zarobljen u Kragulju gde su njemu i ostalima uzeli osnovne podatke. Svi muškarci su, bez obzira na godine starosti, odvojeni od žen FACE="Courier New">â i dece koji su ostali u Kragulju.

Odatle su ih oko 21.00 časa prevezli autobusom u Daruvar. Tu ih je dovedeno oko 100.

Među zarobljenim muškarcima bilo je i starijih od 80 godina, kao što su bili V. V, R. V, R. S. i drugi.

U Daruvaru su ih smestili u sportsku halu zvanu "Češki dom" gde su hrvatski vojnici šamarali i udarali puškama privedene Srbe. Svedok je dobio udarac kundakom puške u rame. Odvojili su stare i iznemogle od mlađih i ostavili ih u Daruvaru.

Oko 02.00 časa po ponoći, mlađi muškarci su autobusom prevezeni iz Daruvara u Bjelovar i smešteni u halu u sportskom centru.

U Bjelovaru je, poema proceni svedoka, bilo oko 800 zarobljenika. Svi su se oni, iako su bili vojnici, predali u civilnim odelima. Jedino je komandant brigade, potpukovnik Harambašić Stevo imao uniformu.

Odmah po dolasku im je naređeno da se skinu i tada su im uzeti osnovni podaci.

Narednog dana u 06.00 sati je počela prozivka za ispitivanje. Svedok je pozvan u prvoj grupi, kojoj su vezali ruke lisicama i pojedinačno ih ispitivali. Vojni policajci su ih tokom ispitivanja tukli. Svedok je dobio i udarce pendrekom. Nakon ispitivanja koje je trajalo do 16.00 časova, vratili su ih u halu.

I ostali zarobljenici su vođeni po grupama na ispitivanje. Postupak je bio isti kao i sa prvom grupom.

Svedok je svih 6 puta, koliko je izvođen na ispitivanje, maltretiran i tučen. Najviše ga je tukao jedan kriminalistički inspektor koji je bio u civilnom odelu. Na njegovom stolu je stajala poveća fotografija Ante Pavelića. Na zidu su bili ustaški simboli u obliku slova "U".

Hrana, koju su dobijali dva puta dnevno, bila je loša i nedovoljna. Ujutru i uveče u 21.00 čas bi dobijali po jedan mali sendvič. Svedok je u toku prva četiri dana jeo svega jedanput, jer je u vreme deljenja hrane bio na ispitivanju.

Hrvatski vojnici bi ih, prilikom odlaska u klozet, sačekivali i tukli ih i maltretirali. Zbog toga većina nije smela da ide u klozet.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici MUP-a Hrvatske.

 

DOKAZ: 618/95-18

 

IV-172

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Bjelovar, logor u sportskoj hali, maja 1995. godine,

KRATAK OPIS: Pošto se 4. maja 1995. godine predao sa delom svoje jedinice Vojske Republike Srpske Krajine, svedok je odveden u logor u Bjelovar, koji je bio smešten u sportskoj hali.

Svedok je prilikom uzimanja podataka bio u prilici da vidi spiskove i zna da je u jednom momentu poslednji broj zarobljenika bio 763. Me đutim, taj broj nije konačan, jer su i posle toga dovođeni novi zarobljenici.

Drugi dan po zatvaranju, 6. maja, podeljene su im uniforme koje su morali da obuku. Zatim su dovedene ekipe stranih i domaćih novinara kojima su prikazani kao zarobljeni četnici. Oni su ih fotografisali. Po odlasku novinara, oduzeli su im uniforme i vratili im njihova odela.

Svima je oduzet novac i dragocenosti koje su imali kod sebe. Svedok je video da su jednom zarobljeniku oduzeli 15.000 DEM, a drugom 5.000 DEM. Taj novac i sve druge oduzete vrednosti nisu nikome vraćene.

Zarobljenici su po grupama vođeni na isleđivanje u Vojno-istražni centar koji je bio u zgradi MUP-a. Svedok je stigao na red za isleđenje 13. maja u grupi od 12 zarobljenika. Za vreme isleđivanja su bili smešteni u garaži Vojno-istražnog centra. Većinu zarobljenika su tokom isleđivanja tukli i maltrtirali. Među onima koji su tukli zarobljenike, isticao se policajac zvani "Kiseli".

Za vreme njihovog boravka u garažama, organizovano je dovođenje Hrvata iz Bjelovara koji su vršili prepoznavanje zarobljenika. One na koje bi ukazali, izdvajali bi, odvodili ih iz garaže i prebijali ih.

Svedok je takođe video da su pojedini zarobljenici već pretučeni dovođeni u sportsku dvoranu. Tako je doveden M. V, koji je bio pretučen do besvesti: on je u predelu rebara imao kateter iz koga je curila sukrvica zbog polomljenih rebara i povrede unutrašnjih organa.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pervan Darko, aktivni oficir HV, star 30-35 godina, zapovednik logora,

2. Kozić, šef Vojne policije,

3. Olovski Neven, inspektor u policiji,

4. "Kiseli" i drugi pripadnici hrvatske policije u Varaždinu.

 

DOKAZ: 618/95-3

 

 

 

IV-173

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Bjelovar, logor u sportskoj dvorani, po četkom maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je zarobljen 3. maja 1995. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Narednog dana je odveden u logor u sportskoj dvorani u Bjelovaru.

U Bjelovaru je 4 puta izvođen na ispitivanje. Tom prilikom su ga islednici - vojni policajci tukli i mučili. Tukli su ga pendrecima i vrećama napunjenim peskom. Tada bi padao u nesvest, a oni bi ga polivali vodom. Kada bi došao svesti, nastavljali bi da ga tuku i ispituju. Insistirali su na tome da im kaže ko je od Srba navodno vršio zločine i bio u komandnom sastavu jedinica. Kako najčešće nije znao odgovore, dobijao je još veće batine. Tom prilikom mu je slomljeno jedno rebro. Pored toga, ima bolove u kičmi i u predelu bubrega.

Istom postupku su bili podvrgnuti i ostali zarobljenici. Video je da je najteže povrede imao S. M, koji je bio prethodno tučen u zatvoru u Varaždinu. U Bjelovar je doveden veliki broj zarobljenika iz Varaždina. Svi oni su bili podvrgnuti strahovitim torturama.

U zatvor u Bjelovar je, pored ostalih, doveden i mladić iz jednog sela kod Okučana, koji je bio toliko pretučen da svedok ne veruje da je preživeo.

Zarobljenici su bili posebno tučeni prilikom odlazaka u klozet.

Svedok je u ovom zatvoru u Bjelovaru ostao 8 dana.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pervan Darko, aktivni oficir HV, komandant logora.

 

DOKAZ: 618/95-1

 

 

 

IV-174

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Bjelovar, logor u sportskoj dvorani, maj 1995. godine.

KRATAK OPIS: Posle zarobljavanja u Šeovi ću, gde je po proceni svedoka zarobljeno oko 2000 Srba, svedok je bio u grupi koja je 4. maja odvedena prvo u Pakrac, a potom u Bjelovar.

Kada su dovezeni pred sportsku dvoranu, iz autobusa su izvodili po četvoricu i u hodniku dvorane su prvo uzimali lične podatke i ispitivali ih gde su bili i šta su radili od 1991. godine. Zatim su ih vodili na tuširanje hladnom vodom.

Prethodno su im naredili da predaju sve stvari koje su imali u džepovima, kao i lična dokumenta. Sve što su im tada oduzeli, nisu im ni kasnije vratili.

U hali su ih rasporedili na mesta sa kojih više nisu smeli da se pomeraju.

Istog dana su im naredili da skinu svoju odeću i obuku hrvatske uniforme za koje svedok misli da su američkog porekla. Uniforme su na rukavu imale amblem HVO, koji je svedoku skinuo jedan od stražara. Dok su, po naređenju morali da šetaju u uniformama, novinari su ih snimali. Posle odlaska novinara su morali da skinu te uniforme i da ih vrate i da ponovo obuku svoja odela.

Vojni policajci su istog dana, 5. maja, gazili i tukli čizmama svedoka i T. P, dok su ležali na podu u samoj sportskoj dvorani.

Narednog dana, 6. maja, svedok je odveden na ispitivanje u zgradu MUP-a. Ispitivali su ih vojni i civilni islednici. Svedoka, koga su tri puta odvodili na ispitivanje, uvek su počinjali da tuku od izlaska iz vozila i nastavljali da ga tuku i prilikom ispitivanja. Prvi put ga je ispitivalo civilno lica, a ostala dva puta vojna policija. Tukli su ih i islednici i policajci koji su se nalazili u istoj prostoriji. U tome je učestvovao i Šurkalović Mišo.

Svedoku su od udaraca čizmom prilikom batinanja slomljena dva rebra, a u predelu kičme ima oteklinu.

Najviše su bili tučeni zarobljenici D. M, koji je ostao u zatvoru, B. M, za koga svedok ne zna gde se nalazi i P. F. i I. B, koji su takođe ostali u zatvoru.

Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta su svedoka registrovali 6. maja u sportskoj dvorani.

Posle odvođenja kod istražnog sudije, svedok je u dvorištu istražnog zatvora bio u grupi kojoj je oko 17.00 časova naređeno da stane uza zid i da se okrene licem prema njemu: čelom i prstima nogu su morali da dodiruju zid, a ruke su morali da drže na leđima 5 cm iznad pojasa. U tom položaju stajali su sve do 23.00 časa - punih 6 sati, zbog čega su svi bili iscrpljeni do krajnjih granica.

Svedok posle saslušanja nije dobio nikakvo rešenje od ni od sudije ni od policije.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Končar Mića, jedan od rukovodilac u MUP-u u Pakracu,

2. Šurkalović Mišo, iz Lipika, koji je bio u vojnoj uniformi,

3. Pervan Darko, aktivni oficir HV, komandant logora.

 

DOKAZ: 654/95-8

 

 

 

IV-175

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Bjelovar, logor u sportskoj dvorani i istra žni zatvor, maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok se pripadnicima Hrvatske vojske predao 4. maja. 1995. godine u Šeovici. Sa grupom od oko 750 zarobljenih vojnika Vojske Republike Srpske Krajine prebačen je u Bjelovar u logor u sportskoj dvorani. Sa njim je prebačen i jedan broj civila, muškaraca starijih od 60 godina.

Dok su boravili u ovoj dvorani, hrvatski vojnici su dolazili u noćnim satima i maltretirali ih i tukli.

Na ulaznim vratima dvorane je bila istaknuta velika slika Ante Pavelića, hrvatskog poglavnika za vreme Drugog svetskog rata, koja je skidana prilikom povremenih poseta stranih delegacija. U toj dvorani ih je posetio i Mate Granić, ministar inostranih poslova Hrvatske, zajedno sa nekim diplomatskim predstavnicima i ubeđivao ih da ostanu u Hrvatskoj, obećavajući im razne pogodnosti. Za tu priliku su dobili uniforme sa amblemima šahovnice na grudima, koje su morali da obuku. Taj događaj je sniman i za televiziju.

Svakodnevno su vršene prozivke onih koji su odvođeni na saslušanja u kasarnu HVO. Dok su čekali, bili su smeštani u garaže. U garažama su bili primoravani da pevaju ustaške pesme, a stražari su ih tukli pendrecima i nogama. Terali su ih da šamaraju jedan drugoga. Iz garaže su odvođeni na ispitivanja na drugom spratu.

Na ovim ispitivanjima su ostajali po 8 do 10 sati. Većina je bila i po više puta ispitivana. Svedoka su ispitivali dva puta, nakon čega je bio vraćen u sportsku dvoranu.

Svedok je iz sportske dvorane odveden u istražni zatvor, gde je bio primoran da popunjava anketni list na kome je pored ostalog morao da odgovori i na pitanje "Da li volite Hrvatsku?". Iz istražnog zatvora su pojedinačno odvođeni kod sudije. Međutim, svedok nije dobio nikakvu odluku - rešenje o pritvoru ili o sprovođenju istrage.

U logor u sportskoj dvorani u Bjelovaru dovedena je i grupa zatvorenika iz Varaždina. Većina je bila pretučena i imala je vidne telesne povrede - polomljene ruke, noge, povrede glave, a jedan je donet u ćebetu.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pervan Darko, aktivni oficir HV, komandant logora.

 

DOKAZ: 628/95-4

 

 

IV-176

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Bjelovar, logor u školi, maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je posle boravka u zatvoru u Novoj Gradiški pušten na slobodu. Međutim, nakon povratka u Okučane ponovo su ga zatvorili i odveli u Bjelovar, u logor u jednoj školi. Zatvorenici su bili smešteni u učionice i sportsku dvoranu.

Svedok je tri puta izvođen na ispitivanja. Tom prilikom su ga maltretirali i tukli. Udarali su ga pendrecima i nogama. Naređivali su mu da stane do zida, da se uzdigne na nožne prste, a ispod peta bi mu stavili eksere sa vrhom okrenutim prema petama. U tom položaju je morao da stoji 45 minuta, s tim što mu je bilo zabranjeno da se naslanja na zid. Zbog nepodnošljivog položaja u kome se nalazio, povremeno je bio primoran da se nasloni na eksere, što je izazivalo strahovit bol.

Posebno su ih tukli kada su odlazili u klozet. Terali bi ih da u klozetu ližu pločice. Tukli su ih i u učionicama u kojima su bili smešteni. Vojnici bi povremeno ulazili u učionice i batinali sve po redu. Tako su K. iz Podravske Slatine slomili jednu nogu i obe ruke.

M. D. je sav pretučen doveden iz zatvora u Varaždinu: stomak mu je bio sav otekao i modar. Njega su nastavili da tuku i u Bjelovaru.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pervan Darko, aktivni oficir HV, komandant logora i osoblje logora.

 

DOKAZ: 618/95-2

 

 

IV-177

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Varaždin, logor u sportskoj dvorani, maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je nakon zarobljavanja doveden u logor u sportskoj dvorani u Varaždinu. U toj dvorani je, po njegovoj proceni, bilo preko 600 zarobljenika.

Po dolasku su ih odveli na kupanje tokom koga su ih policajci udarali rukama i nogama.

U dvorani su morali da sede na podu sa rukama na leđima i glavom pognutom prema kolenima.

Istog dana su počeli da ih izvode na ispitivanja koja su obavljana u svlačionicama. Jedan broj zarobljenika je odvođen u grad radi ispitivanja. Zarobljenike su i tom prilikom tukli i maltretirali. Mnogima su nanete povrede, kao što je slučaj sa M. V, B. S, M. S. i L. G, koji se nije vratio sa jednog od ispitivanja. Svedok ne zna šta se desilo s njim.

Tukli su ih i kada su odlazili u klozet. Zbog toga su izbegavali da odlaze u klozet, tako da neki nisu vršili nuždu i po pet dana.

U dvorani su ih maltretirali, stalno su bile nekakve prozivke, terali su ih da pevaju ustaške pesme. Svedok navodi da za sve vreme svog boravka u ovoj dvorani nije mogao da spava.

Pre dolaska stranih delegacija u dvoranu, deljene su im cigarete, čaj i voda, a po njihovom odlasku im je sve to oduzimano.

Svedok je vođen na ispitivanje u grad, koliko zna, u zgradu MUP-a gde je morao da ispunjava upitnik sa pitanjima o tome kojim jedinicama je pripadao od 1991. do 1995. godine, koje su naoružanje imali, odakle su ga dobijali, ko je komandovao jedinicama, itd.

Svedok je iz ovog logora prebačen u Gavrince, gde je posredstvom UNHCR-a uspeo da se prebaci na teritoriju Republike Srpske.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici MUP-a Hrvatske.

 

DOKAZ: 628/95-5

 

 

 

 

IV-178

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Pakrac, po četkom maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je nakon zarobljavanja odveden sa grupom zarobljenika u Pakrac i smešten u zgradu policije, gde su odmah po čeli da ga ispituju. Pri tom su ga tako jako tukli čizmama i pesnicama da je od tih udaraca pao u nesvest. Kada je došao svesti video je da se nalazi u ćeliji. Policajci su ga i ovde tukli, i to tako što su pojedinačno ulazili u ćeliju i bez ikakvog razloga ga tukli kako je ko hteo.

Narednog dana, 3. maja, odveli su ga u prostorije jedne srednje škole u kojoj je bili smeštena Vojna policija. U toj zgradi je takođe bio ispitivan. Za vreme ispitivanja su ga takođe tukli nogama i šakama. Ovde je zatekao zarobljenika S. koga su takođe tukli.

Obojicu su posle ispitivanja izveli u dvorište škole i iživljavali se na njima na razne načine: terali su ih da pasu travu u dvorištu, pri čemu su ih gazili, primoravali su ih da kupe pikavce od cigareta, da skaču i hvataju muve u letu, pri čemu su morali glasno da govore "Ja hvatam muvu" i dr.

Policija je za vreme boravka svedoka u Pakracu dovela televizijsku ekipu koja je snimala njegovo saslušanje, pri čemu je morao da daje onakve odgovore kakve su policajci tražili od njega. Pri tom je morao da zapali i cigaretu pred kamerom, čime je htelo da se pokaže kako je odnos prema njemu bio korektan. To ispitivanje je emitovano preko televizije u Hrvatskoj.

U ovu školu dovedeno je 20 zarobljenika iz okoline Pakraca, koje su stražari tukli celu noć.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Končar Milan, zapovednik u HV,

2. Ivkanec Nikola, zapovednik u policiji.

 

DOKAZ: 654/95-7

 

 

 

IV-179

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Slavonska Po žega, logor u ženskom zatvoru, početkom maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Zarobljene srpske vojnike su posle smeštanja u ovaj logor tukli i maltretirali. Posebno su ih tukli kada su se vra ćali sa ispitivanja, u hodniku, tako da su u ćeliju ulazili isprebijani. Stražari su ulazili i u ćelije, koje su bile ograđene čeličnim rešetkama, i tukli ih. Takav postupak je bio svakodnevan.

Noću im nisu dozvoljavali da spavaju, već su im naređivali da prave sklekove do besvesti, da pevaju ustaške pesme i drugo.

Svedok je zajedno sa još 26 zarobljenika prebačen u Vojno- istražni zatvor Remetinac u Zagrebu, gde su nastavili da ga ispituju.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici MUP-a Hrvatske.

 

DOKAZ: 654/95-7

 

IV-180

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Nova Gradiška, logor u sportskoj dvorani, 2-9. maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Hrvatski vojnici su 2. maja pokupili Srbe koje su zatekli u Okučanima i autobusima ih odvezli u Novu Gradišku. Smestili su ih u sportsku dvoranu. U njoj su bili pomešani muškarci i žene, a bilo je i puno male dece.

Svedokinja ne ume da proceni koliko je Srba bilo u toj dvorani, ali kaže da je ona bila puna.

Tog dana im nisu dali ništa od hrane.

Svakodnevno su ih vodili na ispitivanja, izjutra i uveče.

Svedokinja nije bila tučena, ali je videla kada su sa ispitivanja vraćali njene poznanice sa povredama. Navodi imena njih četiri.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici MUP-a Hrvatske i Hrvatske vojske.

 

DOKAZ: 618/95-6

 

 

IV-181

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Varaždin, logor u sportskoj dvorani, maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je zarobljen 2. maja 1995. godine oko 15.00 časova u Garišnici. Zatekao se u blizini stanice milicije kada su naišla tri vojna transportera sa oznakom UNPROFOR-a. U ubeđenju da se u njima nalaze pripadnici UNPROFOR-a, on i prisutni nisu reagovali. Iz transportera su iskočili pripadnici hrvatskih oružanih snaga spremnih za dejstvo. Za njima je stiglo oko još hiljadu pripadnika hrvatske policije i oružanih snaga. Tom prilikom je po proceni svedoka, zarobljeno oko 6.000.

Zarobljenici su odvedeni u logore u Varaždin, Bjelovar, Daruvar, Slavonsku Požegu, Kutinu i Zagreb.

Svedok je 3. maja oko 04.30 časova odveden zajedno sa oko 600 zarobljenika u Varaždin, gde je bio smešten u logor u sportskoj dvorani.

Svedok navodi:

"... Kada smo stigli u ovu dvoranu, naređeno nam je da sednemo na pod, stavimo ruke na leđa i glavu pognemo prema kolenima. Tako su nas držali sve do 09.00 sati, kada su nas odveli na tuširanje hladnom vodom.

Kada bi stražari u dvorani primetili da neko od nas podiže glavu dok sedimo u tom položaju, odvodili bi ga u klozet na batinanje. Ja sam nekoliko puta odvođen iz dvorane u klozet na batinanje.

Ispitivanje je vršeno u hodniku, a kad bi ispitivači ocenili da neko od nas daje lažne podatke odvodili bi nas u klozet i tukli. Ova ispitivanja su vršena nekoliko puta dnevno sa svakim od nas, a ja sam tako ispitivan u hodniku tri puta. Prva ispitivanja vršena su u hodniku, a ostala u prostorijama na spratu. Ja sam tučen prilikom ispitivanja, kojom prilikom sam od udaraca čizmama dobio teške povrede u predelu rebara, a prednji gornji zubi su mu izbijeni.

Od 5. maja, pojedini zarobljenici su posle ispitivanja odvođeni u zatvore u Bjelovaru i Zagrebu. Koliko je meni poznato, zarobljenici koji su odvođeni u Zagreb nisu puštani na slobodu i o njima se od tada više ništa ne zna.

Predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta posetili su nas tek 20. maja 1995. godine, kada su nas registrovali i dali nam legitimacije MKCK-a.

Neke zarobljenike su pre te posete iz ovog logora izveli u drugi logor i oni nisu prijavljeni predstavnicima MKCK-a.

Kada sam ja odveden iz Varaždina, tamo u logoru je ostalo još oko 200 zarobljenika.

Ja sam u Varaždinu video ljude kojima su bile slomljene ruke, noge, imali su teške povrede glave i drugih delova tela, kao što je bio slučaj sa L. M. za koga mi nije poznato gde se sada nalazi..."

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici MUP-a Hrvatske i Hrvatske vojske.

 

DOKAZ: 628/95-8

 

IV-182

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Orašje, logor u Srednjoškolskom centru, oktobar-novembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedokinja je za vreme boravka u ovom logoru bila svakodnevno tučena kao i drugi zatvoreni Srbi. Tukli su je palicama po nogama i rukama. Takođe su je vezali za nogu i jednu ruku pa su je tako vešali. Tukli su je pesnicama po svim delovima tela, dok joj nisu izbili 7 zuba u donjoj vilici. Stavljali su joj cev pištolja u usta, a stavljali su joj u usta i bombu.

Hrvatski vojnici su joj mokrili u usta i terali je da guta mokraću.

Ležali su na golom podu, bez prostirke i bez pokrivača.

Svedokinju nisu silovali u ovom logoru, ali su je terali na protivprirodni blud, pa je morala hrvatske vojnike da zadovoljava na taj način što su joj stavljali ud u usta.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Vicentić Pero, "Pera Konj", zapovednik Vojne policije Oraške brigade HVO,

2. Damir Kljaić, "Dama".

 

DOKAZ: 584/94-17.

 

 

 

 

IV-183

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Odžak, logor u fabrici "Strolit", maj - jun 1992. godine.

KRATAK OPIS: Nakon dovo ženja u ovaj logor svedok se osećao veoma loše, jer su ga prethodno pretukli. Kada je zatražio lekarsku pomoć, saopštili su mu da se Srbima takva pomoć ne pruža i da će tu da umre.

Nakon toga je došao Tomić sa još šest vojnika HVO, pozvao svedoka i opsovao mu majku srpsku. Rekao je da mora da govori istinu jer će u protivnom biti prebijen. Kako je svedok poznavao od ranije Tomića, mislio je da će ga on zaštititi, pa mu je rekao da nema šta da priča, na šta je Tomić naredio vojnicima da počnu da ga udaraju. Tukli su ga nogama i rukama po raznim delovima tela sve dok nije izgubio svest. Posle toga je Tomić naredio stražarima da svedoka odvedu, rekavši im da je to najveći četnik koji je klao hrvatske i muslimanske žene i decu, iako to nije bilo istina. Rekao je da će ponovo da dođe za 15 dana da vidi šta su učinili s njim.

Kada se posle 15 dana Tomić opet pojavio, ponovo je naredio vojnicima da ga udaraju, pa su svedoka tukli sve dok nije izgubio svest.

Svedok je u ovom logoru ostao 40 dana i za to vreme su ga hrvatski vojnici svakodnevno tri puta izvodili na tuču. Tukli su ga nogama i rukama, držalicama, kundacima od oružja, palicama i raznim drugim sredstvima.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Tomić Pero, iz Slavonskog Broda.

 

DOKAZ: 584/94-26.

 

 

 

 

IV-184

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Osijek, juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je bio uhapšen u Donjem Miholjcu i priveden u Crvenu kasarnu u Osijeku, gde je ostao u zatvoru mesec dana.

Prilikom hapšenja, oduzeto mu je 1.000 DEM, zlatni lan čić i ručni sat, što mu nikada nije vraćeno.

Svedoka su svakodnevno saslušavali i tukli palicama po raznim delovima tela. Tražili od njega da prizna da je četnik.

Ne mogavši da izdrži, pokušao je da se obesi, ali u tome nije uspeo jer mu je pukao kanap.

Po izlasku iz logora, lečen je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu zbog psihičkih posledica.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Glavaš Branimir.

 

DOKAZ: Svedok pod brojem 584/94-25.

 

 

 

IV-185

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Slavonski Brod, logor u kuglani u kafani "Kod Bardaka", juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: U ovom logoru su bili zatvoreni Srbi iz Hrvatske, koje svedok nije poznaao, ali je video da su po povratku sa saslušanja bili ote čeni i u krvi.

Jedne večeri je došao Cindrić koji je bio u uniformi policajca HVO i odveo ga u prostoriju u kojoj je bio sto na kome je bilo puno hrane i pića i tada mu je saopštio: "Ovde ćeš raditi sve što ti se pokaže sa suprotne strane", a onda su uključili dve kamere koje su snimale.

Svedok navodi da je tada prvi put video sebe kako loše izgleda: imao je ogromnu bradu i dugu kosu, jer mu nisu dozvoljavali da se brije u logorima u kojima je prethodno boravio. Obukli su mu kožuh, stavili veliku šubaru sa kokardom na glavu, obuli mu srbijanske opanke, duge čarape i potom pustili srpsku muziku. Tada mu je Cindrić pokazao da treba da ustane i da igra, pa je svedok to morao da učini, a kada mu je pokazao da pije iz flaše u kojoj je bila voda i to je morao da čini.

Neposredno posle toga došla je neka žena za koju misli da je bila Nada Alisa sa zagrebačke televizije i dala mu je tekst koji je trebalo da izgovori, a u kome je pisalo da je četnički vojvoda, da je silovao hrvatske i muslimanske devojke mlađe od 13 godina, da im je sekao dojke i da je klao hrvatsku i muslimansku decu.

Svedok je rekao da to ne može da izgovori, i tada ga je Cindrić udario nekim teškim predmetom po vratu.

I posle ovoga su nastavili ga muče: vezali su ga za noge i vešali. Svedok ne zna koliko dugo je bio obešen, jer je izgubio svest.

Davali su mu elektro-šokove tako što su ga u predelu grudnog koša polili vodom i stavljali neke predmete u vidu četki na koje je bila priključena elektroda, što je kod njega izazivalo strahovite bolove i krvarenje iz nosa i usta.

Kanapom su mu vezivali polni organ i dok je držao ruke podignute u vis tukli ga sve dok se ne bi onesvestio. Pre toga su mu pretili da će mu, ukoliko padne, odseći polni organ ili da će ga pri padu sam sebi iščupati.

Svedok je u ovom logoru u kuglani bio u prostoriji u podrumu i spavao je na golom betonu bez ikakve prostirke i pokrivača.

Jednog dana svedoka su odveli sa grupom uhapšenih Srba u drugu prostoriju, naredili mu da otvori usta, izvukli mu jezik napolje i kada su ga osušili krpom, stavljali su mu upaljene cigarete na jezik, preteći mu da će biti likvidiran ako kaže bilo šta o tome. To isto su uradili i drugima koji su bili u toj grupi.

Iz te prostorije su ih odveli u susednu prostoriju gde su ih postavili za sto koji je bio pun hrane i pića, pa su doveli predstavnike neke međunarodne organizacije. Svedok nije mogao ništa da jede zbog rana na jeziku, a Cindrić je objašnjavao tim predstavnicima da je svedok veliki četnik i da čak neće da jede hranu koja se nalazila na tom stolu.

Svedok je četiri puta izvođen iz ovog logora na razmenu u Gradišku, ali nije bio razmenjen.

Jedne večeri, nekoliko dana pre razmene, izvodili su zatvorene Srbe u prostoriju u kojoj su hrvatski vojnici jeli i pili i veselili se uz muziku na harmonici. Tu su svedoku i još jednoj grupi Srba, koje su doveli, naredili da se skinu goli i da stanu jedan naspram drugog, pa su morali da uzmu naizmeni čno jedan drugom ud u usta.

Svedok navodi da je ovo bilo naređeno i ocu i sinu, čija imena navodi, tako da su morali da zadovoljavaju jedan drugoga na protivprirodni način.

Svedok je prilikom hapšenja imao 100 kg, a kada je razmenjen imao je samo 61 kg.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Cindrić, zvani "Cindra" i drugi pripadnici policije HVO

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka i lekarska dokumentacija (D-6) koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 584/94-18.

 

 

 

 

IV-186

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor na gradskom stadionu, jula 1992. godine.

KRATAK OPIS: Jedne ve čeri je u prostoriju u kojoj se nalazio svedok ušao Kljajić koji ga je udarao nogama, psovao mu majku četničku, a onda je rekao: "Sad ću da te zakoljem".

Naredio mu je da se skine go do pojasa, a potom da legne na stomak, pa kada je svedok već bio ubeđen da će ga zaklati, Kljajić mu je vrhom noža na leđima zasekao krst i četiri slova "S".

Kada mu je Kljajić ponovo opsovao majku, svedok mu je to uzvratio, jer je, kako objašnjava, bio ubeđen da će ga ovaj ubiti, što je svedok s obzirom na svakodnevne tuče i maltretiranja, u stvari, i želeo jer bi mu na taj način bile prekraćene sve muke.

Kljajić je otišao ostaviviši ga za kratko samog i kada se posle izvesnog vremena vratio u ruci je nosio veliki pištolj, govoreći da će njime da ga ubije.

Međutim, on ga je tada samo pretukao.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Kljajić Blažan, pripadnik HVO.

lockquote>

 

DOKAZ: 584/94-28.

 

 

 

IV-187

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), zatvor u zgradi opštine, 30. mart - 03. april 1992. godine

KRATAK OPIS: Svedoka, koji je star 45 godina, uhapsili su zajedno pripadnici HVO i "Zelenih beretki" u stanu i odveli ga u zgradu opštine Brod, gde su ga zatvorili u sobu br. 31.

Prilikom hapšenja su mu oduzeli novo putni čko vozilo marke "Lada", ključeve od kuće i ušteđevinu od 2.000 DEM.

Nakon privođenja u zgradu opštine, počeli su da ga saslušavaju ispitujući ga gde se nalazi srpska vojska i koliko je ima i ne prihvatajući njegova objašnjenja da on o tome nema podatke. Zbog toga mu je Josip gasio cigaretu na spoljnim delovima šake desne i leve ruke od čega su mu ostali vidni ožiljci. Potom ga je cigaretom opekao u predelu desne slepoočnice, a onda su mu ucrtali simbol ustaša slovo "U" na čelu i udarali su ga nogama, rukama i delovima od slomljene stolice. Od tih udaraca bio je sav u krvi i gubio je svest.

Ovakva tortura se ponavljala svakih šest časova, kada bi dolazili u prostoriju u kojoj je bio zatvoren i nemilosrdno ga tukli. Oldobašić ga je naterao da se skine go, pa ga je tukao ražnjem koji je služio za pečenje jagnjadi. Omerović ga je hvatao za glavu i udarao ga, sve dok se ne bi onesvestio, o čeličnu kasu koja se nalazila u toj prostoriji,.

Josip mu je, takođe, nožem odsekao brkove i naterao ga da ih pojede.

Takav "tretman" trajao je četiri dana i četiri noći i ponavljao se svakih šest časova.

Tom prilikom je zadobio prelom desne potkolenice, prelom rebara sa leve i desne strane i oštećenje kičme.

Pripadnici HVO su ga 03. aprila odveli u Sarajevsku ulicu u blizini fudbalskog stadiona i naterali ga da se popne na terasu na prvom spratu delimično srušene kuće Gligora Benaka i da odatle poziva srpsku vojsku, koja se nalazila u blizini, i da ih zamoli da ne pucaju.

Svedok je dva puta pozivao srpsku vojsku, ali se niko nije javio. Kada je treći put pokušao da je zove, hrvatski vojnici su ispalili rafal prema njemu, pa su ga pogodili u predelu prepone leve noge. Svedok je tada skočio sa terase i uspeo je da prebegne na srpsku teritoriju.

Nakon toga je prebačen u bolnicu u Doboju gde je bio duže vreme na lečenju.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Štuc Anto, zvani "Britva", iz naselja Tulek u Brodu,

2. Omerović Nedžad, pripadnik "Zelenih beretki",

3. Kljajić Blažan, pripadnik HVO,

4. Oldobašić Dedo, pripadnik HVO,

5. Josip, pripadnik HVO,

6.Oldobašić Dedo, zvani "Kvaka", koji je do rata bio zaposlen u fabrici čarapa u Brodu.

 

DOKAZ: 584/94-29.

 

IV-188

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor na gradskom stadionu, 18-26. avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pošto je bila uhapšena, svedokinja, koja je u to vreme bila stara 65 godina, smeštena je u prostoriju sa još četiri starije i tri mlađe žene.

Odmah posle smeštaja u tu prostoriju ušao je jedan hrvatski vojnik i izveo je tri mlađe žene iz te prostorije. Kada su se vratile pričale su da su bile silovane.

Jedan hrvatski vojnik je u prisustvu ove svedokinje zahtevao od žene iz sela Polja, čiji je identitet poznat Komitetu, da se skine. Kada je ona rekla da ima menstruaciju, on ju je, u prisustvu svedokinje, naterao da ga zadovoljavi na taj način što joj je stavio ud u usta.

Za vreme boravka u ovom logoru, hranu su dobijali svaki drugi-treći dan: po malo parče hleba i malo kuvane hrane, a hrvatski vojnici su govorili: "Vi ste stare, vama i ne treba hrana".

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Jocić Lukica, upravnik logora

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 584/94-30.

 

 

 

 

IV-189

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor na gradskom stadionu, 7. jul - 19. avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedokinja, koja je preko 50 godina stara, uhapšena je u Brodu sa svojim suprugom, pa su zajedno odvedeni u logor na stadionu gde su ih razdvojili. Svedokinju su zatvorili u prostoriju u kojoj je bilo još 12 žena, a muža u prostoriju sa muškarcima.

Svedokinja navodi imena 9 žena sa kojima je bila u istoj prostoriji u kojoj su spavale u 5-6 kreveta. U tu prostoriju su dolazili hrvatski vojnici i naređivali im da se skinu gole, pa su ih sve silovali. To su činili u prisustvu ostalih žena, s tim što su ih prethodno tukli i pretili im da će ih pobiti ukoliko se budu branile.

Ponekad su ih odvodili u druge prostorije u kojima su bile spavaonice za hrvatske vojnike, pa su ih i tamo silovali.

Mlađe žene su odvodili i na prvu borbenu liniju i kada su se one vraćale pričale su da ih je tamo silovalo po 6 do 10 vojnika. Te žene su, prema iskazu svedokinje, veoma grozno izgledale kada su se vraćale, jer su ih pored silovanja još i tukli.

Svedokinja navodi da ne može da precizira koliko ju je hrvatskih vojnika silovalo, ali da se u svakom slučaju radilo o velikom broju. Izvodili su je u prostoriju u kojoj bi čekalo i po deset vojnika, a onda bi je prvih pet silovalo, a ostali bi joj stavljali ud u usta i na taj način se zadovoljavali. Pored toga, stavljali su joj i cev od pištolja u vaginu. Iživljavali su se i na druge načine i pri tome su joj psovali majku i nazivali je četnikom.

U noćnim časovima čuli su se krici i jauci iz odeljenja u kome su bili muškarci, a čuli su se i pucnji. Videla je više puta da su muškarce izvodili potpuno gole i tukli ih do besvesti.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Štuc Anto, zvani "Britva" iz Dervente,

2. Lepan Drago, i drugi vojnici.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka pod brojem 584/94-31.

 

 

 

 

IV-190

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor na gradskom stadionu, septembra 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedokinja, koja je stara 38 godina, uhapšena je u Brodu zajedno sa mužem i odvedena u logor na gradskom stadionu u Brodu.

Zatvorili su je u prostoriju za žene u kojoj je bilo još 6 žena.

Odmah posle smeštanja u ovu prostoriju, počeli su da dolaze hrvatski vojnici koji su svedokinju i druge žene, sa kojima je bila smeštena, silovali. Svi su bili u uniformama HVO. Pre toga su im najčešće upućivali pretnje da će ih ubiti ili zaklati i udarali ih pesnicama po raznim delovima tela.

Pored toga, svedokinju su vodili na prvu borbenu liniju gde su je silovali muslimanski i hrvatski vojnici koji su bili na borbenoj liniji. Posle toga bi ih vraćali u logor. Blažević ju je vodio na položaj.

Svedokinja se seća da ju je jedne večeri silovalo deset hrvatskih vojnika.

Pored toga, prisiljavali su je na protivprirodni blud, tako što su joj stavljali ud u usta.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Jozić Lukica, iz Koraća kod Broda, upravnik logora na stadionu,

2. Glavić Ivica, iz Sijekovca kod Broda,

3. Slabić Taib, musliman iz Broda,

4. Čabraić Drago, iz Novog Sela,

5. Blažević Ivica, zvani "Čedo", iz Novog Sela kod Bosanskog Broda,

6. Mlivić Kadrija, musliman iz Sijekovca,

7. Jurica, zvani "Magaš", iz Broda,

8. Lepan Drago, iz Broda,

9. Lepan Tadija, iz Broda,

10. Antolović Adam, koji su svi silovali svedokinju.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 584/94-32.

 

 

 

 

IV-191

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor u Srednjoškolskom centru, kraj septembra 1992. godine.

KRATAK OPIS: Za vreme boravka svedokinje u ovom logoru, dva srpska zatvorenika uspela su da pobegnu. Posle toga su hrvatski vojnici naredili svim muškarcima da se skinu potpuno goli, pa su ih tukli nogama, rukama i palicama, sve dok se većina nije onesvestila.

Posle toga su im vezali noge konopcem i tako ih vešali. Tako obešeni za noge visili su po nekoliko časova, a neki i celu noć.

Pri tome su ih udarali svim raspoloživim sredstvima.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Jozić Lukica, upravnik logora.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 584/94-32.

 

 

 

IV-192

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor na gradskom stadionu, kraj juna - kraj avgusta 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedokinja, koja je u vreme pritvaranja bila stara 64 godine, dovedena je iz Broda, gde je živela sa svojom porodicom koju su sačinjavali dva punoletna sina i ćerka.

Smeštena je u prostoriju u kojoj je bilo još desetak žena. Odmah su je odveli u jednu podrumsku prostoriju u kojoj joj je hrvatski vojnik, pošto ju je pitao gde joj se nalaze sinovi, naredio da skine naočari i počeo da je udara po glavi. Od tih udaraca joj je oštećen sluh. Udarao je sve dok nije izgubila svest. Posle toga je vraćena u zajedničku prostoriju.

Hrvatski vojnici su u prostoriji u kojoj se svedokinja nalazila vršili silovanje svih žena iz te prostorije. Često su upadali noću u tu prostoriju i naređujući im da se sve skinu gole, silovali ih. Nju kao stariju, naterali bi da ih zadovoljava na taj način što bi joj stavljali ud u usta i na taj način se iživljavali.

Silovanje je vršeno u prisustvu svih žena u toj prostoriji, a ponekad bi ih izvodili i van prostorije i tamo ih silovali. Kada bi se te žene vratile, pričale su da ih je silovalo i po sedam hrvatskih vojnika.

Zatvorene žene su bile ponižavane i maltretirane svakodnevno. Pored toga, tukli su ih, psovali im majku srpsku i majku četničku i govorili da će ih poslati Savom za Beograd, a pretili su da će ih pobiti i da im nema života u hrvatskoj državi, iako Bosanski Brod nikada nije bio u sastavu hrvatske države.

Kada je dolazila delegacije Međunarodnog Crvenog krsta, žene iz ove prostorije krili su tako što su ih odvodili u Bosanski Brod u kajakaški klub, govoreći da njihove prostorije treba da dezinfikuju.

Svedokinja je oslabila 20 kg zbog loše ishrane u logoru.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Vrbanjac Indira, koja je bila upravnik ženskog dela logora na gradskom stadionu u Brodu i koja je prisustvovala silovanjima ili je, pak, dovodila hrvatske vojnike koji su u njenom prisustvu vršili silovanja.

 

DOKAZ: 584/94-33.

 

 

 

IV-193

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor u magacinu Robne ku će "Beograd", početkom jula 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedoku i još četvorici Srba zatvorenih u ovom logoru je 05. jula oko 13.00 časova naređeno da izađu u dvorište.

Prozvao ih je Hamzić. Kada je svedok izašao, počeli su da ih tuku nogama i rukama, kao i bezbol palicama po raznim delovima tela.

Svedok je od tih udaraca izgubio svest, a kada je počeo da se podiže Miloš ga je udario nogom u predelu kolena leve noge i tom prilikom polomio mu je zglob kolena leve noge.

Posle ovih udaraca nije mogao da se kreće, pa su ga stavili u gepek nekog vozila i povezli, preteći mu usput da će ga ubiti.

Svedok nije znao da će doći do razmene.

Odveli su ga na razmenu u Dragalić kod Gradiške.

Posle razmene je odveden u bolnicu u Prnjavoru gde mu je ukazana prva pomoć, a nakon toga je prevezen u bolnicu u Banja Luci na Odeljenje ortopedije gde je zadržan od 05. do 23. jula 1992. godine. Posle toga se lečio do decembra 1992. godine i imao je više operacija noge i u predelu glave.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Hamzić Nihad, zvani "Fric", iz Dervente,

2. Brico Jozo,

3. Miloš Marko.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka i medicinske dokumentacije koji se nalaze u Komitetu pod brojem 412/94.

 

 

 

 

IV-194

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Osijek, druga polovina januara 1992. godine

KRATAK OPIS: Pošto je bio zarobljen kao pripadnik JNA, svedok je bio zatvoren u zgradi MUP-a u Osijeku.

Zarobljenog svedoka i druge Srbe - vojnike izvodili su iz zatvora i vodili ih po Osijeku. Za to vreme su ih šutirali i udarali kundacima. Kada bi naišli na civile koji su stajali u nekom, na primer, redu za hleb, tada su ih gurali pred njih i podsticali da ih udaraju i šutiraju.

Dok su ih vodili kroz grad, morali su na sav glas da govore da su bili u prvim redovima četničke vojske, da su ubijali i klali nedužne ljude, da su silovali decu i da su palili kuće.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Filipović, pripadnik MUP-a u Osijeku i dr.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka i drugi dokazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 622/94.

 

 

 

IV-195

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Logor Čelebići kod Konjica, krajem maja 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pošto se predao u Donjem selu kod Konjica, svedok je 25. maja 1992. godine odveden u logor u Čelebićima. Odmah po dovođenju, stražar koji je uzeo podatke od njega i od još četvorice zarobljenika, postrojio ih je uz zid i naredio im da okrenu lice prema zidu i da sa podugnutim rukama stoje i da se ne mrdaju. U tom položaju su proveli punih šest časova.

Sledećeg dana je odveden na saslušanje kod Alikadić "Bate", koji ga je ispitivao ko je ubio dva njihova vojnika u Donjem selu, ali kako nije znao da mu odgovori, on je dograbio flašu i njom udario svedoka po glavi. Potom mu je gurnuo cev pištolja u oko i govorio da će ga ubiti i baciti psima da ga rastrgnu.

Ponovo je postavio pitanje ko je ubio mislimanske vojnike i nezadovoljan odgovorom, uzeo je drugu pivsku flašu i njom udario svedoka po glavi.

Potom je svedoku o glavu razbio još 20 pivskih flaša.

Posle toga mu je naredio da klekne, pa ga je u tom položaju udario nogom u glavu još 25-30 puta.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Alikadić "Bato", sin Himze,

2. Mucić Zdravko zvani "Pavao", upravnik logora Čelebići

 

DOKAZ: Zapisnik svedoka 354/95.

 

 

IV-196

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Vitez, 1992. godina.

KRATAK OPIS: Srpsko stanovništvo u Vitezu je činilo manjinu.

Hrvati i muslimani su još pre izbijanja rata organizovali skupove u Vitezu na kojima su govorili da su u Hrvatskoj Hrvati ugroženi od strane Srba, da su Srbi najveći zlikovci, da ih treba poubijati i proterati. Tim skupovima prisustvovali su i ljudi koje su dovodili iz Hercegovine i drugih krajeva i oni su tražili da im se podeli oružje i da se ubijaju Srbi. Pravili su lutke na kojim su bila napisana imena Slobodana Miloševića, Ratka Mladića i Radovana Karadžića, pa su te lutke javno spaljivali u centru Viteza ispred pošte.

Hrvatski i muslimanski vojnici počeli su i da upadaju u srpske kuće i stanove, da ih pretresaju i da oduzimaju sve što bi im se dopalo. Pri tome su tukli sve prisutne Srbe i zabranjivali im da se kreću po gradu, a ako se nađu na ulici da ne smeju da razgovaraju.

Upadali su u kafiće čiji su vlasnici bili Srbi i odnosili sve što bi im se svidelo, a nakon toga bi ih zatvarali.

U aprilu 1992. godine otpočela je hajka na Srbe u Vitezu. Počeli su da hapse uglednije Srbe i da ih odvode u nepoznatom pravcu. Mnogi su nestali i o njima se ništa ne zna.

U stan saslušanog svedoka su 09. juna bez zvonjenja ili lupanja provalili Vlado Ramljak i još trojica Hrvata u crnim uniformama sa velikim slovom "U" na kapama, kakve su za vreme II svetskog rata nosile ustaše koje su na teritoriji NDH sprovodile genocid nad Srbima. Odmah su svedoku stavili lisice na ruke, izvršili pretres, a nakon toga mu krpom zavezali oči i stavili ga u vozilo.

Odveli su ga u podrum neke kuće u naselju Kruščica gde su ga držali zatvorenog devet dana.

Stalno su ga tukli po stomaku, grudima i po glavi. Tako su mu izbili 10 zuba i polomili 5-6 rebara sa leve i desne strane.

Za to vreme nisu mu davali ništa od hrane, niti su mu davali vodu. Stalno su mu psovali majku srpsku i četničku, govorili da će biti ubijen, da za njega više nema života. Lisice na rukama su mu bile sve vreme čvrsto vezane i zasekle su mu ruke do kosti.

Dok su ga tukli, svedoku su puštali traku sa snimljenim glasovima njegove supruge i deteta na kojima su emitovani njihovi krici i razgovor sa njima, na osnovu čega se dalo zaključiti da su ih mučili.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Šantić Ivica, inženjer,

2. Valenta Anto, inženjer,

3. Skopljak Pero, bivši hrvatski sveštenik, sva trojica aktivisti HDZ u Vitezu,

4. Marelja Marinko,

5. Kraljević Darko,

6. Delić Ljuban,

7. Garić Ivo,

8. Korovija Nikola,

9. Ramljak Vlado, bivši milicionar iz sela Gornja Večerinka kod Viteza.

 

DOKAZ: Svedok 234/95-20.

 

IV-197

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Logor u hotelskom kompleksu Tisovac kod Busova če, jun-jul 1992. godine.

KRATAK OPIS: U ovom hotelskom kompleksu se nalazio glavni sto žer ustaške komande i u njemu je u malim prostorijama bio zatvor za Srbe.

Zatvorene Srbe su teško zlostavljali i tukli. Na ustaški pozdrav "Za dom", morali su da odgovaraju "Spremni".

Saslušani svedok nije bio zlostavljan s obzirom na to da je zbog prethodne torture bio u teškom zdravstvenom stanju i potpuno nepokretan.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Policajac "Zoka".

 

DOKAZ: Svedok 234/95-20.

 

 

IV-198

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Jajce, zatvor u zgradi SUP-a, jul - septembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedoka su posle zatvaranja smestili u samicu sa betonskim podom, koja je bila bez ikakvog nameštaja.

Dok je bio u samici, stražari su ga svake noći tukli po nekoliko puta.

Pretili su mu da će dovesti "Filku", specijalistu za slučajeve kao što je njegov, pa se to i dogodilo jedne noći kada je ona došla i postavila ga uz drvena vrata ćelije i počela da baca bajonete sa automatskih pušaka u njegovom pravcu, zabadajući ih pored njegovog tela, kao što se radi u cirkusu.

Posle toga mu je iscepala košulju, pa je po njegovom telu gasila cigarete i tako mu napravila desetak plikova.

Bajonetom mu je napravila posekotinu po nosu.

"Filka" je dolazila još desetak puta i tukla svedoka.

Kada je svedok bio prebačen u skupnu sobu, jedne noći je u tu sobu upalo 4-5 pijanih vojnika HVO koji su došli sa fronta, pa su počeli sve da ih tuku. Vojnici su bili premazani maskirnim bojama po licu.Svi zatvoreni Srbi su bili obliveni krvlju. Naterali su ih da ližu svoju krv sa betonskog poda, ne dozvoljavajući im pri tom da podižu glave. Kada je u jednom momentu svedok podigao glavu, udaren je po desnoj ruci tako da mu je kost naprsla na tri mesta.

 

Pored toga, izvodili su ih i pojedinačno na hodnik i tu ih tukli.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Enes, komandir HOS-a iz Zavidovi ća, star oko 30 godina, visok oko 180 cm,

2. "Filka", stara oko 23-25 godina, visoka 165 cm, dobro razvijena i uhranjena,

3. Šimun Saraf.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka 561/94-3 koji je potvrdio i svedok broj 561/94-5, kao i nalaz Komisije veštaka koja je pregledom ustanovila da je svedok imao prelom glavice desne ramene kosti, što je imalo za posledicu atrofiju miši ća desnog ramena pojasa i smanjenje pokretljivosti desne ruke, a takođe i prelome dva rebra. Kao posledica pretrpljenih fizičkih i psihičkih trauma, kod njega su se razvile trajne promene ličnosti, koje su mu u znatnoj meri smanjile opštu životnu i radnu sposobnost (J-1).

 

IV-199

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Jajce, zatvor u SUP-u i Srednjoškolskom centru, jun - oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedokinja, koja je seljanka i stara 57 godina, uhapšena je u svojoj kući u selu i prvo je odvedena u zatvor u SUP-u.

Tu su joj prilikom ispitivanja upućivali različite pretnje, ali je nisu tukli. Naredili su joj da stane ispred vrata, pa su zabadali noževe u vrata pored nje.

Puštali su joj snimljenu kasetu na kojoj se govori o stradanju Srba od strane Hrvata i muslimana, pa je pominjano i da su članovi njene porodice stradali od Hrvata i muslimana. Pominjala su se imena njenog muža i sina za koje se tvrdilo da su ubijeni i da su muslimani i Hrvati sa njihovim odsečenim glavama igrali fudbal.

Tu kasetu su joj svakodnevno puštali.

Kada je bila puštena iz zatvora, svedokinja je bila, kako navodi, toliko izmučena i izgubljena da nije prepoznala svog rođenog sina i muža kada ih je srela.

Oseća posledice boravka u zatvoru koje se sastoje u tome što ne sme ni za trenutak da ostane sama. Posebno se plaši noću, kada ne može da spava.

Posle hapšenja svedokinje, u selu Grdovo kod Jajca odvedene su joj tri krave, dve ovce, 11 kokošaka i 11 svinja.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Ušić, musliman iz Biokovine kod Jajca.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka pod brojem 561/94-4.

 

 

 

IV-200

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Jajce, logor u upravnoj zgradi "Elektro-Vrbasa", 06-24. septembra 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je posle zarobljavanja doveden u Komandu policije Teritorijalne odbrane tzv. Armije BiH, koja se nalazila u podrumskim prostorijama upravne zgrade "Elektro-Vrbasa", gde je zatekao trojicu Srba od kojih je saznao da su zarobljeni u selu Barevo. Oni su bili u uniformama JNA, bosi, pretu čeni i u krvi. Sva trojica su bila odvedena i stražari su kasnije pričali da oni plivaju u Vrbasu, iz čega je svedok zaključio da su ubijeni.

Ovaj svedok je odmah bio pretučen i tom prilikom je zadobio više povreda na glavi, koje su krvarile. Takođe su mu izbijena dva zuba.

Svedok je jedne noći odveden u kancelariju gde su mu stavili mikrofon za rever pa je svedok kasnije saznao da je njegovo saslušanje direktno prenošeno preko Radio-Jajca u emisiji koja je nazvana "Ponoćni razgovor sa četnikom".

Jedan od policajaca je u toku ispitivanja ispred svedoka oštrio nož, probajući oštrinu noža na papiru koji je sekao i povremeno ubadao vrhom noža svedoka u levu ruku, koja mu je bila povređena i otečena. Imali su pripremljena pitanja i tučen je svaki put kada nije umeo ili nije odgovorio na njih.

Često se dešavalo da noću sa fronta dolaze muslimanski vojnici koji su ulazili u ćeliju i tukli svedoka i one koji su bili zatvoreni s njim.

Izbegavali su odlazak u klozet jer su pri odlasku dobijali batine od stražara koji su bili u hodniku.

Svedoka su posebno tukli po osetljivim delovima nogu: po unutrašnjim delovima butina, po cevanicama i stopalima, kao i po prstima nogu, od čega su mu oticale noge i otpadali nokti sa prstiju na nogama.

Kao posledicu boravka u ovom zatvoru, svedok teško podnosi minimalne fizičke napore, ima strah od okoline, noćne košmare, bolove u kičmi, teškoće u disanju.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Bostandžija Hamid, iz Jajca,

2. Zgonić Mujo, koji je bio zaposlen u "Elektro-Bosni",

3. Skiljan Zijad, milicionar u Stanici javne sigurnosti u Jajcu,

4. Zjajo Muharem,

5. Mukić Safet.

 

DOKAZ: 561/94-6.

 

 

 

IV-201

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Nova Gradiška, zatvor u kasarni, krajem 1991. godine.

KRATAK OPIS: U prostoriji naspram prostorije gde su bili zatvoreni muškarci nalazi se prostorija u kojoj su bile zatvorene žene.

U te prostorije su vrlo često upadali pripadnici ZNG i silovali zatvorene žene. Krici zatvorenih žena gotovo svakog dana su se čuli iz te sobe.

Među zatvorenim ženama bila je i jedna ranjena devojka iz Zaječara koju su više njih silovali. Naterali su jednog mladića koji je bio zarobljen da je i on siluje. Svedok navodi njegovo ime.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici ZNG i upravnik zatvora.

 

DOKAZ: 423/94.

 

 

 

 

IV-202

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Tuzla, logor u hangarima na aerodromu, decembar 1993. godine

KRATAK OPIS: S vedok je kao pripadnik Vojske Republike Srpske bio zarobljen početkom decembra 1993. godine i odmah odveden u hangar na aerodrom u Tuzli. Bio je smešten u prostoriji veličine oko 4 h 3 m sa još 26 Srba. Zbog malog prostora nisu mogli da leže, već su jedino mogli da čuče ili da se leđima oslone o zid.

U ovoj prostoriji je bio potpun mrak, pošto nije dopiralo dnevno svetlo. Noću se palila sijalica i bilo je instalirano zvono koje je bilo uključeno cele noći, tako da nisu mogli da spavaju.

Odmah po dolasku su mu skinuli delove uniforme, tako da je svedok ostao samo u dugačkim gaćama i potkošulji.

Prva tri dana nisu dobijali nikakvu hranu ni vodu. Posle toga su im davali hranu koja se, u stvari, sastojala od otpadaka hrane koju su dobijali muslimanski vojnici, u starim konzervama, pa kako nisu dobijali ni kašike ni viljuške, a ni nož, čorbastu hranu su pili, a ostalo jeli rukama.

Higijenski uslovi u ovom logoru bili su loši: uopšte nisu dobijali vodu za pranje, niti su se umivali, a fiziološke potrebe su obavljali u kanti koja se nalazila u uglu prostorije u kojoj su bili smešteni.

Muslimanski vojnici su ih svakodnevno zlostavljali i mučili na razne načine. Jednom su u prostoriju uneli dasku debljine 2 cm, pa su sve terali da glavom udaraju u tu dasku, govoreći da žele da vide čija je glava najtvrđa.

Zatvorenike su terali na međusobne seksualne odnose, tako da su morali da obavljaju protivprirodni blud u analni otvor ili da jedan drugome stavljaju ud u usta.

Noću se iz susednih prostorija čulo zapomaganje i vriska žena, što je poticalo najverovatnije od žena koje su bile silovane.

Ovaj logor su dva puta posetili članovi Međunarodnog Crvenog krsta, ali svedok smatra da se prvi put nije radilo o delegaciji pravog Crvenog krsta. Prilikom druge posete, zbog straha su morali da kažu da im je u logoru dobro, iako se moglo zaključiti da uslovi su bili veoma loši.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Komandant logora na aerodromu Tuzla i

2. "Kameni", visoki funkcioner u logoru, koji je bio onizak rastom, plav i sa krivim nosem, kao i drugi muslimani, osoblje logora.

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka u dokumentaciji Komiteta pod brojem 88/95.

 

 

 

 

IV-203

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Gornji Rahi ć, opština Brčko, septembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: U toku i posle napada muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija koji je 14.09.1992. godine izvršen na selo Bukvik, zarobljeni su civili, koji nisu uspeli da pobegnu iz sela i oduzete su im sve vrednije lične stvari (novac, zlato, odeća i dr). Zatim su odvedeni u logor, koji se nalazio u Gornjem Rahiću. Po naređenju Pljakića i Avdića, stražari u logoru Hadžić, Čauševići Kalić, mučili su i nečovečno postupali sa uhapšenim civilima koje su prilikom ispitivanja udarali rukama, nogama, gumenim palicama i kundacima, preteći im da će ih zaklati. Na taj način su naneli teške povrede sledećim uhapšenim civilima:

 

1. Đukić Peri, sinu Pere, rođenom 07.09.1916. godine u Vujičićima,

2. Grbović Radošu, sinu Đorđije, rođenom 14.02.1933. godine u Paščenskom kraju,

3. Mitrović Pavlu, sinu Pavla, rođenom 23.04.1944. godine u Donjem Bukviku,

4. Zarić Milenku, sinu Paje, rođenom 01.02.1968. godine u Brčkom,

5. Radić Pavi, sinu Mihajla, rođenom 02.10.1967. godine u Brčkom,

6. Radić Cvijetinu, sinu Cvijetina, rođenom 06.01.1962. godine u Bukovcu,

7. Piperac Borislav, sinu Pere, rođenom 08.01.1962. godine u Gajevima,

8. Đukić Vasi, sinu Save, rođenom 17.03.1962. godine u Vujičićima.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

e>

1. Pljakić Ramiz, komandant 108. brigade HVO,

2. Avdić Kadrija, sin Alije, rođen 23.09.1959. godine, u Ratkovićima, upravnik logora u Gornjem Rahiću,

3. Hadžić Galib, sin Himze, rođen 21.11.1947. godine, u Brčkom, glavni inspektor u logoru,

4. Čaušević Omer, sin Mede, rođen 17.03.1968. godine, u Bijelom Polju, glavni stražar u logoru i

5. Klić Nijaz, zvani "Bego", strežar u logoru.

 

DOKAZ: Izjave svedoka, nalazi i mišljenje lekara specijaliste o povredama svedoka, sve u spisima 144/95-3.

 

 

 

 

IV-204

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Gornji Rahi ć i Maoči, opština Brčko, maj-septembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija su u toku maja i septembra meseca 1992. godine slali zarobljene civile srpske nacionalnosti u logore koji su se nalazili u Gornjem Rahiću, Maoči i Tuzli.

Stražari i pripadnici Vojne policije su u tim logorima mučili i fizički zlostavljali zatvorene civile (udarali ih gvozdenim šipkapa, plastičnim kablovima, noževima im nanosili rane po telu, gasili im cigarete po telima i dr.), a prisiljavali su ih i na otkopavanje neaktiviranih mina. Na taj način su postupali sa sledećim zatvorenim civilima:

1. Pavlović Aleksandrom, sinom Damjana, rođenim 04.02.1956. godine u Obodovcu,

2. Delić Zoranom, sinom Marka, rođenim 08.08.1960. godine u Brčkom,

3. Radušić Milenkom, sinom Save, rođenim 07.04.1969. godine u Brčkom

4. Dragičević Ilijom, sinom Dušana, rođenim 05.06.1962. godine u Brčkom,

5. Todić Vasiljkom, sinom Stanka, rođenim 06.05.1956. godine u Jablanici,

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Avdić Kadrija, sin Alije, rođen 23.09.1959. godine u Ratkovićima, biši milicionar u SUP-u Brčko, upravnik logora u Gornjem Rahiću,

2. Hadžić Galib, sin Himze, rođen 21.11.1947. godine u Brčkom, bivši inspektor SUP-a Brčko,

3. Osmanović Osman, sin Šemse, rođen 14.03.1960. godine u Brčkom, bivši inspektor SUP-a Brčko,

4. Fazlović Novalija, sin Muše, rođen 01.01.1948. godine u Islamovcu, bivši inspektor SUP-a Brčko,

5. Fazlović Ferid, sin Muše, rođen 05.05.1954. godine u Islamovcu, završio Ekonomski fakultet,

6. Osmanović Ferhad, sin Šemse, rođen 16.04.1954. godine u Brčkom,

7. Adrović Redže, star 50 godina, iz Živinica, upravnik zatvora u Tuzli, bivši radnik SDB u Živinicama,

8. Selimović Bajazit, star oko 48 godina, iz Bratunca i

9. Matuzović Vlada, star oko 25 godina, iz Živinica.

 

DOKAZ: Izjave svedoka i lekarska dokumentacija u spisima 144/95-17.

 

 

IV-205

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Rijeka, jul 1993 - jun 1994. godine, logor u garnizonom zatvoru u Ciotini 24.

KRATAK OPIS: Pošto je izdr žao kaznu zatvora po rešenju sudije za prekršaje, inspektor Radman Ive je 16. jula 1993. godine priveo svedoka u vojni garnizoni zatvor u Ciotini 24, blizu železničke stanice.

Po dolasku u ovaj zatvor, počeli su odmah kao Srbina da ga vređaju i maltretiraju i da mu prete da će ga zapaliti. Smestili su ga u prostoriju u kojoj je bilo zatvoreno još 14 Srba, čija imena svedok navodi.

Ovde je vladala praksa maltretiranja i premlaćivanja zatvorenika, pa su ih pripadnici policije, koji su ih čuvali, tukli gde god su stigli i čime bi stigli. Sve vreme su provodili u zatvorenom prostoru. Nisu ih uopšte izvodili na šetnje.

Svedok je stekao utisak da o ovom zatvoru niko ništa nije znao.

Svedoka nisu saslušavali niti vodili na suđenje, a tek u aprilu 1994. godine su ih prvi put izveli na šetnju.

Uz pomoć zajednice Srba u Hrvatskoj, svedok je krajem juna 1994. godine došao preko Mađarske u Jugoslaviju.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Horvat Tomislav, starešina logora,

2. Hordić Nedeljko, star 25-26 godina, iz Rijeke,

3. Nazlić Ivo iz Gospića koji živi u Rijeci, imao je običaj da skida zatvorenike gole i da ih tuče palicom,

4. Tomica iz Karlovaca, pripadnik HOS-a, tukao i mučio zatvorenike. Jednom prilikom je svedoku vezao lisicama ruke, položio ih na sto i nožem ga ubadao po šakama.Od toga su mu ostali vidni ožiljci,

5. Cindrić Ivan iz Slunja, bio je kratko vreme u ovom logoru. Pretežno je verbalno maltretirao zatvorenike.

 

DOKAZ: 532/94-5

 

 

 

IV-206

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Tuzla, logor u starom rudniku kod stadiona "Slobode", druga polovina maja 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je sa 140 vojnika JNA bio zarobljen 15. maja u Kozlovcu, nakon čega su svi dovedeni u logor "Stari rudnik" kod stadiona "Slobode", gde su bili smešteni u podzemne prostorije.

U prostoriji sa svedokom je bilo 30 zarobljenih vojnika JNA.

Svaki dan su ih tukli. Ispred prostorije u kojoj su bili zatvoreni uvek je bilo 5-6 stražara koji su ih tukli čime bi stigli, najčešće nogama, kundacima od pušaka i raznim palicama.

Hranu su dobijali svaki drugi dan po jedan obrok koji se sastojao od neke supe i jedne konzerve.

Stražari su posebno voleli da organizuju tuče između zatvorenih Srba, tokom kojih su Srbi morali jedan drugog da udaraju sve dok se stražari ne bi zadovoljili.

Terali su ih na međusobne homoseksualne odnose, a takođe su morali i da jedan drugome stavljaju ud u usta.

Morali su takođe da jedu svoj izmet, da pasu travu, a nekima su stražari mokrili u usta.

Za 15 dana koliko su proveli u ovom logoru, ubijeno je desetak vojnika.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Hadžimehmedović Mithat, komandant logora, star 39 godina, pre rata završio Ekonomski fakultet i radio kao ekonomista u "Rudaru" u Tuzli, glavni inicijator iživljavanja nad zatvorenim Srbima,

2. Mešanović Alija, star oko 38 godina, pre rata bio zaposlen u JNA kao građansko lice u Vojnoj komandi u Tuzli, lično vršio streljanja, ima svoju posebnu jedinicu, zamenik komandanta logora,

3. Grbo Pašaga, isticao se u mučenju zatvorenih Srba, u Tuzli poseduje dve javne kuće u kojima su zatvorene Srpkinje.

 

DOKAZ: Dokumentacija Komiteta pod brojem 127/95.

 

 

 

 

IV-207

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Logor u Dretelju, druga polovina avgusta 1992. godine.

KRATAK OPIS: Za vreme boravka u ovom logoru svedokinja je bila podvrgnuta silovanju, kao i druge žene čija imena navodi.

U surovom postupanju prema zatvorenicima posebno se isticala Jasna, koja je naročito maltretirala žene.

Na svedokinju je posebno težak utisak ostavilo silovanje žene čije ime navodi, koja je bila silovana pred mužem i sinom i to je, kako navodi, bio strašan prizor.

Takođe, na svedokinju je stravičan utisak ostavilo ubistvo Balaban Bože iz Mostara, koji je opisan u ranijim prijavama.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Golić Jozo, Hrvat, pripadnik HOS-a i

2. Jasna, pripadnik HOS-a.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 595/95.

 

 

 

 

IV-208

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Sarajevo, Centralni zatvor, februar 1993 - novembar 1994. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je u avgustu 1993. godine prvi put evidentiran od strane Međunarodnog Crvenog krsta. Iako je pre toga bio zatvoren više od godinu dana, uporno su ga krili od Crvenog krsta. Tom prilikom ga je pregledao lekar koji mu je rekao da će zbog njegovog teškog stanja urgirati da bude oslobođen.

Zbog stalnih tuča i maltretiranja u ovom zatvoru, zatvoreni Srbin Zelić Dragan iz Ključa izvršio je samoubistvo.

Bajramović koji je često obilazio zatvorenike, maltretirao ih je na razne načine, tukao ih i pucao iznad njihovih glava.

Kod svedoka u ćeliju su nekoliko puta dovodili strane novinare i pokazivali su svedoka kao četničkog vođu koji je delio oružje Srbima i organizovao ustanakn protiv muslimanske vlasti. Jednom prilikom je svedok bio odveden da bi ga snimala neka neka nemačka televizijska ekipa, pa pošto nije pristao da ga snime, Dautović ga je tom prilikom tukao.

Za vreme boravka u ovom zatvoru, jednom licu, čije ime svedok navodi, bajonetom su izbili oko, a drugom su pržili ruke usijanom žicom.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Bajramović Ismet, zvani "Ćelo", upravnik zatvora i

2. Dautović, stražar.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 675/2-94.

 

 

 

 

IV-209

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Sarajevo, zatvor u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", druga polovina 1992. godine - početak 1993. godine.

KRATAK OPIS: Po dovo đenju u ovaj zatvor svedok je bio saslušan i tom prilikom islednici su pravili beleške, pa su mu rekli da će kasnije otkucati zapisnik.

Kada su posle dva dana doneli taj zapisnik, insistirao je da ga pročita. Kada ga je pročitao, video je da u zapisniku nije uneto ono što je govorio, već sasvim drugo, pa je rekao da ne želi da potpiše takav zapisnik. Odmah su počeli da ga tuku palicama.

Posle toga ga je saslušao i Ignjac, koji mu je rekao da ga saslušava u svojstvu javnog tužioca. U sobi je prilikom saslušanja bio i stražar koji ga je celo vreme tukao, dok je Ignjac tražio da sve prizna.

Svedok je u ovom zatvoru dobio rešenje o pritvoru u kome je bilo navedeno da mu se određuje pritvor od mesec dana od 04. avgusta 1992. godine, iako je svedok bio uhapšen mesec dana ranije. Na to rešenje je uložio žalbu, ali mu je upravnik zavora vratio tu žalbu i rekao da nema na šta da se žali, mada je u rešenju u pouci o pravnom leku pisalo da ima pravo na žalbu u roku od tri dana po prijemu rešenja.

Svedok je izveden na suđenje 13. januara 1993. godine. Njegov branilac je tom prilikom predložio da se pretres odloži s obzirom na loše zdravstveno stanje svedoka jer je, kako navodi, izgledao kao da je izašao iz Aušvica. Kada je bio zatvoren svedok je imao 85 kg, a za vreme suđenja je imao samo 42 kg. Sudija je odbio ovaj predlog. Svedok je rekao da on nije ratni zločinac jer u ratu nije ni učestvovao i da je uhapšen u bolnici. Sudija je u toku suđenja vikao na njega i naredio je policiji u sudnici da ga istuče. Nakon toga je izbačan iz sudnice, a kasnije mu je saopšteno da je osuđen na 15 godina zatvora.

Svedok je ostao u zatvoru do 09. novembra 1994. godine, kada je razmenjen.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Ignjac, navodno javni tu žilac

2. Tefdedaria Fahrudin, stažar

 

DOKAZ: 675/94-2.

 

 

IV-210

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Breza, logor u prostorijama "Elektroterme", jun-oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: U podrumskoj prostoriji veli čine 6 dž 5 m nalazilo se između 30-40 uhapšenih Srba. Oni su ležali na golom betonu bez ikakvih pokrivača. Prostorija u kojoj su zatvoreni Srbi bili smešteni, bila je mračna, a pod i zidovi su bili od betona. U ovoj prostoriji nije bilo prozora, niti svetla.

Hranu su dobijali samo jedanput dnevno i ona se sastojala od malog parčeta hleba i dve kašike kuvanog pasulja ili pirinča. Ponekad su im davali i nezaslađeni čaj.

Neprekidno su im pretili da će svi biti poubijani, da Srbima nema života u muslimanskoj državi, psovali su im majku četničku i majku srpsku. Kada bi ušao neki muslimanski vojnik, svi su morali da ustanu i da ga pozdrave sa "Merhaba gospodine".

Često su ih izvodili u susednu prostoriju gde su ih tukli i davali im da potpisuju neke izjave. Tukli su posebno mlađe zatvorene Srbe.

Govorili su da će ih voditi na suđenje, ali do toga nije došlo.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Marković Ante i drugi pripadnici "Zelenih beretki" i HVO.

 

DOKAZ: Svedoci 292/95-1, 292/95-2, 292/95-4.

 

 

 

 

IV-211

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Visoko, juna - septembra 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedoka su u njegovom stanu u Visokom uhapsili vojnici koji su nosili oznake HOS-a, koje ranije nije poznavao. Odveli su ga u ku ću Envera Bašića, u selo Srginje, gde je sa još tri Srbina iz Visokog bio puna tri meseca zatvoren u jednoj podrumskoj prostoriji, pre nego što su ih prebacili u drugi logor.

Ispitivali su ga gde Srbi imaju radio-stanicu, da li ima oružje, kojoj stranci koji Srbin pripada i slično. Pri tome su ih tukli palicama po svim delovima tela, a posebno u predelu podkolenica i nadkolenim delovima obe noge, po leđima i po glavi. Svedok navodi da je, kada su ga udarali palicom po glavi, mislio da će mu glava prsnuti od tih udaraca i tada bi padao u nesvest. Polili bi ga vodom, pa bi nastavljali ponovo da ga tuku.

Svakodnevno su ga više puta izvodili na tuče u drugu prostoriju gde je bilo i po 50 vojnika sa palicama.

Hranu su dobijali samo jadanput dnevno i ona se sastojala od malog parčeta hleba i po malo paštete.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Zeherović iz sela Bradve kod Visokog, koji je ranije radio u Građevinskom preduzeću "Zvezda" u Visokom.

 

DOKAZ: Svedok 234/95-22.

 

 

 

IV-212

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Zenica, logor u Muzi čkoj školi, krajem 1992 - početkom 1993. godine.

KRATAK OPIS: Svedoka je po privo đenju u ovaj logor jedan policajac najpre udario glavom u predelu nosa, usled čega mu je odmah potekla krv.

Muzička škola ima tri sprata i na svim spratovima je bilo uhapšenih Srba, a svedok je zatvoren u podrumske prostorije.

Svedok je u svako doba i danju i noću čuo krike i jauke iz drugih prostorija, koji su dopirali sa svih spratova.

Odmah po privođenju, Faruk Abdić je naredio da se svedoku i drugim Srbima koji su sa njim bili zatvoreni oduzmu putnička vozila i da svojim potpisima potvrde da te automobile dobrovoljno predaju muslimanskoj vojsci.

Prilikom ispitivanja, najčešće su im držali cev "Škorpiona" na slepoočnici i udarali ih kundacima. Tukli su ih i nogama na kojima su imali čizme, posebno u predelu bubrega.

Noću su u prostorije logora upadali maskirani vojnici koji nisu ništa govorili i samo su ih tukli do besvesti.

Hranu su dobijali samo jedanput dnevno, a bilo je i dana kada nisu dobijali ništa za jelo. Hrana se sastojala najčešće od malog komada hleba i po dve-tri kašike kuvanog pasulja. Kada je izašao iz logora imao je 46 kg, a kada su ga zatvorili 75 kg.

U to vreme u logoru se pričalo da se iz Muzičke škole ne može izaći živ. Međutim, jednog dana pojavio se predstavnik Međunarodnog Crvenog krsta, pa su dobili ligitimacije Crvenog krsta i posle toga su bili prebačeni u KPD u Zenici.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Abdić Faruk, starešina logora,

2. Draginović Rasim,

3. Smajo i

4. Hodža, stražari.

 

DOKAZ: Svedok 234/95-22.

 

 

 

IV-213

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Rama, kod Gornjeg Vakufa, kraj aprila 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pošto je bio zarobljen kao pripadnik bivše JNA, svedoka su odveli u prostoriju bivše stanice milicije u Rami.

Tu su ga odmah predstavili kao " četničkog vojvodu", vezali su mu ruke i noge za metalni stub u prostoriji koju su držali otvorenu, pa su pozivali narod koji je prolazio i govorili im da mogu da mu rade šta hoće. Civili su ulazili u tu prostoriju i udarali svedoka nogama i rukama, a jedna starica koja je išla sa štapom kazala je da ne može da ga udara rukama, pa je iskoristila štap kojim ga je udarala po glavi.

Posle toga su ga uniformisani hrvatski vojnici u crnim uniformama sa oznakom slova "U", što je simbol ustaških fašističkih formacija iz II svetskog rata, izveli iz te prostorije, vezali za banderu i saopštili da će biti streljan. Pre toga su mu ošišali kosu i na glavi napravili veliko slovo "U".

Postrojili su vod za streljanje, ali je tada jedan od njih rekao: "To je blaga kazna. Njega treba obesiti". Potom su doneli klupu na koju su ga popeli i vezali jedan kraj konopca za granu drveta a drugi kraj sa omčom su mu stavili oko vrata.

Tada je naišao jedan Hrvat koji je poznavao svedoka i sprečio da ga obese, pa su ga skinuli s klupe, vezali mu oči i potom ga odveli u drugu zatvor.

Svedoka je u prostorijama stanice milicije u Rami posebno mučio Ambrozije Tovilo, koji mu je zario nož u nadlakticu leve ruke. Tada je potekla krv u mlazu, pa je on najpre krv sa vrha noža olizao, a prisutni hrvatski vojnici su se ugledali na njega pa su i oni lizali tu krv i njom se mazali po licu.

U toj grupi je bilo dvoje dobrovoljaca iz Holandije i Davor Glasnović, iz Kanade.

Tovilo je svedoku klještima iščupao nokte sa tri prsta desne noge. Pored rana na nadlaktici leve ruke, napravio mu je rez nožem na vratu, od čega mu je ostao vidan ožiljak.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Tovilo Ambrozije, zvani "Okolja",

2. Glasnović Davor, dobrovoljac iz Kanade, i

3-4. dvojica dobrovoljaca iz Holandije.

 

 

DOKAZ: Zapisnik 234/95-6.

 

 

 

IV-214

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Grude, logor u kanalu gara že za opravku motornih vozila, početkom maja 1992. godine.

KRATAK OPIS: Ratnog zarobljenika, saslušanog svedoka, dovezli su iz Livna u Grude, pa su ga smestili u kanal gara že za popravku motornih vozila.

Uniformisani vojnici koji su ga doveli u tu garažu, kao i oni koji su se tu zatekli, udarali su ga nogama na kojima su imali čizme, palicama i kundacima. Kada bi pao, ponovo su ga podizali i udarali do onesvešćivanja.

Kada se onesvestio, ubacili su ga u kanal koji su pokrili daskama, a posle izvesnog vremena su ponovo skinuli daske i izvukli su ga napolje, pa nastavili da ga tuku.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Prilić Ivan i drugi pripadnici hrvatske vojske.

 

DOKAZ: Zapisnik svedoka 234/95-6.

 

 

 

IV-215

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Ljubuški, logor u zgradi bivšeg zatvora, juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: Saslušani svedok pred istra žnim sudijom navodi:

" ... Dok sam boravio u logoru u Ljubuškom u leto 1992. godine, jednog dana doveli su jednog starijeg civila iz Stoca, Srbina. Mučili su ga.

On je poverovao njihovoj priči da će ga pustiti ako prizna da je ubijao Hrvate.

Gledali smo prizor. Starac kaže: FACE="Symbol">c Jesam FACE="Symbol">c .

Ustaša pita: FACE="Symbol">c Koliko? FACE="Symbol">c

FACE="Symbol">c Trinaestoro FACE="Symbol">c .

Ustaša ne veruje. Tuku ga.

Tada reče da je ubio 18-toro.

Tada mu priđe Macić Neđo i naglim pokretom nožem izvadi mu oko. Začuo se jauk.

Ustaša naređuje: FACE="Symbol">c Progutaj FACE="Symbol">c . Čovek na svom dlanu drži vlastito oko i drhti zajedno sa dlanom.

Gledam i gubim dah.

Ustaša uzima oko i gura ga žrtvi u usta. Gura, gura, proteruje kroz grkljan, silom...".

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Macić Neđo, stražar,

2. Tomić Siniša, upravnik logora Ljubuški

 

DOKAZ: Svedok 234/95-6.

 

 

 

IV-216

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Ljubuški, logor u zgradi bivšeg zatvora jun - avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je u ovom logoru boravio oko mesec dana. Za to vreme je sa drugim zatvorenim Srbima odvođen na prinudan rad po najvećoj vrućini.

Kada je jednom prilikom pobegao jedan od logoraša iz njegove grupe, hrvatski vojnici koji su ih čuvali, pretukli su ih posle toga do besvesti. Nisu im davali ništa da jedu, niti su im dali vodu punih 15 dana.

Za to vreme davali su im po šaku soli dnevno što je još više izazivala žeđ i dovodila do nesnosnih muka.

Svedok je iz ovog logora odnet na nosilima na razmenu u Stolac.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Tomić Siniša, upravnik logora u Ljubuškom,

2. Paradžić Krašo, zvani "Ćupo",

3. Macić Neđo,

4. Sušac Ivica,

5. Antić Pero,

6. Milićević Nedo,

7. Matić Nedo,

8. Solin Mladen,

9. Erneš Branko, koji su se svi isticali u prebijanju zatvorenih Srba u ovom logoru.

 

DOKAZ: Svedok 234/95-6.

 

 

 

IV-217

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Logor Kerestinec u Zagrebu, februar - jun 1992. godine.

KRATAK OPIS: Kada je svedok bio odveden u ovaj logor, do čekali su ih vojnici u ustaškim uniformama i sa ustaškim oznakama koji su odmah počeli da ih tuku. Te tuče su se nastavile svakodnevno, a pored toga su stalno su izmišljali nove načine za torturu i ponižavanja

Zatvorenici su mučeni i na taj način što bi im na ruke stavljali lisice, pa bi te lisice vezivali konopcem čiju bi drugu stranu prebacivali preko metalne cevi koja je bila ispod plafona. Zatim bi zatezali konopac i na taj način su zatvorenici bili obešeni. U takvom položaju bi ostajali po sat-dva pre nego što bi ih spustili na pod. Za to vreme su ih tukli i većina je gubila svest.

Zatvorenici su dobijali elektro-šokove koji su izazivali strahovite bolove.

Zatvorenicima su gasili cigarete po telu, a stavljali su im i kašiku soli u usta, ne dozvoljavajući im posle toga da uzimaju vodu.

Prilikom odlazaka u klozet, prekidali bi ih čim bi počeli da mokre.

Terali su ih da goli igraju sa zatvorenim ženama i to je trajalo noću od 22.00 do 04.00 časa.

Zatvorene žene bi naterali da kleknu pa bi onda dovodili zatvorene muškarce kojima su one morale da uzimaju ud u usta. Te žene su i silovane, pa su neke pričale svedoku da ih je silovalo i po 12 hrvatskih vojnika. Svedok navodi imena osam zatvorenih žena u ovom logoru.

Donosili su i pokvarena jaja (mućkove) koje su im razbijali u usta i ta jaja su strahovito smrdela.

Pored ostalog, zatvorene Srbe su terali da ljube fotografiju Ante Pavelića ustaškog poglavnika iz II svetskog rata, kao i da pevaju ustaške pesme.

Zatvorenici su spavali na betonu, bez pokrivača. Samo kada bi predstavnici Međunarodnog Crvenog krsta dolazili u posetu, unosili su krevete u zatvoreničke prostorije, koje su posle njihovog odlaska iznosili.

Svedok je od prebijanja imao prelom nekoliko rebara koja su mu nepravilno srasla.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Komanda i osoblje logora Kerestinec.

 

DOKAZ: 292/95-7.

 

 

IV-218

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Poljare kod Dervente, logor u osnovnoj školi "Vuk Karadžić", 16-18. jun 1992. godine.

KRATAK OPIS: Po dolasku u ovaj logor svedok je zatekao oko 100 uhapšenih Srba.

Upravnik logora Lipovac mu je odmah saopštio da će narednog dana biti streljan u 08.00 časova. Svedok je ovo ozbiljno shvatio jer su nekoliko dana pre toga u tom logoru bili streljani Stjepanović i Marković.

Svedok je sutradan sa još trojicom bio izveden u dvorište, pa im je naređeno da se skinu goli do pojasa, a potom da stanu uz jednu ogradu i da se okrenu prema ogradi. Lipovac je komandovao grupi vojnika "Pali!" i oni su ispalili plotun, ali svedoka nije pogodilo nijedno zrno. Posle toga je vraćen u logor i odmah je odveden sa drugim Srbima na kopanje rovova u selo Vrhove.

Svedok je još jednom bio izvođen na inscenirano streljanje.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Lipovac Damir, zapovednik logora, od oca Ante, ro đen 1969. godine u Polju.

 

DOKAZ: Svedok 584/94-35.

 

 

IV-219

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Logor Rabi ć kod Dervente, kraj aprila-maj 1992. godine.

KRATAK OPIS: Srbi zatvoreni u ovom logoru bili su smešteni u podrumske prostorije u kojima nije bilo svetla. Le žali su na betonskom podu, pa kako je beton uvek bio poliven vodom morali su da leže u vodi. Posteljinu nisu imali. U istoj prostoriji su obavljali i fiziološke potrebe, tako da se osećao nepodnošljiv smrad.

Zatvorene Srbe su svakodnevno izvodili na saslušanja i tukli ih do besvesti. Saslušanom svedoku su prilikom ovakvih saslušanja počupali nokte na prstima obe noge. Nokte su mu čupali kleštima. Na desnoj ruci su mu odsekli parče prsta zajedno sa noktom.

Svedok je za vreme saslušanja morao da drži tri sastavljena prsta obe ruke na stolu, dok su ga udarali nožem i palicom po tim prstim. Tako mu je oštećen kažiprst leve ruke.

Prvih 13 dana boravka u logoru ništa im nisu davali za jelo, osim po jednu ljutu papriku i malo soli. Dnevno su im davali po jednu kafenu šolju vode. Posle 13 dana boravka u logoru davali su im dnevno po 4 kg hleba na 120-130 uhapšenih Srba, koliko ih se tada nalazilo u logoru.

Noću niko nije mogao da spava jer su hrvatski vojnici ulazili u svako doba i iživljavali se tukući uhapšene Srbe. Svedoka su jedno veče izveli iz prostorije logora, pa su mu stavili kesu na glavu i uveli ga u neku prostoriju gde su ga ispitivali i tukli.

Jednog dana je Azra Kovačević makazama za voće rasekla školjku levog uha svedoku, od čega mu je ostalo vidno oštećeno. Kada je posle toga jedan vojnik koga su zvali "Sandžaklija" video svedoka sa takvim uvom, rekao je da mu je oštećen "suvenir" - na njegovom opasaču se inače tada nalazilo 6-7 odsečenih ljudskih ušiju. Taj "Sandžaklija" je došao do Č. P. pa mu je zabio nož u školjku levog uva i potezom u stranu rasekao mu ušnu školjku.

Zapovednik logora koga su zvali "Slovenac", saopštio je svedoku da je proglašen za ratnog zločinca i da je osuđen na smrt.

Zdravko Čondrić je neposredno posle toga došao kod svedoka i rekao mu da mu on može pomoći i spasiti mu život pod uslovom da d FACE="Courier New">â intervju za Hrvatsku televiziju i radio. Da bi spasio život, svedok je pristao da kaže ono što su od njega tražili, pa su ga snimili.

Kod svedoka je posle tog snimanja došao upravnik praveći se da ne zna za dolazak Čondrića i novinara i postavio mu pitanje ko ga je i zašto intervjuisao. Zatim ga je izveo u dvorište pred postrojeni stroj kome je komandovao da puca u njega. Poslušavši komandu, postrojeni vod je i pucao - ali iznad glave svedoka.

Šest puta su ga izvodili pred hrvatske vojnike i prikazivali ga kao "četničkog vojvodu", pa su ga oni pretukli nogama i rukama.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Dečan Đura, iz Osiječke brigade,

2. Miloš Mario,

3. Grbić,

4. Kovačević Azra,

5. NN "Sandžaklija", vojnik,

6. Maras Zlatko, iz Živinice, kod Dervente,

7. Maras Joško, iz Živinice, kod Dervente,

8. Maras Marinko, iz Živinice, kod Dervente,

9. Škorić Mirko, iz Dervente,

10. Škorić Mato, iz Dervente,

11. Hamzić Mihad, zvani "Fric",

12-13. Braća Skelić Haris i Muris,

14. "Slovenac", zapovednik logora,

15. Čondrić Zdravko.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka 584/94-18 i lekarska dokumentacija za njega (D-4).

 

 

IV-220

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Derventa, logor u bivšem domu JNA, sredinom juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: Hrvatski vojnici su svedoku odmah po dovo đenju u ovaj logor 09. juna dali šaku soli što je morao da proguta, a potom su ga odveli u drugu prostoriju u kojoj je bilo 25 uhapšenih Srba. Naredili su mu da ne sme s njima da razgovara.

U toku noći u ovu prostoriju su doveli još Srba, tako da ih je bilo ukupno 60. Radilo se o prostorijama veličine svega 4 h 4 m, pa su morali da stoje, jer nije bilo mesta da sede ili da leže.

Dvojica vojnika u uniformama HVO su narednog dana u 10.00 časova izveli svedoka u hodnik pa mu naredili da stavi ruke iza vrata i da se sagne. Posle toga ga je jedan od ove dvojice uzjahao, a zatim mu naredio da se kreće na kolenima. Tako je svedok morao da pravi više krugova noseći ovog vojnika na leđima.

Nakon toga su mu naredili da stane uz zid pa su počeli da ga udaraju po raznim delovima tela palicama, rukama, nogama i kundacima od oružja.

Udarali su ga sve dok se nije onesvestio. Tada su ga polivali vodom.

Od zadobijenih povreda bio je sav u krvi, otečen i modar.Posle toga su ga naterali da pije mokraću iz klozetske šolje.

U domu JNA je ostao 8 dana. Svakog dana su ga tukli po dvaput, obično pre podne u 10.00 časova i oko 23.00 časa.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Sin Vrdoljak Joke, star 25-30 godina, iz Dervente, koji je svakodnevno tukao svedoka.

 

DOKAZ: Svedok čije se iskaz nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 584/94-35.

 

 

IV-221

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Derventa, logor u Domu JNA, 26. aprila 1994. godine.

KRATAK OPIS: Kada su osvojili naselje Čardak na periferiji Dervente, pripadnici hrvatske i muslimanske jedinice iz Dervente i 108. Riječke brigade HVO, kao i jedinice "Sandžaklija" izvršili su masovna ubistva i klanja stanovnike srpske nacionalnosti.

Tom prilikom su zajedno sa svedokom uhapšena još 33 lica.

Odmah su počeli strahovito da ih udaraju, pa su ih potom vezali i sa podignutim rukama iza vrata sproveli do Doma JNA. U Domu JNA su počeli da ih tuku, a onda im naredili da se skinu potpuno goli i da se izuju, pa da stanu pored zida. Naterani su da progutaju po šaku soli i da pojedu jugoslovenski novac koji su imali kod sebe, dok su im devize oduzeli.

Potom su nemilosrdno počeli da ih tuku nogama, na kojima su imali čizme. Udarali su ih i kundacima od oružja, metalnim palicama koje su bile dugačke 50 cm i prečnika 1,5 cm, kablovima, milicijskim palicama.

Sve su ih tukli dok nisu popadali na pod na kome je bilo razbijenog stakla, pa su ih naterali da puze ili da kleče na staklu.

Pored toga, imali su i parče konopca na čijem jednom kraju je bio vezan čvor, pa bi ih terali da uzmu taj čvor u usta i da se kreću četvoronoške kao psi. Zatim bi iznenada i naglo trzali drugi kraj konopca te su mnogima tako izbili zube.

Pod u prostoriji gde su ih držali bio je sav u krvi, pa su ih Azra i drugi hrvatski vojnici terali da ližu krv sa poda.

Sve ovo je trajalo od 13.00 časova, kada su ih doveli u ovaj logor, pa do 22.00 časa uveče. Saslušanog svedoka su potom potpuno golog odveli u samcu, koja je bila veličine 1 m h 1 m. Tu su ga polili vodom i tako je proveo ostatak noći.

Sutradan ujutru su svedoka i ostale stanovnike iz Čardaka, koje su bili zatvorili u drugim prostorijama, naterali da obuku vojne uniforme, iako su svi uhapšeni kao civili dok su se nalazili kod svojih kuća, da bi ih zatim tako u uniformama fotografisali. Potom su prebačeni u drugi logor.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Kovačević Azra,

3. "Mornar",

4. "Mungos", pripadnici Hrvatske vojske.

 

DOKAZ: 584/94-18.

 

 

 

IV-222

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Logor u Domu za retardirane u Filip Jakovu kod Zadra, novembar 1991- januar 1993. godine.

KRATAK OPIS: Grupa od preko 20 naoru žanih hrvatskih vojnika je 02.11.1992. godine izvela svedoka iz kuće u selu, gde ga je držala u izolaciji, ubacila ga u kombi i odvela u Biograd u stanicu milicije. Za njim su doveli njegovu ženu i četvoro dece i posle šest časova zadržavanja sve su ih odveli u Filip Jakov i smestili ih u Dom za retardiranu decu. Soba u koju su ih smestili imala je samo jedan drveni krevet, jednu stolicu, klozet čučavac i lavabo. Svakom od njih su dali po dva ćebeta. Morali su da spavaju po dvoje u krevetu, a četvoro na podu. Dnevno su dobijali hranu koja se sastojala od komada hleba, dva kropmpira i eventualno kriške salame koju im je doturala medicinska sestra u beloj unuformi. U ovoj sobi je svih šestoro držano tri meseca. Posle toga su deci dali zasebnu sobu. U toku prva tri meseca nisu im dozvoljavali nigde da izlaze, čak ni u šetnje po krugu koji je inače ograđen žicom. Kada su ih posle tri meseca pustili u šetnju po krugu nisu im dozvoljavali ni sa kim da razgovaraju. Svedok je uočio da je u tom domu, pored retardiranih bolesnika, bilo smešteno i nekoliko uhapšenih srpskih porodica. Stalno su bili pod prismotrom stražara.

Svedok smatra da su ih tu držali da bi poludeli. Iz ovog logora su posle 9 meseci premešteni u logor u odmaralištu Elektroprivrede, gde su svedok i njegova porodica ostali do januara 1993.godine kada ih je hrvatska policija predala srpskim vlastima u Rovanjskoj.

Svedok je uhapšen sa 80 kg fizičke težine, a izašao je sa 50 kg. Žena i deca su izašli sa teškim traumama.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1.Klarić Damir, iz Vrane, pripadnik HV,

2.Kapetanović Miroslav, pripadnik HV,

3.NN stražari i osoblje logora u Filip Jakovu.

 

DOKAZ: 236/95 - 13.

 

IV-223

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Brod (Bosanski Brod), logor u skladištu robne kuće "Beograd", u naselju Tulek, 24. jun - 06. oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Kada je svedok doveden u ovaj logor, u njemu je bilo vrlo malo uhapšenih Srba iz Broda, ali se njihov broj narednih dana pove ćavao, naročito kada su dovedeni Srbi iz Dervente i Odžaka.

Hrvatski vojnici su u ovaj logor ulazili i danju i u noću i tukli su nemilosrdno sve zatvorene Srbe.

Zatvoreni Srbi su svakodnevno izvođeni da kopaju rovove u obližnjim selima gde su bile borbene linije, kao i da skidaju krovove sa srpskih kuća i da iz njih iznose nameštaj i druge stvari.

Za to vreme su ih hrvatski vojnici, koji su ih čuvali, nemilosrdno tukli, preteći im da će njihove leševe poslati Savom za Srbiju.

Za vreme kopanja rovova u mestu Žeravac, isturili su ih kao štit ispred hrvatskih vatrenih linija. Naredili su im da pevaju ustaške pesme. Međutim, srpska vojska nije pucala na njih.

U ovom logoru je bilo i žena, koje su hrvatski vojnici, koji su u logor slobodno ulazili, silovali.

I pojedine zatvorene Srbe su terali da siluju te žene, a među njima i svedoka da siluje N. M.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Garić Goran, zapovednik logora.

 

DOKAZ: 584/94-20.

 

 

 

IV-224

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Zadar i okolina 25.05 - 06.06. 1992. godine.

KRATAK OPIS: Hratski vojnici su svedoka, koji je bio vojnik RSK, po zarobljavanju pretukli na mestu zarobljavanja. Tukli su ga dok se nije onesvestio. Kada se osvestio, nalazio se u kamenolomu u Bibinjima, gde su ga ponovo tukli. Dobio je tu oko pedeset udaraca po svim delovima tela.

Potom su ga odveli u Sukošan nedaleko od Zadra u jednu napuštenu ku ću sa rešetkama na prozorima. Zatvoren je u prostoriju adaptiranu u ćeliju i tu je ponovo bio tučen do onesvešćivanja. Noću je čuo da hrvatski vojnici komentarišu između sebe da nije trebalo toliko da ga prebiju da ne mogu da ga saslušavaju. Dolazio je i lekar koji mu je dao neku injekciju. Došla je i novinarka Radio-Zadra i vršila pritisak da d FACE="Courier New">â izjavu čiju mu je sadržinu saopštila.

Narednog dana su ga odveli na mesto gde su ga zarobili, a potom ga opet vratili u Sukošan, ali sada u neku drugu kuću u koju su ga zatvorili. Čuo je da se hrvatski vojnici dogovaraju da ga likvidiraju. Potom ga je hrvatska Vojna policija odvela u Zadar u kasarnu "Marko Orešković". Od ulaska u krug kasarne pa do prvog sprata tuklo ga je najmanje pedesetak vojnika i policajaca. Prostorija na prvom spratu u koju su ga doveli bila je bez svetla. Tu su ga, najčešće prilikom odlazaka u klozet, svakodnevno tukli, obično karate zahvatima. Jednom prilikom su ga naterali da iz zapušanog klozeta konzervom zahvata mokraću i da je popije.

Razmenjen je 06.06.1992. godine u Žitniću. Bio je sav u povredama koje su TV-ekipe snimile.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. NN hrvatski vojnici,

2. Ušljebrka N, starešina u logoru u Sukošanu.

 

DOKAZ: Svedok 236/95-23.

 

 

 

IV-225

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Slavonski Brod, logor u kafani "Kod Bardaka", 1992-1993. godina.

KRATAK OPIS: Podrumske prostorije ove kafane koriš ćene su kao logor za Srbe iz Slavonskog Broda i njegove okoline. U njemu je bilo zatvoreno i do 80 Srba. Ovaj logor nazivali su srpsko mučilište.

Jedan od vidova tortura u ovom logoru bilo je i posipanje sone kiseline po telima Srba što je izazivalo razaranje tkiva i bilo praćeno velikim bolovima.

Jedan od onih na koga su sipali sonu kiselinu bio je i

Milić Vlada iz Slavonskog Broda,

kome je posle toga morala da bude odsečena noga i koji je nakon toga umro.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Bilandžić, zvani "Šuger", zapovednik Vojne policije u Slavonskom Brodu,

2. Filipović Ilija, izvršilac Bilandžićevih naloga,

3. Trgomet, zvani "Glavonja".

 

DOKAZ: 359/95-1 i 359/95-2.

 

 

 

IV-226

KVALIFIKACIJA DELA: Nehumano postupanje sa uhapšenicima - ratnim zarobljenicima

MESTO I VREME: Logor Čelebići kod Konjica, jun - avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimanskih oru žanih formacija su 15. juna 1992. godine zatvorili svedoka, zajedno sa drugim Srbima iz sela Brđani kod Konjica, u logor Čelebići.

Stražari su im odmah po dolasku pucali iznad glava iz automatskog oružja da bi ih zastrašili, a zatim su svedoka sa još šestoricom zatvorenika smestili u betonski šaht dubok oko 4 metra, prečnika oko 1 metra koji su zatim zatvorili a metalni poklopac vezali žicom. U tom šahtu su proveli 20 časova. Zbog nedostatka vazduha bili su polumrtvi kada su ih izvukli.

Zatvorenici su u logoru iznurivani glađu i žeđu, tako da svedok nije mogao da vrši veliku nuždu 34 dana, a sa 100 kilograma telesne težine koliko je imao prilikom dolaska u logor, spao je na 70 kg.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Mucić Zdravko, zvani "Pavo", komandant logora.

DOKAZ: 178/94-3.

 

 

 

 

V-056

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Selo Kuline kod Dervente, 30. april 1992. godine.

KRATAK OPIS: Patkovi ć Vasilije, od oca Sime, rođen 20. decembra 1922. godine u selu Vinski SO Bosanski Brod, živeo je u selu Kuline i na kućnom pragu zaklan je 30. aprila 1992. godine.

Radilo se o invalidu bez desne noge koji je bio s FACE="Courier New">â m kod ku će kada su ušle hrvatske jedinice čiji su ga pripadnici usmrtili.

Susedi su ga sahranili u dvorištu, a na dan 10. septembra 1993. godine istražni sudija Osnovnog suda u Derventi izvršio je ekshumaciju leša a dr Ljubomir Curkić je tada izvršio obdukciju. Tom prilikom je konstatovan i prelom potiljačnih kostiju na glavi veličine 7 dž 9 cm.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Duspada Ivan, načelnik Službe bezbednosti u Derventi

2. Stanić Iko, predsednik HDZ za Derventu

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju sina pok. Patkovi ća, Luke, koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 438/94-4, kao i brata Patković Riste pod brojem 584/94-21, uključujući i zapisnik o ekshumaciji i obdukciji leša Osnovnog suda u Derventi Kri. 78/93.

 

 

 

V-057

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Nova Gradiška, oktobar 1991 - januar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je morao da le ži kod kuće pošto su mu obe noge bile ranjene kada je bio pogođen iz snajpera.

Pripadnici oružanih snaga su 10. oktobra napali selo Sinlije u kome je svedok živeo. Svedok je ležao u krevetu u pidžami kada su u njegovu kuću upali pripadnici ZNG koji su mu podneli nož pod grlo i gurnuli cev puške u usta, preteći da će ga ubiti. Zatim su mu naredili da ustane i da pođe sa njima.

Kada su sve Srbe iz ovog sela sakupili, počeli su da im pale kuće.

Sve su ih potom oterali u logor u Novu Gradišku.

Svedoka su smestili u kasarnu u Gradiškoj koja je bila pretvorena u logor. U prostoriji u kojoj je on bio smešten, bilo je oko 20 zatvorenih Srba.

Odmah su počeli da ih tuku puškama, pendrecima i čekićima. Pošto su mu prethodno oduzeli štake, svedok nije imao oslonac i odmah je pao.

Vojnici su često upadali u sobe i masovno tukli sve zatvorene Srbe.

Svedok je u ovom logoru ostao do 16. januara 1992. godine.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Arić Stjepan iz sela Zakolja kod Nove Gradiške i drugi pripadnici ZNG.

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka pred istra žnim sudijom Opštinskog suda u Prijepolju, koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 57/95.

 

 

 

V-058

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Rajski Do, opština Trnovo, 12. novembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih formacija su 12. novembra na Rogoju, na mestu zvanom Kucin, kao ranjenog pripadnika Vojske Republike Srpske zarobili a zatim ubili Vitković Pera, rođenog 1950. godine u Trnovu, privatnog autoprevoznika iz Trnova.

Njegovi posmrtni ostaci su 18.09.1993. godine pronađeni u Rajskom Dolu, u blizini istoimenog hotela na oko 5 km daleko od mesta zarobljavanja i ranjavanja.

Noge Vitkovića su bile čvrsto vezane metalnom sajlom dužine oko 6-7 m, a debljine oko 6 mm. Drugi kraj sajle je bio vezan za komad drveta dužine oko 80 cm a debljine oko 6-8 cm. Kosti su uglavnom bile izlomljene, posebno kosti lobanje koja je bila u smrskanom stanju, a delovi odeće su bili poderani. Sve ovo ukazuje na to da je telo Pera Vitkovića od mesta zarobljavanja na Kucinu do Rajskog Dola vučeno po zemlji, verovatno privezano za neko vozilo.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Godinjak Ethem, sin Ibrahima, ro đen 20.11.1951. godine u Sarajevu, musliman, pre rata bio je načelnik SUP Trnovo.

 

DOKAZ: Zapisnik o uvi đaju, foto-dokumentacija i drugi dokazi nalaze se u dokumentaciji Komiteta pod brojem 228/94.

 

 

 

V-059

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Selo Jablanica, opština Lopare, avgust 1992. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija iz Jablanice u delu sela zvanom "Grabik" su 19. avgusta, iz zasede, napali lakim oružjem ("Osa") vojno sanitetsko vozilo E-2369, kojim su prevoženi jedan bolesnik i jedan ranjeni vojnik Vojske Republike Srpske, koji je ranjen istog dana u borbi u blizini Jablanice. Napadnuto vojno sanitetsko vozilo se prevrnulo i zapalilo, pa su u vozilu izgoreli:

 

1. Mićić Radomir, sin Srbe, rođen 20.03.1961. godine u Peljavama, težak ranjenik,

2. Božić Vladan, sin Milana, rođen 21.01.1971. godine u Jablanici, bolesnik,

3. Janković Vojislav, sin Mitra, rođen 07.12.1958. godine u Jablanici, bolničar i

4. Abadžić Božidar, sin Savatija, rođen 24.09.1970. godine u Jablanici, vozač sanitetskog vozila.

Svi su bili pripadnici VP 5500.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici muslimansko-hrvatkih oru žanih formacija iz Jablanice.

 

DOKAZ: Zapisnik o uvi đaju, foto-dokumentacija i skica lica mesta, sve u spisima 171/95-4.

 

 

 

V-060

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Selo Bukvik, opština Br čko, septembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: U toku napada na selo Bukvik i druga obli žnja srpska sela koji je izvršen 14. septembra 1992. godine, pripadnici muslimansko-hrvatskih oružanih formacija su zauzeli previjalište, koje se nalazilo u kući Pajić Čede i Mande u kome su bili smešteni ranjenici, koji su bili ranjeni prilikom napada na to selo.

Đakić Mensur, kao komandant bataljona, naredio je da se zarobljeni ranjeni civili pogube, što je Ljubinović Ševket odmah i izvršio. Tog dana je ubio:

 

1. Radić Živana, sina Mihajla, rođenog 20.09.1966. godine u Bukovcu, koji je bio ranjen u glavu,

2. Veselinović Savu, sina Ilije, rođenog 04.09.1939. godine u Vitanovićima, koji je bio ranjen u nogu,

3. Purić Vlajka, sina Avrama, rođenog 05.09.1940. godine u Bukovcu, koji je bio ranjen u levo rame.

Majka ubijenog Radić Živana svedoči:

"... Moj Živan je bio ranjen tako što mu je metak ušao u usta s desne strane i izašao na temenu glave... Dok sam gledala sina i ostale ranjene, naišli su muslimanski vojnici, pa je jedan od njih uperio u mene cev od oružja u predelu leđa, a potom naredio drugima da pucaju u ranjene. Rekao je doslovno: FACE="Symbol">c Ubijte ranjene FACE="Symbol">c , i oni su u mom prisustvu ispalili rafale u predelu grudi u Živana i ostalu dvojicu ranjenih. Mene su onda odgurnuli, a potom odveli u logor sa ostalima...".

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Đakić Mensur, sin Salka, rođen 25.08.1949. godine u Brčkom, komandant bataljona iz sastava 108. Brčanske brigade,

2. Ljubinović Ševket, sin Jusufa, rođen 1953. godine u Brki.

 

DOKAZ: Izjave 12 svedoka u spisima pod brojem 144/95-3, kao i 617/95-8, 617/95-9, 617/95-25, 617/95-26 i 617/95-33.

 

 

 

V-061

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Zenica, logor u KPD, jun - oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Mada je bio veoma teško ranjen, svedok je u Gradskoj bolnici u Zenici "Crkvice" zadr žan svega 6 dana. Posle toga je prebačen u logor koji se nalazi u okviru KPD u Zenici. Iako je bio nepokretan, smešten je u deo logora u kome se nalazilo oko 400 uhapšenih Srba iz okoline Zenice. Ležao je na podu bez pokrivača i prostirača.

Muslimanski vojnici su svakodnevno, a naročito u noćnim časovima, izvodili uhapšene Srbe tako da je svedok čuo krike i dozivanje u pomoć, a kada su se ovi vraćali bili su svi izubijani, modri, otekli i u krvi.

Pričali su da su ih tukli u nekoj prostoriji u kojoj je bilo 15-10 cm vode.

Svedok je u ovom logoru ostao do kraja oktobra 1992. godine, kada je razmenjen.

Uhapšen je kao civil i protiv njega nije bio pokrenut krivični postupak.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Šišak Firad, upravnik KPD Zenica.

 

DOKAZ: Svedok 234/95-8.

 

 

 

V-062

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Split, Bolnica "Firule", sredinom 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je posle mu čenja u zatvoru u Ljubuškom izgubio svest i osvestio se tek u bolnici "Firule" u Splitu.

Kada je došao k sebi, madicinska sestra u bolnici "Firule" mu je saopštila da se u njemu nalazi ustaška krv i da je sva četnička izvađena.

Svedoka je jednog dana za vrema njegovog boravka u ovoj bolnici prepoznao Jakov Pašalić koji je bio na kolicim. Pašalić ga je prvo udario u predelu nosa i polomio mu nosne kosti, a nakon toga mu je naredio da skine čaršav kojim je bio pokriven. Policajac koji je čuvao svedoka, dao mu je palicu kojom ga je Jakov udarao po celom telu, a potom i po tabanima obe noge. Udarao ga je tako jako da je sav pocrneo od tih udaraca. To je trajalo sve do dolaska dežurnog lekara koji je to prekinuo.

Pošto mu je Pašalić zapretio da će ga sigurno ubiti sledeći put, svedok je posle 4-5 dana boravka u bolnici prebačen u zatvor "Lora" u Splitu.

U zatvoru "Lora" ga je sačekao Vrgić Tomo rečima: "Evo novog četnika", pa ga je udario nogom u predelu vilice koja mu je već bila polomljena na tri mesta. Vilica je popucala, pa su svedoka ponovo vratili u bolnicu gde mu je bez anestezije ponovo nameštena vilica i postavljene žice. Odmah nakon toga je opet vraćen u "Loru".

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pašalić Jakov iz Rujana kod Livna,

2. Vrgić Tomo, zvani "Tonči", stražar u zatvoru "Lora" u Splitu.

 

DOKAZ: 234/95-6.

 

 

 

V-063

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Konjic, decembra 1992. godine.

KRATAK OPIS: Posle pretrpljenog mo ždanog udara, Mitrić Slavko iz Konjica, koji je tada imao 63 godine, otežano se kretao i govorio.

Njega su pripadnici hrvatsko-muslimanske policije pretukli prvi put 01. decembra na ulici samo zato što je Srbin. Tada ga je od dalje tuče spasila poznanica nesrpske nacionalnosti, koja je slučajno naišla.

Drugi put, 22. decembra, kada se nije vratio kući njegova supruga je pozvala Radio-Konjic i zamolila da ga potraže. Ubrzo je preko radio-talasa dobila obeveštenje da se njen muž nalazi u Komandi hrvatsko-muslimanske vojske i da će ga oni dovesti u stan. Kada se ni dva časa kasnije nije vratio kući, pozvala je Komandu i od njih obaveštenje dobila da se on više ne nalazi kod njih, već u bolnici.

Supruga je otišla u bolnicu gde je zatekla muža koji je tu bio doveden pet minuta ranije. Bio je sav u krvi i sa brojnim povredama po glavi, rukama i nogama, kao i po drugim delovima tela.

Nakon toga je dobio visoku temperaturu i nikada više nije bilo moguće uspostaviti kontakt s njim.

Umro je posle nekoliko meseci.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Guska Jasmin, načelnik SJB Konjic i

2. Delalić Zejnel, komandant TO u Konjicu.

 

DOKAZ: 123/95.

 

 

 

V-064

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Jablanica, logor u Muzeju revolucije, novembar 1994 - mart 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je bio zarobljen kao teško ranjeni vojnik Republike Srpske.

Odveden je u logor za Srbe koji se nalazio u podrumskim prostorijama muzeja u Jablanici kod stadiona. Bio je smešten u prostoriji bez prozora i, prema njegovoj proceni, u logoru je bilo još oko 60 zatvorenih Srba. Komandant logora Seno D žino je tukao svedoka i, preteći mu da će mu nožem izvaditi creva, napravio mu rez nožem u predelu stomaka.

Njegov zamenik Nihad je svedoku sekao prst po prst na levom stopalu. Nezir Agan mu je lično nožem odsekao prst na desnom stopalu.

Tako mu je odsekao četiri prsta. Posle toga je Nihad doneo srpsku šubaru sa kokardom kao srpskim simbolom i naredio mu da je stavi na glavu, a zatim mu je dao napisanu izjavu koju je morao da izgovori pred kamerama muslimanske televizije. Tek nakon toga je dobio zavoj kojim je s FACE="Courier New">â m sebi previo stopala koja su mu krvarila.

Svakodnevno su ga tukli, a prinudili su ga i da pije mokra ću.

Tek posle 40 dana ga je registrovao Međunarodni Crveni krst. Međutim, on nije smeo da se žali njihovoj delegaciji na tretman u zatvoru. Tek uz pomoć MCK, čiji je lekar konstatovao da je iskrvario i da je dobio trovanje, upućen je u bolnici u Jablanicu gde su mu amputirali stopala obe noge. Posle 6 dana je vraćen u logor u muzej. Jednom prilikom je u bolnicu došao vojnik koji se zvao Nihad koji je u infuziju, na koju je svedok bio prikopčan, sipao konjak. Takođe ga je naterao da popije punu šaku apaurina i da posle toga pije rakiju.

I posle povratka iz bolnice u logor, svedok je bio ponovo izložen tučama i maltretiranju.

Navodi ime jednog zarobljenog srpskog oficira koji je, mada je bio ranjen u ovom logoru, bio 53 dana držan vezan lisicama za kasetu.

Svedoku su pre razmene skinuli i oduzeli proteze koje je dobio od Crvenog krsta i pomoću kojih je mogao da se kreće.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Džino Seno, upravnik logora u muzeju u Jablanici, pre rata radio u SUP-u u Jablanici,

2. Nihad, koji je rođen u Sandžaku, zamenik upravnika logora,

3. Nezir Agan, načelnik IV Korpusa muslimanske vojske,

4. Nihad, muslimanski vojnik.

 

DOKAZ: 392/95.

 

 

V-065

KVALIFIKACIJA DELA: Namerno ubijanje i nehumano postupanje sa ranjenicima i bolesnicima

MESTO I VREME: Zadar i okolina, januar - maj 1993.godine.

KRATAK OPIS: Nakon što su 23.01.1993.godine zarobili 15 srpskih vojnika na položaju kod Maslenice, hrvatski vojnici su trojicu ranjenih Srba odmah ubili na licu mesta, a ostale su neprekidno, od mesta zarobljavanja do zatvora u koji su ih odveli, tukli. Kod Starigrada je od zadobijenih povreda umro još jedan zarobljenik. Preostali srpski zarobljeni vojnici su u zatvorima bili neprekidno, sve do razmene 25.05.1993.godine, izloženi batinanju i drugim oblicima nečovečnog postupanja od strane zatvorskih vlasti, zatim od strane civila, vojnika kao i od strane žena,. Zarobljeni su sledeći vojnici Republike Srpske Krajine:

1. Badža Živko,

2. Veselinović Stevan,

3. Grozdanović Nikola,

4. Gnjatović Đuro,

5. Jokić Slobodan,

6. Kljajić Perić Rade,

7. Kuridža Đuro,

8. Komazec Željko,

9. Lončar Jovo,

10. Ljubičić Mijić Boško,

11. Oluić Jovan,

12. Oluić Ilija,

13. Pešelj Obrad,

14. Radmilović Dušan i

15. Švonja Strahinja.

Na licu mesta su ubijeni sledeći teže ranjeni srpski zarobljeni vojnici:

1. Ljubičić-Mijić Boško, od oca Nikole, rođen 1952. godine u Krupi,

2. Pešelj Obrad, od oca Ilije, rođen 1950. godine u Bilišanima, i

3. Badža Živko, od oca Jovana, rođen 1956. godine u Bilišanima.

Ljubičić Mijić Boška je ubio hrvatski vojnik koji je iz neposredne blizine ispalio na njega rafal iz automatske puške samo zato što je pokušao da doda čuturicu sa vodom ranjenom drugu Badža Živku.

Na Pešelj Obrada, koji je bio teško ranjen i nije mogao da izađe iz bazena, hrvatski vojnik je bacio bombu i ostavio ga mrtvog u bazenu. Kada je Badža Živko, koji je, kao i Pešelj, bio ranjen od eksplozije bombe zatražio od hrvatskih vojnika da mu daju vode, jedan od njih je, upitavši ga "Hoćeš li viski?", pucao u njega iz automatskog oružja iz neposredne blizine.

Svedoci su pre ovih ubistava čuli kako se hrvatski vojnici dogovaraju među sobom da pobiju ranjene vojnike "jer ne mogu da hodaju."

Posle zarobljavalja, hrvatski vojnici su preko Starigrada poveli preostalih 12 zarobljenih srpskih vojnika prema Zadru. Usput su ih tukli svim i svačim, zadržavali se da ih tuku hrvatski vojnici i civili koje su sretali, sve do Komande u Starigradu gde ih je sačekao špalir hrvatskih vojnika koji su ih ponovo tukli. Zarobljenike Jokić Slobodana i Olujić Jovu posebno su i tukli. Jokić Slobodanu su i gasili cigarete po licu. Kada su pretučene zarobljenike u sumrak ponovo ubacivali u kamion kojim su ih vozili iz Starigrada ka Zadru među njima nije bilo:

 

4. Jokić Slobodana, od oca Mihaila, rođenog 1968. godine u Zadru.

Svedoci su videli da je Jokića iz kamiona pozvao jedan hrvatski vojnik koga su od ranije poznavali i koji ga je tukao i nad njim se iživljavao. Jokića su tukli i drugi hrvatski vojnici. Od zadobijenih povreda je umro. Hrvati su razmenili Jokićev leš 23.05.1993. godine. Hrvatski vojnici su pretučene zarobljenike iz Starigrada prevezli čamcem u Ražanac i čim su ih iskrcali naredili su im da stanu uz zid neke zgrade, da podignu ruke u vis i u takvom položaju su dozvolili meštanima da ih i oni tuku. Posle tuče su ih u Zadar prevezli kamionom u kome je prethodno prevožena stoka i čiji je pod bio pokriven stočnim izmetom. U delu Zadra koji se zove Voštarnica, ponovo su ih postrojili i dozvolili civilima da ih tuku. Od dobijenih batina većina zarobljenih je padala u nesvest.

Odatle su ih odveli u kasarnu "Marko Orešković" i tu po dvojicu vezali lisicama i držali bez hrane i vode dva dana. Vojnici, čuvari i druga lica su ih za to vreme tukli u posebnoj prostoriji.

Posle dva dana su ih odveli u Okružni zatvor u Zadru. Policajci su ih prilikom dovođenja u zatvor tukli palicama. Smestili su ih u nekoliko ćelija i nastavili da ih tuku redovno svaki dan. Izvodili bi ih najčešće noću, naređivali im da kleknu, podignu ruke u vis i u tom položaju bi ih tukli čizmama, cokulama, rukama i drugim sredstvima. Tukle su ih i žene koje su slobodno ulazile u zatvor. One su im čupale kosu i terale ih da otvore usta pa im pljuvale u usta. Jednom zarobljeniku je jedna žena zapalila brkove i naterala ga da proguta izgorele dlake od brkova. Terali su ih i da i da se međusobno tuku, a ako bi ocenili da to ne čine dovoljno jako, onda bi ih i stražari tukli. Terali su ih da pevaju ustaške pesme, zatim pesmu o njihovom drugu Jokiću koga su usput ubili, a koju su smislili. Terali su ih da ližu prašinu, da jedu izmet iz klozeta, da ljube đonove cipela čuvarima. Mokrili su im u usta. Jednom zarobljeniku su stavljali kvaku od vrata u usta govoreći mu da je to pileće meso. Nabijali su im glavu u korpu za smeće i pri tome prislanjali pištolj uz glavu.

Pojedinci su bili naterani da zadovoljavaju stražare tako što su im ovi stavljali polni organ u usta.

Jedanput mesečno ih je posećivao lekar, ali s obzirom na to da je bio u pratnji stražara, nisu smeli ni na šta da mu se požale. Lekove koje bi im prepisao, nisu dobijali.

Imali su pravo da se jave na lekarski pregled, ali ako bi neko od njih to učinio, medicinsko osoblje i bolesnici koji bi se zatekli u zdravstvenoj ustanovi bi ih tukli.

Mada predstavnicima Međunarodnog Crvenog krsta koji su ih posećivali nisu smeli da se žale da ih tuku, ovi su to mogli da zaključe po njihovom spoljnjem izgledu.

Hrana davana zatvorenim zarobljenicima bila je oskudna i najčešće se sastojala od parčeta hleba i komadića mesnog nareska ili kafene šolje nečeg što je trebalo da podseća na supu.

Zarobljenim srpskim vojnicima, koji su razmenjeni 25. maja 1995. godine kod Otočca, prethodno je oduzeta sva dokumentacija vezana za postupke koji su vođeni protiv njih. Većina njih su zbog pretrpljenih tortura sada teški invalidi.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Kurtović Zlatko, komandir jedinice HV koja je zarobila srpske vojnike i pripadnici njegove jedinice:

2. Bušić Ante, rođen 23.08.1952. godine u Gorici, kod Grude, od oca Joze, predsednik HDZ u Obrovcu (najviše tukao Jokić Slobodana, koji je umro od zadobijenih povreda),

3. Brkić Branko, istražni sudija koji je vodio istragu, zatvorenicima je, i pored toga što je jasno video da su tučeni, postavljao pitanje da li su tučeni, a kada bi neko od njih rekao da jeste, naređivao bi da ga vrate u ćeliju gde bi dobijao još veće batine,

4. Jurjević, pripadnik HV (učestvovao u premlaćivanju Jokić Slobodana i drugih zarobljenika u Starigradu),

5. Erlić Ivica, star oko 25 godina, stražar u Okružnom zatvoru u Zadru, iz Tinja, (isticao se u tuči i maltretiranju zatvorenih srpskih zatvorenika),

6. Bajilo Edi, star oko 28 godina, stražar u Okružnom zatvoru u Zadru, iz Arbanasa kod Zadra (isticao se u tuči i maltretiranju zatvorenih srpskih zarobljenika),

7. Ušljebrka Ivica, stražar u Okružnom zatvoru u Zadru, iz Bjeljine, kod Benkovca (isticao se u tuči i maltretiranju srpskih zatvorenika),

8. Dubroja Joško, star oko 25 godina, stražar u Okružnom zatvoru u Zadru, iz Zemunika (isticao se u tuči i matretiranju zatvorenih srpskih zatvorenika).

 

DOKAZ: Svedoci 236/95-15, 236/95-16, 236/95-17, 236/95-18, 236/95-19, 236/95-20, 101/95 i 291/95.

 

 

 

VI-050

KVALIFIKACIJA DELA: Uzimanje talaca i stvaranje logora

MESTO I VREME: Bjelovar, maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je nakon zarobljavanja u Šeovici 4. maja 1995. godine sproveden u grupi od oko 400 zarobljenika u Bjelovar. Prvo je smešten u sportsku dvoranu. Tu su bili popisani, a zatim tuširani hladnom vodom. Nakon toga su po čeli da ih ispituju.

Isleđivani su u civilnom i Vojnom istražnom zatvoru. Svedok je bio u oba zatvora.

Prvo je bio u civilnom zatvoru gde je sa još 8-9 zarobljenika bio smešten u veoma zagušljivu ćeliju. Kada su izvođeni u kancelariju na saslušanje, tukli su ih pendrecima, nogama i rukama. Svedok je video da je najviše pretučen P. S, koji je zbog toga jedva mogao da hoda. Ne zna gde se on sada nalazi.

Svedok je 13. maja prebačen u istražni zatvor Vojnog suda u Bjelovaru. Po dovođenju su ih postrojili uza zid tako što su čelo i noge morali da prislone uza zid, a ruke da drže na leđima. U tom položaju su stajali sat i po - sve dok nisu pozvani u sudnicu.

Saslušavao ga je vojni istražni sudija Mihael Malčić. Posle dva dana i dve noći boravka u ovom zatvoru, svedoku je 15. maja saopšteno da je oslobođen.

Međutim, pre toga su ih zatvorili u jedno kupatilo gde su ostali do 24 sata. Nakon toga su ih prebacili u Šeovicu, gde su bili u kućnom pritvoru.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske.

 

DOKAZ: 618/95-7

 

 

 

VI-051

KVALIFIKACIJA DELA: Uzimanje talaca i stvaranje logora

MESTO I VREME: Travnik, logor u kasarni "Petar Me ćava", oktobar - početak novembra 1992. godine.

KRATAK OPIS: Kada su ga doveli u ovaj logor, svedoku su predo čili njegovu navodnu izjavu da su mu kod kuće pronašli radio-stanicu, pušku sa snajperom i 1.000 metaka i, mada to nije bilo tačno, terali su ga da takvu izjavu potpiše.

Svedok je posle višednevnog zlostavljanja morao da potpiše traženu izjavu. Pored toga, prinudili su ga da svom bratu, koji se nalazi u Srpskoj vojsci, napiše pismo i da ga obavesti gde se nalazi u zatvoru i da je osuđen zato što je kod njega pronađena radio-stanica, snajperska puška i 1.000 metaka, kao i da od svog brata traži da oslobodi 26 muslimanskih zarobljenika. Zbog toga je stavljen u prvu kategoriju zarobljenika iako je uhapšen kao civil.

Za vreme boravka u ovom logoru u Travniku, svedok nije dobio rešenje o pritvoru, a na kraju je bio razmenjen 02. novembra 1992. godine.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Beba Salko, musliman, starešina u logoru.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka 561/94-3.

 

 

VI-052

KVALIFIKACIJA DELA: Uzimanje talaca i stvaranje logora

MESTO I VREME: Logor u Trnovu u zgradi obdaništa, avgust - novembar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Početkom avgusta meseca 1992. godine, kada su bili rasformirani logori u Godinjskim barama i u selu Dejčićima, zatvorenici su prebačeni u novoformirani logor u Trnovu, koji je bio smešten u zgradi obdaništa.

Broj zatvorenika još nije utvrđen, ali iz činjenice da je iz ovog logora dnevno odvođeno na razmenu 50 Srba, proizilazi da je kroz ovaj logor prošao veliki broj Srba, pretežno civila.

U ovom logoru su zatvorenici svakodnevno zlostavljani i batinjani.

U dogovoru sa čuvarima, svakodnevno su dolazili muslimanski ekstremisti koji su tukli zatvorenike, a među njima su se posebno isticali: Belonja Mirza, Hamzić Edin, Cibra Izet, Sačić Senad, Ramić Ramiz, Karačić Enez, Gagula Safet i Imamović Džemail.

Naročito su tukli zarobljenog borca Vojske Republike Srpske iz Kalinovika, Lalović Dragana.

Zatvorenici su u početku dnevno dobijali samo jedan vrlo slab obrok hrane, a ponekad ni to, da bi kasnije dobijali dva obroka dnevno.

Spavali su na podu, najčešće bez ikakvih prostirača i pokrivača.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Belonja Mirza,

2. Hamzić Edin, sin Ismeta, rođen 27.08.1970. godine u selu Hamzići, opština Trnovo, po zanimanju milicionar,

3. Cibra Izet, sin Begana, rođen 18.01.1967. godine u selu Delijaš, opština Trnovo, po zanimanju poštar,

4. Sačić Senad,

5. Ramić Ramiz,

6. Karačić Enes, sin Hasana, rođen 22.01.1962. godine u selu Golubičić, opština Kalinovik, bio milicionar,

7. Gagula Safet, sin Huska, rođen 23.04.1967. godine u selu Kumjenovići, opština Foča, do rata bio milicionar u Trnovu,

8. Imamović Džemal, sin Sunja, rođen 22.01.1964. godine u selu Delijaš, opština Trnovo.

 

DOKAZ: Izjave svedoka koje se nalaze u dokumentaciji Komiteta pod brojem 228/94.

 

 

 

VI-053

KVALIFIKACIJA DELA: Uzimanje talaca i stvaranje logora

MESTO I VREME: Suhopolje kod Virovitice, novembar 1991. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici Zbora narodne garde su po četkom novembra pritvorili svedoka i posle saslušanja, koje je trajalo 3-4 sata, pustili su ga kući. Posle 10 dana su ga ponovo zatvorili, ali su ga tada vređali, govoreći mu da je velikosrbin i četnik. Dva dana nakon toga su ga odveli u selo Klisa gde su ga razmenili za neke hrvatske građane.

Na taj način je svedok prinudno iseljen iz Hrvatske i sada živi kao izbeglica u Srbiji.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici Zbora narodne garde iz Virovitice.

 

DOKAZ: Svedok 400/95.

 

 

VI-054

KVALIFIKACIJA DELA: Uzimanje talaca i stvaranje logora

MESTO I VREME: Visoko, jul - oktobar 1992. godine.

KRATAK OPIS: Krajem jula 1992. godine pripadnici muslimanske vojske sa oznakama zelenih beretki kojima je komandovao Ibrahim Puri ć opkolila je naselje Zbilje u kome je bio izvestan broj srpskih porodica. Sve Srbe - njih 36 građana su zatvorili u kuće Milinka Erzanovića, Mladena Marića i Zdravka Mirića. Ispred ovih kuća postavljena je straža - po tri stražara ispred svake kuće.

Prilikom stvaranja ovog logora, krajem jula, tukli su

Milutina Lukića, od oca Srećka, rođenog 1942. godine,

a zatim su ga ubili iz vatrenog oružja ispred njegove kuće.

Srbi zatvoreni u ovim kućama nisu smeli da se udaljavaju, a povremeno su ih odvodili u vikend-naselje u Varoško polje gde su muškarce prebijali palicama, električnim kablom, gumenim crevima, držalicama poljoprivrednih alatki i kundacima. Tuče su trajale do gubitka svesti, čak i po nekoliko časova.

Saslušanog svedoka su jednom tukli naprekidno od 12.30 do 18.00 časova. Za to vreme mu je izbijeno 6 zuba.

Muslimanski vojnici su onemogućavali Srbima zatvorenim u ovim kućama da dobijaju vodu i hranu, čije su im zalihe prethodno oduzeli.

Usled nedostatka hrane i svakodnevnih tuča, svedok je u ovom periodu oslabio sa 91 kg na 56 kg.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Purić Ibrahim, komadant jedinice "Zelenih beretki", pre rata taksista u Zenici.

 

DOKAZ: 292/95-19.

 

 

 

VII-051

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje civilnih objekata bez vojne potrebe

MESTO I VREME: Vrbovljani, kod Oku čana, početkom maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Hrvatske vojne snage su u selu Vrbovljani kod Oku čana zapalili 30 kuća čiji su vlasnici bili Srbi.

Takođe su zapalili kuće Srba u obližnjim selima Gređani i Čovac.

Svedokinji su oterali dve krave, dve svinje i 18 prasadi. U svom dvorištu je po povratku iz logora zatekla samo svoje mrtvo tele.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici oružanih snaga Republike Hrvatske.

 

DOKAZ: 618/95-6

 

 

VII-052

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje civilnih objekata bez vojne potrebe

MESTO I VREME: Donji Miholjac, 1991-1992. godina.

KRATAK OPIS: U Donjem Miholjcu je minirano i srušeno oko 40 srpskih kuća.

Pored ostalih, srušene su i kuće vlasnika:

1. Krivokuća Ljube,

2. Krivokuća Slobodana, zvanog "Kole", iz Ulice Pavla Radića,

3. Oljača Zdravka iz Ulice Zrinjskog i Frankopana kod stanice,

4. Oljača Petra iz Katićeve ulice - novi blok,

5. Borojević Milan, Blok Vladimira Nazora,

6. Vidoteka Lukić Stane "Seje", Đakovačka ulica,

7. Rakas Rada, na koga je Stević prethodno pucao i ranio ga, a zatim mu je noću u 02.00 časa ubacio bombu kroz dimnjak i znatno oštetio kuću.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Andrić Boško, aktivista Paragine Stranke prava iz Donjeg Miholjca, star oko 33 godine,

2. Katalinić Pero, milicionar, posle toga komandir stanice milicije u Valpovu,

3. Stević Slavko, milicioner, star oko 41-42 godine,

4-5. Braća Horvat, čiji su nadimci "Burek" i "Sendvič" iz Donjeg Viljeva kod Miholjca,

6. Miroslavac Nenad,

 

DOKAZ: Iskaz svedoka u predmetu Komiteta 221/95.

 

 

 

VII-053

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje civilnih objekata bez vojne potrebe

MESTO I VREME: Ugljevik, marta 1993. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija iz Teočaka su po naređenju Avdičevića i Mešića od 20. do 23. marta 1993. godine u više navrata i sa više granata većeg kalibra, izvršili napade na naselje Ugljevik van zone ratnih dejstava. Od posledica granatiranja su civilu Marković Ruži, rođenoj 13.01.1955. godine, naneli tešku telesnu povredu, dok su četiri kuće, vlasništva Tomić Blagoja, Marinković Dragana, Đurić Mihajla i Simikić Radivoja, u znatnoj meri oštetili.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Avdičević Dževad zvani "Babak", sin Džemila, rođen 01.06.1964. godine u Teočaku - Sniježnica, komandant brigade "Hajrudin Mešić" u Teočaku i

2. Mešić Bakir, sin Mehe, rođen 02.09.1964. godine u Srednjoj Trnovi, zamenik komandanta brigade "Hajrudin Mešić" u Teočaku.

 

DOKAZ: Zapisnik o uvi đaju, skica lica mesta, izjave svedoka i procene štete za oštećene objekte, sve u spisima 174/95-1.

 

 

VII-054

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje civilnih objekata bez vojne potrebe

MESTO I VREME: Selo Mazgraja, opština Ugljevik, avgusta 1994. godine.

KRATAK OPIS: Pripadnici muslimansko-hrvatskih oru žanih formacija iz Teočaka su po naređenju Avdićevića i Mešića 22. avgusta, oko 16.00 časova, sa više granata većeg kalibra izvršili napad na selo Mazgraja van zone ratnih dejstva. Ovim artiljerijskim napadom je naneta teška telesna povreda u predelu leve plećke civilu Gajić Borislavu, sinu Radovana, rođenom 01.07.1928. godine, iz Mazgraja.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Avdićević Dževad, zvani "Babak", sin Džemila, rođen 01.06.1964. godine u Teočaku-Sniježnica, komandant brigade "Hajrudin Mešić" u Teočaku, i

2. Mešić Bakir, sin Mehe, rođen 02.09.1964. godine u Srednjoj Trnovi, zamenik komandanta brigade "Hajrudin Mešić" u Teočaku.

 

DOKAZ: Službena zabeleška o pregledu lica i službena zabeleška o obavljenim razgovorima sa Gajić Stevom i Todorović Perom, uverenje o povredama i foto-dokumentacija, sve u spisima 174/95-3.

 

VII-055

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje civilnih objekata bez vojne potrebe

MESTO I VREME: Stara Krivaja, kod Bjelovara, 1991 - 1992. godine.

KRATAK OPIS: U ovom čisto srpskom selu bilo je oko 35 kuća.

Sve one su popaljene, a one koje su bile novije i čvršće građene, minirane su i na taj način uništene.

Rušenje i paljenje sela su izvršili pripadnici Hrvatske garde. Kada su oni ušli u selo, isterali su iz sela celokupno stanovništvo - i staro i mlado, bez razlike. Pošto su se stanovnici sela dali u bekstvo, pristupljeno je paljenju sela i rušenju svih objekata u selu.

Pre paljenja sela, Hrvati iz Suhog Polja su opljačkali stoku i stvari iz kuća Srba.

Srušen je i spomenik Žrtvama fašističkog terora iz Drugog svetskog rata na kome su bila ispisana imena Srba koje su ustaše ubile u Drugom svetskom ratu.

Uništeni su i nadgrobni spomenici Srba na seoskom groblju, a među njima i spomenik na grobu sina svedokinje.

U to vreme u ovom selu nije bilo nikakvih borbi.

Sada u selu Krivaja nema Srba.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Pripadnici hrvatske garde iz Virovitice me đu kojima su se posebno isticali Mato iz sela Turanovca i aktivisti iz sela Milanovca.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka 430/94.

 

 

 

 

VII-056

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje civilnih objekata bez vojne potrebe

MESTO I VREME: Hodbina i druga srpska sela kod Mostara, april 1992 - početak 1994. godine.

KRATAK OPIS: Hrvatski i muslimanski vojnici su po izbijanju rata palili srpske kuće u selu Hodbina i drugim srpskim selima oko Mostara.

U selu Hodbina zapaljeno je 10 srpskih kuća.

Ovo je učinjeno bez ikakve vojne potrebe.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Bošković Martin iz naselja Buna kod Mostara.

 

DOKAZ: 440/94-41.

 

 

NAPOMENA : Dopuna prijave VII-015.

 

 

VIII-036

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje bogomolja, groblja, kulturnih i istorijskih spomenika

MESTO I VREME: Manastir Žitomislić kod Čapljine, krajem juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: Uz pomo ć protivtenkovskih mina i eksplozivom "Uvea", srušen je pravoslavni manastir Žitomislić. Manastirska crkva je prvo demolirana, odneti su predmeti iz manastirske riznice, a potom su spaljeni i manastirski konaci podignuti 1963. godine.

Kudra, Delić i Zegar su otišli u Žitomislić vozilom marke "TAM" - kiper na kome je pisalo "Bregava - Čapljina".

Crkva je bila obnovljena 1566. godine na mestu stare crkve.

Hrvatske ustaše su u ovom manastiru 26. juna 1941. godine usmrtile manastirsko bratstvo, a potom ih bacili u jamu Vidonja.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Zegar Zlatko, rođen 1965. godine u Čapljini, od oca Ilije i majke Ive, pripadnik HVO,

2. Kudra Mirza, rođen 1968. godine u Čapljini, od oca Mithata i majke Ćamile, pripadnik 116. brigade HVO,

3. Delić Zoran, rođen 1960. godine u Travniku, od oca Šerifa, major u bivšoj JNA, sada pripadnik 116. brigade HVO u Čapljini.

DOKAZ: Dokumentacija Komiteta pod brojem 703/94.

 

 

NAPOMENA : Dopuna prijave VIII-004.

 

 

VIII-037

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje bogomolja, grobalja, kulturnih i istorijskih spomenika

MESTO I VREME: Selo Ku ćanci, kod Donjeg Miholjca,

 

KRATAK OPIS: Izvršioci su van zone ratnih dejstava srušili pravoslavnu crkvu u selu Kućancima u kome je rođen sadašnji srpski patrijarh Pavle.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Anhdrić Boško, iz Donje Miholjice, aktivista Paragine Stranke prava,

2. Katalinić Pero, milicionar, a potom komandir stanice milicije u Valpovu,

3. Stević Slavko, milicionar, star 41-42 godine.

 

DOKAZ: Dokumentacija Komiteta u predmetu 221/95.

 

 

 

 

VIII-038

 

KVALIFIKACIJA DELA: Razaranje bogomolja, grobalja, kulturnih i istorijskih spomenika

MESTO I VREME: Selo Mutnica, kod Zenice, krajem 1993. godine.

KRATAK OPIS: Pravoslavno groblje u selu Mutnici uništili su pripadnici muslimanske vojske.

Svi nadgrobni spomenici su porušeni i uklonjeni. Svedok je video i kako su skidane mermerne ploče koje su zatim odvožene sa groblja kamionima.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Bešlagić Selim, predsednik opštine Tuzla,

2. Delibegović Enver, komandant muslimanske TO,

3. Avdić Sead, predsednik Izvršnog odbora opštine i

4. Bajrić Mehmed, načelnik SJB.

 

DOKAZ: 234/95-23.

 

 

IX-116

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Selo Brusnik kod Pakraca, maja 1995. godine.

KRATAK OPIS: Mada je sa hrvatskim vlastima postojao sporazum o predaji, hrvatske oružane snage su 4. maja oko 16.30 časova granatirale ovo selo.

Pripadnici hrvatskih oružanih snaga su 5. maja nakon predaje sakupili celokupno srpsko stanovništvo. Zatim su hrvatski vojnici izdvojili muškarce i oko 02.30 časova ih potovarili na kamione i odvezli u Pakrac, a odatle u Slavonsku Požegu gde su ih smestili u logor u sportskoj hali.

U logoru u sportskoj hali u Slavonskoj Požegi je bilo zatvoreno ukupno 108 meštana iz Brusnika. Među njima je bilo 14 starijih od 60 godina i 2 mladića od 17 godina.

Tu su ih sve prvo fotografisali i uzeli im lične podatke, a zatim su ih sve pojedinačno ispitivali. Za vreme ispitivanja su naročito tukli one mlađe.

Jedan broj zatvorenika su pustili 6. maja, tako da je u logoru u Slavonskoj Požegi ostalo 54 zatvorenika iz ovog sela. Neke od njih su kasnije prebacili u Bjelovar, druge u Osijek, kao i u neke druge logore. Iz ovog sela se sredinom jula 1995. godine u hrvatskim zatvorima nalazilo još 10-15 meštana.

Seljaci iz ovog sela su posle puštanja iz logora bili ponovo pozivani na saslušanja u Dom kulture u Brusniku.

Tako je svedok 8. maja saslušavan u Domu kulture, gde su ga tukli pendrekom i čizmama. Kada je 10. maja drugi put pozvan u Dom kulture, prebacili su ga sa još 4 meštana na periferiju Brusnika, u kuću Zorčić Tihomira. Tu su ih tukli pendrecima, boli nožem, terali da po čitav sat neprekidno leže u vodi u Brusničkoj reci. Svedoka su primoravali da četvoronoške nosi na leđima jednog od njih koji bi ga uzjahao, terali su ga da rže kao konj, da laje kao pas i pri tom su ga tukli čizmama, a jedan mu je prislanjao pištolj na glavu i pri tom je pucao.

Nakon toga je bio pušten kući. Stanovnike ovog sela su 22. maja ponovo privodili u kuće Milorada Nikolića i Mandić Mila, pa su ih tamo tukli i maltretirali, terali ih da ližu so, vezivali im zvono oko vrata kao ovcama i terali ih da bleje kao ovce.

Svedoka su 23. maja tukli pendrecima po tabanima, gurali mu pištolj u usta, razbijali jaja o glavu, terali ga da ljubi šahovnicu, fotografisali u ponižavajućem položaju: naterali su ga da klekne, a hrvatski vojnici su mu stavljali nogu na rame i terali ga da im čisti i ljubi čizme. Posebno teško je podnosio kada ga je jedan od njih, koji je bio težak 100 kg, naterao da legne, a zatim mu skakao po stomaku.

Svedok je zbog svega ovoga ostavio svoju kuću i imovinu i 26. maja, u organizaciji UNPROFOR-a, konvojem prešao u Republiku Srpsku i sada živi kao izbeglica.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Verkaz Željko, zapovednik jedinice hrvatske policije u Brusniku, inače iz Barljevine kod Pakraca,

2. Pripadnici rezervne policije iz Osijeka.

 

DOKAZ: 618/95-17

 

 

IX-117

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Sarajevo, septembra 1994. godine.

KRATAK OPIS: Svedok Stanovi ć Radisav, koji je po zanimanju penzioner i star 74 godine, uspeo je da od muslimanskih vlasti u Sarajevu dobije rešenje Opštinskog sekretarijata za odbranu broj 261 od 15. jula 1994. godine kojim mu se odobrava da putuje u inostranstvo, navodno radi posete sinu koji živi na Novom Zelandu.

Međutim, uslov za dobijanje dozvole je bio da ostavi muslimanskim vlastima stan u Sarajevu u Ulici Palmira Toljatija broj 60/3 površine 54 m 2 sa svim stvarima u njemu.

Sada svedok živi kao izbeglica u Višegradu.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Najviši organi vlasti u Sarajevu.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka Stanovi ć Radisava i druga dokumentacija koji se nalaze u dokumentaciji Komiteta pod brojem 440/94-23.

 

 

 

IX-118

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Logor Čelebići, kod Konjica, maj - jul 1992. godine i sportska hala Musala u Konjicu, avgust 1993. godine.

KRATAK OPIS: Muslimani su 26. maja 1992. godine pohvatali ve ći broj Srba (muškarce, žene i decu) u selu Bradina, pa su žene i decu odveli u zgradu škole i držali ih tu tri dana, a muškarce su odveli u logore.

Posle ovoga, muslimani su, navodno radi obavljanja informativnog razgovora, pozvali Srbe u Podorašcu i njih 63 odveli u logor Čelebići. Tu su im oduzeli sve vrednije stvari bez ikakvih potvrda, i smestili ih u 6 šahtova (u jednom šahtu je bilo čak 18 ljudi) u kojima su se gušili zbog nedostatka vazduha. Kasnije su ih smestili u hangar zvani "Šestica". U logoru su uhapšene Srbe tukli, nanoseći im telesne povrede, koje su se u nekim slučajevima završavale smrtnim ishodom. Mlađe muškarce su posebno tukli u predelu polnih organa.

Avgusta 1993. godine iz sela Brđana muslimani su odveli 38 Srba pod optužbom da prave aerodrom za srpske avione i smestili ih u sportsku halu Musala u Konjicu, gde su pojedine od njih tukli tražeći da daju krv.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Ramiš Agan,

2. Špago Nedžad,

3. Landžo Zija, zvani "Zenga",

4. Delić Hazim, zamenik upravnika logora Čelebići, pre rata radio u preduzeću "Drvorezbarstvo" u Konjicu,

5. Alić,

6. Žilić Edo, iz Šobića, upravnik logora,

7. Velagić Hamid,

8. Trešnjo Nusret, pre rata radio u preduzeću "Drvorezbarstvo" u Konjicu,

9. Trnka,

10. "Fočak", stražar.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka 440/94-1.

 

 

 

 

IX-119

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Goražde - Trebeško brdo, juna 1992. godine.

KRATAK OPIS: Muslimanske jedinice su 14. jula 1992. godine napale selo Bučje kod Goražda, pokupile celokupno srpsko stanovništvo i odveli ih iz sela. Na putu prema Trbeškom, brdu pustili su nekoliko žena i dece, a ostale su smestili u jednu kuću na Trebeškom brdu.

Tu su muslimanski vojnici pod komandom Ahmeta Sejdića iz Višegrada, Srbe - muškarce izložili strahovitom mučenju. Noću su ih izvodili ispred zgrade i udarali ih rukama i nogama, palicama i kundacima od oružja svuda po telu.

Naređivali su im da legnu potrbuške i "jedu" prašinu, udarajući ih pri tom po leđima.

Vrhovima noževa su im usecali polumesec i zvezdu na kolenima i slova SDA na leđima.

 

Od zadobijenih povreda su umrli:

 

1. Čarapić Jovan,

2. Čarapić Dušan i

3. Čarapić Drago, svi iz Bučja.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Sejdić Ahmet iz Višegrada, komandant muslimanske vojne jedinice.

 

DOKAZ : Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 440/94-9.

 

 

NAPOMENA : Dopuna prijave I-199.

 

 

IX-120

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Osijek, 02. avgust 1991. godine.

KRATAK OPIS: Saslušani svedok je sa svojom suprugom živeo u Osijeku u Ul. Eugena Savojskog u svojoj kući.

Pripadnici hrvatske vojske su 02. avgusta 1991. godine došli u njegovu kuću i naredili mu je da se odmah iseli iz kuće, govoreći da je ta zgrada predviđena za njih.

Svedok je bio primoran da napusti svoju kuću i pobegne iz Hrvatske.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Komanda HVO iz Osijeka.

 

DOKAZ: 584/94-21.

 

 

 

 

IX-121

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Zadar, 02. maj 1991. godine.

KRATAK OPIS: Od marta 1991. godine policija iz Zadra je blokirala izlaze iz Zadra da bi kontrolisala i zlostavljala gra đane srpske nacionalnosti koje su sa uperenim automatima zaustavljali, pretresali, pretili im ili ih maltretirali, dok su Hrvati mogli slobodno da se kreću.

Veća grupa građana Zadra je 02. maja organizovano vršila nasilje nad imovinom građana Zadra srpske nacionalnosti, sa krajnjim ciljem da se to stanovništvo prisilno iseli iz Zadra.

To je počelo oko 10.00 časova dolaskom nekoliko kolona vozila. U svakoj koloni se nalazilo 5-6 vozila iz kojih su civili sa čarapama navučenim preko glave i naoružani automatima, izbacivši svoja tela iz vozila, na sav glas pretili Srbima da će ih poklati i pri tome pevali ustaške pesme.

Oko 15.00 časova iz okolnih mesta stiže u Zadar najmanje desetak autobusa"Liburnije" i drugih zadarskih firmi. Autobusi su bili puni Hrvata, većinom omladine starosti od 18 do 25 godina, koji su bili naoružani motkama i gvozdenim šipkama. Kod železničke stanice su izašli iz autobusa pevajući ustaške pesme i uzvikujući pretnje Srbima da će ih poklati ako se ne isele. Uz put su razbijali lokale i vozila Srba ili firme iz Srbije.

Iza njih su išla deca, starosti od 5 do 15 godina, koja su iznosila robu iz lokala ili iz vozila Srba.

Za decom su sledili stariji koji su nosili kante iz kojih su zapaljivom tečnošću polivali i palili opljačkane objekte i vozila Srba.

Ovu rulju je činilo između 1.500 do 2.000, uglavnom mladih ljudi iz Zadra i njegove okoline.

Činjenica da je policija tog dana bila povučena iz grada i da nije izlazila na ulice, potvrđuje da su ovo organizovali hrvatski organi vlasti.

Tom prilikom je demolirano i srušeno preko 168 lokala vlasnika srpske nacionalnosti i zapaljeno više stanova i kuća, kako je i registrovano u policiji i Javnom tužilaštvu u Zadru. To je dovelo do masovnog iseljavanja građana srpske nacionalnosti iz Zadra.

Među demoliranim i opljačkanim lokalima i kućama su i:

 

I PRIVATNI LOKALI SRBA:

1. ŠTRBAC NEDELjKO, brija čka radnja,

2. ŠTRBAC VLADIMIR, kafić DMD, potpuno uništen,

3. MILOSAVLjEVIĆ MIROSLAV, krojačka radnja, demolirana,

4. BUKARICA MIRKO, gostionica "STARI GRAD", potpuno uništena,

5. KORLAT ĐURO, prodavnica lutaka uništena i provaljeno u stan koji je demoliran,

6. POPOVIĆ PETAR, košarkaš "Zadra", kafić "TAJMAUT", uništen,

7. KOVAČEVIĆ STEVO, obućarska radnja, razlupana,

8. OPAČIĆ MIODRAG, video-klub "BIS", odneto 1.200 kaseta, 1 kamera, 2 video-rikordera, 5 reflektora,

9. MATIĆ PETAR, salon obuće, opljačkan i uništen,

10. KRIČKA BOŽO, salon rublja, opljačkan i uništen,

11. KNEŽEVIĆ PERO, kafić "PERO", potpuno uništen,

12. KNEŽEVIĆ PERO, kafić "PEN", potpuno uništen,

13. DUKIĆ ZORICA, tašnerska radnja, opljačkana i uništena,

14. RAJČEVIĆ MIROSLAV, lokal konfekcije na pijaci, potpuno uništen,

15. BABAC SENAKA i DRAGAN, picerija "PET BUNARA", demolirana,

16. MILANKOVIĆ MARIJA, gostionica "MIRNI KUTIĆ", demolirana,

17. VOJVODIĆ UROŠ, kafić "RAVA", potpuno uništen (nalazi se na 100 m od policijske stanice),

18. RATKOVIĆ VESELIN, kafić "GOGI", demoliran,

19. GNjIDIĆ VOJO, kafić "JELENA", demoliran i uništen,

20. KOŽUL GLIŠO, kafić "AKVARIJ", uništen,

21. KOMAZEC JOVO, kafić "JUGA", demoliran,

22. LASKOVIĆ BRANKO, kafić "BULEVAR", demoliran,

23. ARČABA MIRKO, kafić "AMBASADOR", demoliran,

24. OSTOJIĆ MARKO, butik "LIBERTAS", opljačkan i demoliran,

25. BOGDANOVIĆ MILAN, kafić "PEJTON", demoliran,

26. KRESOVIĆ BRANKO, auto-škola "ZADAR - INOKS", demolirana,

27. ALAVANjA MIRO, preduzeće i samoposluga prehrane, sve uništeno,

28. GOLIJANIN ANĐELKO, preduzeće za mesne proizvode i prehranu, uništeno,

29. KOMAZEC LEPA, krojačka radnja, uništena,

30. PRODAJA AUTOMOBILA "VESNA", demoliran,

31. LAKIĆ SLAVKO, frizerski salon, uništen,

32. TRGOVAČKA RADNjA NA "BILOM BRIGU", uništena,

33. KAFE BAR "KAKTUS", demoliran,

34. PUPOVAC BOŠKO, restoran "BAMBI", demoliran,

35. GLADOVIĆ ĐURO, kućica "TIBO" - prodaja obuće, opljačkana i uništena,

36. GLADOVIĆ LjUBO, kućica "TIBO" - prodaja obuće, opljačkana i uništena,

37. VAREĆAK MARIJA, dućan stakla, polupan,

38. KNEŽEVIĆ VLADO, kućica tipa "TIBO" - prodavnica tekstila, opljačkana i demolirana,

39. VUKOJEVIĆ BRANKO, kućica tipa "TIBO" - prodavnica tekstila, opljačkana i demolirana,

40. VUKIĆ UROŠ, kućica tipa "TIBO" - prodavnica ručne radinosti, opljačkana i demolirana,

41. DIMOVSKI ZORAN, kiosk tipa "TIBO", opljačkan i demoliran,

42. ŽIVANOVIĆ ŽIKA, kiosk tipa "TIBO", opljačkan i demoliran,

43-48. BEGOVIĆ, pet kioska tipa "TIBO", razna roba, uništeni,

49. CVIJANOVIĆ MILAN, štand za prodaju keramike,

50. BABIĆ DUŠAN, kiosk tipa "TIBO", prodaja obuće, opljačkan i demoliran,

51. ĆUK LjUBOMIR, štand za prodaju razne robe, opljačkan i demoliran,

52. KALUĐEROVIĆ MIŠO, kafić "GURMAN", demoliran,

53. ŠTRBAC STEVO, brijački salon uništen, ispred salona muzapaljen automobil,

54. ŠARIĆ ŽIVKO, gostionica "PUTNIK", demolirana i zapaljena,

55. MARIČIĆ PETAR, postolarska radnja, demolirana,

56. PUPOVAC JOVANKA, frizerski salon "ARIJANA", demoliran,

57. GLADOVIĆ LjUBOMIR, kiosk prodaje obuće, demoliran,

58. KORLAT NIKOLA, prodavnica slika, opljačkana i demolirana,

59. MARIČIĆ BOŽO, prodavnica auto delova "PLIMEKS",demolirana,

60. PAVIĆ ŽIVKO, sajdžijska radnja "ZENIT", demolirana,

61-75. 15 KIOSKA, raznih privatnih vlasnika na pijaci, roba opljačkana, kiosci uništeni,

76. MARIČIĆ VELjKO i njegov brat, kiosci, uništeni,

77. PRIVATNI HOTEL, polupana stakla,

78. PUPOVAC SOFIJA, pedikirski salon, demoliran,

79. SAVIĆ NIKOLA, mesara, uništena,

80. LAKIĆ ŽIVKO, bife "PROLETER", demoliran,

81. GNjIDIĆ ILIJA, radnja za suvenire, demolirana.

82. BJELANOVIĆ ZORAN, lokal na tržnici uništen,

83. KUTA ĐURO, kafić kod banke demoliran,

84. ŽUŽA DUŠKO, pekara zapaljena,

85. GAJIĆ VINKO, preduzeće "VIJAK" uništeno,

86. DRAČA SLOBODAN, komision uništen,

87. LEŽAJIĆ NEVEN, preduzeće uništeno,

88. GAICA JOVO, gostionica "KOZARA" oštećena,

89. GAICA DRINKO, preduzeće oštećeno.

II PRIVATNE KU ĆE I VIKENDICE SRBA:

90. SLADAKOVI Ć MARKO, iz Zadra, kuća demolirana sa nameštajem,

91. DOPUĐ DIMITRIJE, kuća-vikendica u Posedarju kod Zadra, uništena i pokradena,

92. ZLATKOVIĆ JORDAN, kuća u Sukošanu, potpuno srušena,

93. ALAVANjA PETAR, kuća u Sukošanu, srušena i demolirana,

94. VARAĆEK MARIJA, na kući u Ulici Put Bokanjca, polupani prozori,

95. JOKIĆ VOJIN, u Filipu Jakovu kod Zadra, srušena i demolirana kuća i spaljen nameštaj,

96. ŠKULIĆ MILAN i DIVNA, mešani brak, Hrvat - Srpkinja, minirana kuća dok su bili na spavanju, ujutru u 04.15,

97. RELjIĆ MILAN, iz Zagreba, minirana kuća na ostrvu Viru,

98. POKRAJAC TOMO, stan, zapaljen,

99. NEDIĆ TOMISLAV, kuća, opljačkana i razorena,

100. KUDRA NIKOLA, automobil "Sitroen", zapaljen

101. MIRKOVIĆ MILOŠ, kuća za odmor u Ražancu, zapaljena,

102. GLIGOROVIĆ MILOŠ, kuća u Ražancu, zapaljena,

103. KRESOVIĆ ĐURA, kuća zapaljena,

104. DRAČA RADE, kuća zapaljena,

105-126. 22 VIKENDICE, više vlasnika, na području Privlake, Vira i Nina.

III LOKALI DRUŠTVENIH FIRMI IZ SRBIJE:

127. "NOVI DOM", salon nameštaja, Beograd, salon demoliran i opljačkan u potpunosti, opljačkana roba odvezena kamionima, jedna fotelja je zapaljena ispred zgrade Suda,

128. PREDSTAVNIŠTVO "JAT"-a, potpuno demolirano,

129. "PUTNIK" - Beograd, usluge rent-a-kar, demolirano,

130. "AVIS" - Beograd, usluge rent-a-kar, demolirano,

131. "BEKO" - Beograd, iako ranije iseljen, lokal je polupan,

132. "MERKUR" - Bačka Palanka, prodavnica kožne galanterije, potpuno uništena i opljačkana,

133. "KLUZ" - Beograd, salon odeće, uništen,

134. "JUGOTURS - predstavništvo demolirano,

135. "BETEKS" ("ALKAR") - Beograd, prodavnica sportske odeće, opljačkana i demolirana,

136. "PETAR VELEBIT" - Beograd, prodavnica obuće, demolirana i opljačkana,

137. "OBUĆA" - Beograd, prodavnica obuće, demolirana i zapaljena,

138. "FRUŠKA GORA" - Ruma, prodavnica obuće, opljačkana i demolirana,

139. "JUGOBANKA" - Beograd, razbijeni izlozi,

140. "ČIK" - Kumanovo, prodavnica obuće, demolirana i opljačkana,

141. "STANDARD" - Zaječar, prodavnica kožne galanterije, demolirana i opljačkana,

142. "SIMPO" - Vranje, salon nameštaja, demoliran i opljačkan,

143. "VOJVODINA" - Stara Pazova, salon nameštaja, opljačkan i demoliran,

144. "LEDERLAND" Beograd - lokal na pijaci,

145-148. "BORBA" - četiri kioska, uništena i zapaljena.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Livljanić Ivo, predsednik opštine Zadar, sada ambasador Hrvatske u Vatikanu,

2. Šeks Vladimir, potpredsednik hrvatskog parlamenta i

3. Šale Petar, visoki funkcioner HDZ iz Zagreba, koji su tih dana bili u Bibinjama kod Zadra, odakle je došao najveći broj rušitelja, kao i

4. Brzoja Ivan, od oca Ljube i majke Marije rođene Vrsaljko, rođen 12. oktobra 1954. godine u Nadinu, opština Benkovac, načelnik Policijske uprave u Zadru, po nacionalnosti Hrvat,

5. Ikić Ante, od oca Josipa i majke Kristine rođene Šikić, rođen 22. maja 1953. godine u Gorici, opština Zadar, milicionar u Policijskoj upravi u Zadru, po nacionalnosti Hrvat,

6. Stanić Tomislav, visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, u to vreme delegiran iz Zagreba za načelnika Policijske uprave u Zadru.

 

DOKAZ: Dokazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 220/94-2, 82/94, 236/95-6, 236/95-7, 236/95-11, 236/95-12, 157/94 i 101/95.

 

IX-122

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Visoko, april - jun 1992. godine.

KRATAK OPIS: Muslimanski vojnici su na pravoslavni Uskrs isterali Srbe iz sedam kuća u Visokom, a među njima i porodice Manojlović sa 8 članova, od kojih 5 čine deca do 12 godina starosti i Molijević sa 2 deteta do 10 godina. U te kuće su uselili muslimane.

Muslimanska vojska je 20. juna izvršila jak napad na srpske kuće u Visokom. Na poziv muslimanskih vojnika, iz kuća je izašlo oko 150 muškaraca i oko 250 žena i dece - Srba, koji su odmah pretreseni. Oduzete su im sve vrednije stvari (nakit, satovi, prstenje i sl.). Žene i decu su zatvorili u prostorije škole u Visokom i u Mesni dom, a muškarce u kasarnu kod autobuske stanice.

U jednoj prostoriji u kasarni, veličine 8 dž 9 m, bilo je smešteno 150 ljudi, tako da nisu imali gde da legnu.

Bili su izloženi različitim vidovima mučenjima. Maskirani u feredže, muslimanski vojnici su ih tukli prilikom tobožnjeg saslušavanja. Tako su svedoku izbili zube, polomili rebra i naneli povrede po vratu.

Od mučenja i iscrpljenosti tri čoveka su umrla, među kojima i

Raković Vojo, star oko 55 godina.

Izlaganje gladi bilo je poseban način mučenja. Zatvoreni Srbi po nekoliko dana nisu dobijali ništa ništa za jelo, a zatim su im davane neznatne količine hrane, pa opet višednevno potpuno gladovanje. Za dva-tri meseca su gubili oko polovinu svoje telesne težine. Svedok je oslabio sa 70 kg na 38 kg, tako da se jedva kretao.

Muslimanski vojnici su se posebno zabavljali tako što su svojim psima bacali hranu, oko koje su se sa psima otimali zatvoreni Srbi koji su bili iscrpljeni od gladi.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Halilović Hajrudin, zvani "Mrčo", brat Halilović Sefera, starešina logora,

2. Murtić Amir,

3. Hamzić Asim,

4. Čenov Miralem,

5. Selimović Samir, zvani "Domac".

 

DOKAZ: 440/94-38.

 

 

 

 

IX-123

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Bibinje, kod Zadra, 02. maj 1991. godine.

KRATAK OPIS: Veća grupa građana Zadra i Bibinja, kod Zadra je 02. maja organizovano vršila uništavanje imovine građana srpske nacionalnosti, sa ciljem da se to stanovništvo prisilno iseli iz Bibinja.

Tom prilikom je demolirano i srušeno je 37 kuća i više lokala Srba u Bibinjama.

Svi lokali i kuće su prethodno opljačkani. To je dovelo do masovnog iseljavanja građana srpske nacionalnosti iz Zadra i okoline.

 

Među demoliranim i opljačkanim kućama u Bibinjama su i kuće:

1. PAVLOVIĆ BRANKA, iz Korlata kod Benkovaca, kuća spaljena,

2. BOJČIĆ GOJKA, radi u Švajcarskoj, kuća spaljena,

3. dr BOROJEVIĆA, radi u Švajcarskoj, kuća opljačkana i spaljena,

4. KRESOVIĆ MILOŠA, iz Zadra, kuća opljačkana i spaljena,

5. KOŠEVIĆ PETRA, iz Zadra, kuća opljačkana,

6. KOVAČ MILOŠA, iz Zadra, kuća opljačkana i zapaljena,

7. VUJATOVIĆ MIRKA, iz Zadra, kuća spaljena,

8. RUMENIĆ STEVE, iz Zadra, kuća zapaljena,

9. KRESOVIĆ ĐURA, iz Zadra, kuća demolirana,

10. SAMOLOV STOJANA, kuća spaljena,

11. ROKNIĆ PERA, kuća spaljena,

12. ZOJIĆ dr ŽIVORADA, kuća spaljena,

13. RNjAK dr DUŠANA, kuća spaljena,

14. OŽEGOVIĆ STRAHINjE, kuća spaljena,

15. ŽUNIĆ SIMA, kuća spaljena,

16. PAVLOVIĆ VLADA, opljačkana kuća,

17. OŽEGOVIĆ MIRKA, opljačkana kuća,

18-27. DESET KUĆA u delu zvanom "Punta" u Bibinjama, zapaljeno,

28-37. PETNAEST KUĆA, u delu zvanom "Režani", zapaljeno.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Brzoja Ivan, od oca Ljube i majke Marije ro đene Vrsaljko, rođen 12. oktobra 1954. godine u Nadinu, opština Benkovac, načelnik Policijske uprave u Zadru, po nacionalnosti Hrvat,

2. Ikić Ante, od oca Josipa i majke Kristine rođene Šikić, rođen 22. maja 1953. godine u Gorici, opština Zadar, milicionar u Policijskoj upravi u Zadru, po nacionalnosti Hrvat,

3. Stanić Tomislav, visoki funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, u to vreme delegiran iz Zagreba za načelnika Policijske uprave u Zadru.

 

DOKAZ: Dokazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 220/94-2 i 82/94.

 

IX-124

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Novi Travnik, 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je živeo sa porodicom u Travniku gde je proveo radni vek, a u vreme izbijanja građanskog rata bio je u penziji.

Kada je počeo rat u Hrvatskoj, otpočeo je sistemski pritisak na Srbe koji su živeli u Novom Travniku. Obijani su njihovi stanovi, garaže, kradeni su im automobili, na njihova vrata su dolazili muslimani i Hrvati i govorili :"Vi ste četnici i treba da se selite".

Kroz prozor su svedoku ubacivane poruke da kao Srbi treba da se sele. Pretnje su ispisivane i na zidovima zgrada i na vratima stanova Srba.

Kada je u Bosni i Hercegovini izbio rat između muslimana i Hrvata, broj muslimanskih izbeglica se naglo povećao u Travniku i od tada počinju javna obijanja i pljačkanja stanova Srba. To su radili naoružani muslimani koji su bili u uniformama.

Tako je ubijen i

Sima Svetlica

koga su izboli noževima prilikom upada u njegov stan, kao i mladić koji se prezivao

Pavlović,

koga su izrešetali iz vatrenoge oružja kada je otvorio vrata od svog stana. Iz snajpera je ubijen na terasi svoga stana i

Đuro Krupljan.

Maloletne ćerke Đ. M. su silovane u kući naočigled roditelja, posle čega se Đ. M. obesio na tavanu zgrade u kojoj je stanovao.

Sve ovo je uticalo na Srbe da napuštaju Novi Travnik. Mnogi u tome nisu uspeli jer su ih usput presretali i otimali im sve što su poneli sobom. Zbog toga su morali da se kriju po podrumima i po garažama.

Svedoku je poznato da je posebno maltretiran Đ. D. koga su držali za kosu i nožem mu prelazili preko vrata dok su mu vršili pretres stana. Tom prilikom su sekli fotelje, lomili televizor i razbacivali stvari po stanu. On je zbog toga oboleo i morao je da bude smešten na lečenje u Neuropsihijatrijsku bolnicu.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Kunić Fikret

2. Zaimović Ismo.

DOKAZ: 472/95.

 

 

 

 

IX-125

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Cabun kod Virovitice, 1991 - 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je sa suprugom i sinom živeo u mestu rođenja - Cabunu.

U avgustu 1991. godine, kada je HDZ već bila na vlasti u Hrvatskoj, svedok je dobio poruku u kojoj je pisalo da će mu sin biti ubrzo zaklan, a da će on sve to da gleda. Posle te poruke, plašeći se za život svoga sina, odmah su ga prebacili u Mađarsku.

Nakon toga su počela razna uznemiravanja i šikaniranja. Patrola milicije je često dolazila u kuću svedoka tražeći oružje. Milicionari su tvrdili da je njihov sin otišao u četnike i tražili su da im preda oružje. Kako je sin svedoka imao samo lovačku pušku, otac im je predao. Međutim, oni su i nakon toga ponovo dolazili i tražili drugo oružje koje svedok nije imao. Tom prilikom su razbijane stvari i pokućstvo.

Na dan 02. februara 1992. godine u 23.50 časova neko je kucao na vrata svedokove kućeu kojoj je on spavao sa suprugom. Pošto od straha nisu uspeli da se odazovu, dva lica su provalivši ulazna vrata upala u stan. Ta lica su bila maskirana čarapama i kapama navučenim preko glave, obučena u vojničke uniforme, naoružana "Kalašnjikovima" i opremljena "Voki-toki" radio-stanicama. Odmah su počela da tuku svedoka i njegovu suprugu. Ovo je trajalo oko jedan čas uz strahovite batine i maltretiranje. Kada je u jednom momentu napadaču pao povez sa lica, prepoznao je Vazen Anicu iz istog sela.

Ova dva napadača su napustila stan svedoka kada im je treće lice, koje je bilo u dvorištu, preko megafona kazalo "Dosta je bilo".

Posle toga svedok i njegova supruga više nisu smeli da spavaju u svojoj kući, već su se krili kod prijatelja. Ubrzo su im ulazna vrata na kući bila skinuta i stalno je neko ulazio u kuću i odnosio im stvari.

Pošto je svedok shvatio da mu više nema života u rodnom selu, sa suprugom je pobegao u Srbiju, a svoju kuću je naknadno uspeo da proda jednom Hrvatu za 27.000. DEM, iako je to daleko ispod vrednosti kuće koja je bila nova i vredela je najmanje 120.000. DEM.

Zbog sličnog pritiska i drugi Srbi iz tog sela su se iselili.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Vazen Anica iz Cabuna,

2. Vajda Žaljko iz Cabuna i drugi pripadnici HDZ.

 

 

DOKAZ: 397/95.

 

 

 

IX-126

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Osijek, sredinom 1991. godine

KRATAK OPIS: Svedokinja je živela u Osijeku preko 30 godina, gde je imala i svoju kuću.

U avgustu 1991. godine je sa porodicom pobegla u Srbiju zbog toga što su se kao Srbi osetili ugroženim i sada imaju status izbeglica.

Unuka svedokinje, starog 10 godina, su kao jedinog Srbina iz ulice često tukla hrvatska deca. Dolazio je kući sa iscepanom odećom, razbijenom glavom i razbijenim nosem.

Učestali su anonimni telefonski pozivi. Govorili su im da kao četnici treba da se jave u četnički štab, pominjali su imena unuka, pretili deci.

Ćerki svedokinje je skladištar na njenom radnom mestu uperio pištolj u grudi i pretio joj da će je kao Srpkinju ubiti. Kada se žalila pretpostavljenom, ovaj joj je kazao da se skladištar samo šalio.

Zet svedokinje koji je radio u kombinatu "Belje", inače Hrvat, video je spisak u svom preduzeću na kome su bila imena Srba koji je trebalo da budu ubijeni. Na tom spisku je bilo i ime njegove žene i dece, pa su i na njega vršili pritisak da se razvede i da se oženi Hrvaticom. On je zbog toga odlučio da s njima pobegne iz Hrvatske.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Glavaš Branimir, u to vreme predsednik HDZ u Osijeku, podstrekač progona Srba.

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka pred istra žnim sudijom Okružnog suda u Novom Sadu koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 694/94.

 

 

IX-127

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Osijek 1990-1991. godine

KRATAK OPIS: Posle dolaska HDZ na vlast u Hrvatskoj, od 1990. godine svedok je počeo da dobija anonimne pozive sa zahtevom da napusti svoju kuću. Posle toga su kod njega počeli da dolaze nepoznati ljudi i da traže da se sa porodicom iseli u Srbiju. Zatim su dolazili poznati ljudi, pa su i oni tražili da napusti Osijek zbog toga što je Srbin.

Kada se u novembru 1990. godine vraćao sa posla, neko je pucao na njega iz pištolja. Posle toga je policija izašla na uviđaj, sačinila zapisnik, ali nije preduzela ništa drugo.

Na kući svedoka su početkom februara 1991. godine porazbijani svi prozori koji su gledali na ulicu, a u poštanskom sandučetu mu je ostavljeno pismo sa zahtevom da napusti grad. Posle toga je na svedokovu kuću bačena eksplozivna naprava, a zatim mu je i ograda srušena. I to je prijavio policiji ali bez rezultata

Pripadnici ZNG u uniformama su u toku aprila 1991. godine u nekoliko navrata dolazili kod njega u kuću, prebijali ga, ispreturali mu stvari po kući i napravili štetu. Saopštili su mu da odmah mora da napusti svoju kuću i da mu je to poslednji rok.

U to vreme je "Slobodni tjednik" objavio optužbe koje su svedoka teretile da je četnik i terorista. Tada mu je bačena i eksplozivna naprava u lokal, pričinivši mu znatnu štetu. Ponovo policija nije ništa učinila.

Svedoka su 23. maja 1991. godine prilikom polaska na posao pretukla petorica pripadnika HDZ-a. Tom prilikom mu je povređena kičma, glava, ruke i noge, a bio je izboden i nožem, posle čega je prebačen u bolnicu. Slučaj je prijavljen miliciji.

Za vreme boravka u bolnici bile su mu zabranjene posete i nije mu pružena odgovarajuća medicinska pomoć.

U bolnici su ga Hrvati provocirali, pljuvali su ga i šamarali. Tražio je od lekara da ga premeste u drugu sobu, ali to nije bilo prihvaćeno.

Posle dvodnevnog boravka u bolnici, pošto je obavešten da će biti otrovan, prijatelji su ga tajno prebacili u bolnicu u Somboru.

Svedoku je odmah posle toga ponovo bila minirana kuća od čega je nastala znatna šteta.

Početkom juna 1991. godine pokradene su mu sve stvari iz kuće i lokala.

Svedok je za vreme boravka u bolnici dobio otkaz u preduzeću jer nije dolazio na posao pet dana. Svedok pretpostavlja da su ga ovako proganjali zbog toga što je bio funkcioner stranke SDS u Osijeku, koja je delovala kao legalna stranka.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Glavaš Branimir i drugi pripadnici HDZ u Osijeku.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka i druga dokumentacija u Komitetu pod brojem 167/95.

 

IX-128

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Crikvenica, krajem novembra 1991. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je živeo u Crikvenici gde je imao svoj stan u vlasništvu, veličine 60 m 2 koji je bio komplento namešten, kao i novo vozilo marke "Golf".

U njegov stan su 28. novembra oko 21.30 časova došla dvojica pripadnika MUP-a Hrvatske i naredili mu da se pripremi za sutrašnji transport za Bosnu, gde je on bio rođen. Smeo je da spakuje samo jednu torbu.

Narednog jutra su po njega došli policijskim automobilom u kome se već nalazio jedan Srbin iz Novog Vinodolskog, pa su ih odveli u stanicu milicije u Crikvenici. Nakon 15 časova koliko su ih držali u toj stanici, odvezli su ih maricom, sa još jednim Srbinom, u Rijeku i ukrcali ih na brod koji je tu čekao i zvao se, koliko se seća, "Liburnija". U tom brodu je bilo oko 700 ljudi od kojih su većina bili Srbi. Bilo je i nešto malo muslimana.

Brod je uz pratnju Vojne policije krenuo oko 16.00 časova i odvezao ih u splitsku luku, gde su stigli narednog jutra u 07.00 časova.

Tu su ih ukrcali u šest duplih autobusa gradskog saobraćaja, pa su ih odvezli do Duvna (Tomislavgrad). Tu su ih podelili, tako da je jedna polovina otišla prema Mostaru, a druga prema Posušju.

Svedoka su iskrcali u Zenici i tako je svedok ostao bez stana i bez ikakve imovine. Sada živi kao izbeglica u Srbiji.

 

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Najviši organi vlasti Hrvatske i bivše BiH.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 532/94-5.

 

 

 

 

IX-129

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Vinkovci, 1991. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je živeo kao penzioner u Vinkovcima.

U maju i junu 1991. godine počeo je pritisak na njega da se iseli iz stana i da ode za Srbiju. Svakodnevno su ga pozivali telefonom i tada su mu govorili: "Srbine, zar si još tu? Kada ćeš ići iz stana? Kada ćeš u Srbiju?". Zbog ovakvih pretnji je noću morao da isključuje telefon.

Kada bi izašao u grad, zaustavljali su ga i pretili mu i na najgrublji način ga vređali.

U maju 1991. godine naišlo mu je u susret jedno policijsko vozilo koje se zaustavilo kada je došlo do njega. Iz njega je izašlo nekoliko policajaca. Pitali su ga gde je bolnica i kada je hteo da im objasni, osetio je strahovit udarac po glavi. Došao je svesti na putu za bolnicu gde mu je ušivena rana na glavi, a imao je i povredu levog oka.

U strahu, pošto su u bolnici počeli da mu kao Srbinu prete, pobegao je iz bolnice. Krio se do sredine jula, kada mu je jedan prijatelj Hrvat rekao da mu se sprema zlo i da odmah beži za Srbiju.

Pošto je svedok pobegao za Srbiju, pripadnici policije u Vinkovcima uhvatili su njegovog sina i odveli ga u mesnu zajednicu u Vinkovcima, gde su ga pretukli. Zadobio je teške telesne povrede.

Svedok je pobegao u letnjem odelu i sve svoje stvari ostavio u Vinkovcima. Posle njegovog bekstva, u svedokov stan i u kuću svedokovog sina su se uselili Hrvati.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Zovak Tihomir, predsednik opštine Vinkovci.

 

DOKAZ: Dokumentacija u spisu Komiteta pod brojem 577/94 i 17/93.

 

 

 

IX-130

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Grubišino Polje, 1990 - 1992.

KRATAK OPIS: Kada se 1990. godine vratio sa odslu ženja vojnog roka u svoje selo, svedok je doživeo da njegovi dojučerašnji drugovi Hrvati sa kojima se dobro poznavao i ranije družio, kao rezervisti policije legitimišu na svakoh 100-200 metara.

Kada je HDZ došla na vlast u martu 1990. godine, na kuću svedoka i njegovog oca je bačena bomba koja je uništilaa fasadu. Na pravoslavnoj crkvi u Velikom Grđevcu ispisano je: "HDZ: smrt Srbima", a na fasadi kuće svedoka "Marš preko Drine, lopovi i jude".

Svedok je u junu 1991. godine na doplatnoj marki na kojoj se nalazila šahovnica, a koju je poslao na pismu za Beograd, napisao "Krajina". Zbog toga je posle bio pozivan u policiju, saslušavan, i maltretiran.

Na kuću svedoka je noću 13. avgusta 1991. godine izvršen drugi napad bombama. Posle toga je svedok sa roditeljima napustio porodičnu kuću veličine 400 m 2, koja je nakon toga oplja čkana i srušena.

U januaru ili februaru 1992. godine je, pored kuće svedoka, minirano još desetak kuća Srba u ovom selu. Pošto su svedok i njegov otac uspeli da pobegnu, saznali su da su u Grubišinom Polju sačinjeni i na javnim mestima istaknuti spiskovi u kojima je navedeno ko su četnici, kao i da je otac svedoka osuđen na smrt streljanjem i oduzimanje imovine, a svedok na 16 godina robije.

 

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Pušić Željko, načelnik policije u Velikom Grđevcu,

2. Tot Šandor, načelnik SUP-a u Grubiškom Polju,

3. Groš Alojz,

4. Ferendžić Ivica iz Male Pisavice,

5. Kranjević Dinko, profesor u Velikom Grđevcu,

6. Debić Ivica,

7. Delić Ante iz Grubišinog Polja.

 

DOKAZ: 427/4-94.

 

 

 

IX-131

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Vareš, 1992 - 1993. godina.

KRATAK OPIS: Hrvati su u ovoj opštini imali ve ćinu stanovništva i oni su sa muslimanima bili u koaliciji.

Postupak hrvatskih vlasti je bio uglavnom korektan, ali muslimani koji su imali svoje jedinice sa oznakama "Zelenih beretki" često su upućivali pretnje srpskom stanovništvu i izazivali razne sukobe kada god bi im se ukazala prilika.

To je posebno činjeno prema stanovništvu u selima. Upadali su u srpske kuće i odvodili pojedine Srbe koji se više nisu pojavljivali. Hrvatske vlasti su u toku 1992. godine torelisale takve postupke i nisu ništa preduzimale. Posle toga su muslimani počeli da pljačkaju srpske kuće i da ih pale. Neprekidno su pretili srpskom stanovništvu da će ih proterati sa tog područja ili poubijati, da im nema zajedničkog života i da tu nema mesta za Srbe.

Na taj način su do novembra 1993. godine uspeli da očiste 12 sela u okolini Vareša, koja su bila naseljena Srbima, i to: Neprivaj, Debelu Među, Dražević, Stršljenice, Brda, Radonjić, Slavinj, Planinicu i druga.

Srbi su bili prinuđeni da napuste ta sela i da odu u pravcu Sokolca i drugih mesta. Ta sela su ostala potpuno pusta i ideja muslimana da očiste Srbe sa te teritorije se ostvarila.

Veliki broj stanovnika iz tih sela je odveden u nepoznatom pravcu ili je ubijen, kao što je to bilo sa Neđom Lekom iz sela Žižci.

Muslimanska vojska je do 03. novembra 1993. godine potpuno istisnula hrvatsko i srpsko stanovništvo iz Vareša.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Najviši organi vlasti u Varešu.

 

DOKAZ: Svedok 292/95-14.

 

 

 

IX-132

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Selo Ponijevo kod Zenice, 1992. godine.

KRATAK OPIS: Selo Ponijevo bilo je naseljeno isklju čivo pripadnicima srpske nacionalnosti, a sela koja su ga okružavala bila su muslimanska.

Neposredno pred početak rata, u prvoj polovini 1992. godine, muslimani iz susednih sela organizovali su vojne jedinice sa oznakama "Zelenih beretki" i počeli da se naoružavaju.

Srbima iz Ponijeva upućivali su pretnje da će svi biti poubijani ili proterani. Govorili su da Srbima nema mesta u tom selu, da ne mogu živeti u svojim kućama i da je to sve njihovo. Kako se početak rata približavao, pretnje su bile sve češće i agresivnije, tako da je većina stanovništva srpske nacionalnosti napustila svoje kuće. Već u junu mesecu 1992. godine u tom selu nije bilo više srpskog stanovništva, jer su svi napustili svoje kuće.

Muslimani iz susednih sela su opljačkali ostavljenu imovinu, a potom su kuće zapalili. One koje su bile izgrađene od tvrdog materijala, muslimanske jedinice su minirale. Muslimani iz okolnih sela su zemlju koju su Srbi posedovali podelili između sebe.

Saslušani svedok je tako ostao bez 5 hektara obradive zemlje, velike nove kuće na sprat, garaže, štale i ostalih pratećih objekata, kao i kombajna, traktora, mlina, 15 košnica pčela, čiju ukupnu vrednosti procenjuje na 700.000 DEM.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Šišić Sirađ, komandant muslimanskih oružanih formacija,

2. Bončina Branko, komandant Teritorijalne odbrane Zenice,

3. Mujčin Bešlo, komandant Vojne policije.

 

DOKAZ: Svedok 234/95-23.

 

 

 

IX-133

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Suhopolje kod Virovitice, januara 1992. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je živeo u Suhopolju, kao i njegova dva sina koja su imala posebna domaćinstva.

Na kuću starijeg svedokovog sina je noću 01. januara 1992. godine bačena bomba. Njegov sin je posle toga pobegao na srpsku teritoriju.

Drugi sin svedoka je, nakon dobijanja otkaza u Bjelovaru, bio pritvoren i dan kasnije razmenjen za neke hrvatske građane.

Pripadnik ZNG Stanišek Drago je 04. januara došao u kuću svedoka i počeo da mu psuje majku srpsku i da traži da izađe iz kuće. Zatim ga je bacio niz stepenice, govoreći svedoku da ovde za njega nema mesta i da mora da ide iz Hrvatske. Pošto svedok nije hteo da izađe iz svoje sopstvene kuće, ovaj ga je kundakom automata udario u lice, pa mu je tada pukla vilica i izbijena su mu četri zuba i napravljena velika rasekotina.

Susedi su ga odveli u bolnicu u Viroviticu, gde su mu stavili sedam kopči na rasekotinu na licu i tada mu je jedna lekarka kazala da ne bi smeo da ostane u bolnici jer će ga sigurno ponovo tražiti pripadnici ZNG.

Posle toga je svedok pobegao na područje Srbije. Nakon toga mu je kuća starijeg sina, na koju je na Novu godinu bila bačena bomba, minirana.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Stanišek Drago, pripadnik ZNG iz Virovitice.

 

DOKAZ: Svedok 401/95.

 

 

 

IX-134

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Banovi ći, 1992 - 1994. godine.

KRATAK OPIS: Svedok je ro đen u Banovićima, gde se nalazio na dužnosti direktora ugledne fabrike kada je izbio građanski rat.

Uniformisani i naoružani pripadnici muslimanske Patriotske lige su ga 22. maja 1992. godine odveli iz stana na "informativni razgovor". Još u stanu su mu stavili lisice na ruke i odveli ga u selo Banoviće u zgradu biblioteke u školi "Ivan Goran Kovačić", gde su su se već nalazili drugi uhapšeni Srbi.

Tu je ostao tri dana i tri noći i za to vreme bio je podvrgnut mučenju i nečovečnom postupanju. Tukli su ga palicama, a od udaraca kundakom po glavi, ostao mu je vidan ožiljak.

Posle toga je prebačen u logor za Srbe u zgradi Železničkog saobraćaja u Banovićima, gde se tada nalazilo oko 300-400 zatvorenih Srba.

Svi oni su bili podvrgnuti mučenju i batinanju.

Svedok je bio zatvoren u podrumskim prostorijama i kako navodi tukli su ih redovno noću između 23.00 i 05.00 časova, kada je bio na snazi palicijski čas. Najčešće su ih odvodili u kancelariju na spratu gde su ih tukli. Tukli su ih palicama, najčešće tako što su morali da stave ruke ispred sebe na sto sa dlanovima na dole, pa su ih najviše udarali po prstima.

Iz Banovića je svedok bio prebačen u zatvor u Tuzli gde je ostao 60 dana i gde su ga teretili da je navodno trovao vodovod u Banovićima i da je ilegalno posedovao oružje, iako je svedok od pre rata uredno imao dozvolu za oružje. Putovanje iz Banovića za Tuzlu je trajalo šest časova zato što se kombi u kome su ih prevozili zaustavljao kad god bi na putu naišo na vojnike ili druge građane. Tada bi ih izvodili napolje i govorili za Srbe koje su sprovodili da su to četnici i da treba da ih tuku, što su ovi tako podstaknuti i činili.

Posle 60 dana su ga pustili na slobodu, ali nije mogao da se vrati u svoj stan u Banovićima, jer mu je u međuvremenu oduzet zajedno sa svim stvarima, pa je morao da pređe da stanuje kod roditelja. Bio je uključen u "radne vodove" pa je moro da odlazi na prinudni rad.

Takvo stanje je trajalo do kraja 1993. godine kada je, plativši prethodno 2.000 DEM, uspeo da pređe na srpsku teritoriju. Pre toga je sa drugim Srbima koji su platili za izlazak iz Banovića, bio pozvan na gradski stadion gde je morao da potpiše izjavu da dobrovoljno i bez ikakve imovine izlazi iz Banovića. Tek tada je bio prebačen za Bijeljinu.

U avgustu 1994. godine iz Banovića su izašli i roditelji svedoka koji su za to takođe morali da plate 2.000. DEM.

Celokupna imovina svedoka i njegovih roditelja, koja se sastojala od stana, roditeljske kuće, kamiona i poslovnih prostorija, bila je zaplenjena.

Na kraju svog iskaza svedok navodi:

"Ja nikada nisam bio nacionalista i nisam nikad mrzeo pripadnike druge nacionalnosti, a posebno ne muslimane. Nisam bio član nijedne partije kada sam bio uhapšen."

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

1. Kukić Mirsad, predsednik Izvršnog odbora u Banovićima,

2. Pilić Šefer,

3. Kurtić Abid,

4. Kurtić Nair,

5. Mulić Abid, "istražni sudija" koji se posebno isticao u nečovečnom postupanju prema Srbima u logoru u Železničkom saobraćaju,

6. Getoš Andrija, zvani "Miro",

7. Mrkonjić, zvani "Mrkonja" iz sela Omagići kod Banovića, koji se isticao u batinanju zatvorenih Srba,

8. Joldić Ethem, zvani "Edo", upravnik logora u Železničkom saobraćaju.

 

DOKAZ: 232/95.

 

 

IX-135

KVALIFIKACIJA DELA: Etni čko čišćenje

MESTO I VREME: Selo Raspoto čje, opština Zenica, 04. i 05. jun 1992. godine.

KRATAK OPIS: Izuzetno jake muslimanske oru žane formacije su iznenada 04. juna 1992. godine napale srpski deo Raspotočja kod Zenice, čiji su se meštani Srbi, nemoćni da priže otpor, predali.

Muslimani su autobusima prevezli oko 140 muškaraca i zatvorili ih u Kazneno-popravni dom u Zenici, a žene, decu i starce su odvezli u zatvor u osnovnoj školi "Sead Škrgo" u Zenici.

U Kazneno-popravni dom u Zenici je tada prisilno dovedeno oko 1.200 Srba pokupljenih u ovom i u drugim selima oko Zenice.

Zatvoreni Srbi su bili podvrgnuti batinanju i mučenju, a svedok zna da su od batina umrli

1. Đukić Radovan iz Lokava,

koji je radio kao čuvar u rudniku Zenica, i izvesni

2. Kuprešak iz Osječanika kod Zenice.

Kada je svedok 05. avgusta 1992. godine izašao iz zatvora, u selu je zatekao zapaljenu i razorenu svoju kuću, a razorene su bile i kuće njegovih najbližih komšija Bencun Stanimira, Bencun Uroša, Janković Veljka i Janković Danila.

 

INDICIJE O IZVRŠIOCU:

Muslimanske oružane formacije, u čijem sastavu su bila i braća:

1. Huseinspahić Džemal,

2. Huseinspahić Kemal i

3. Huseinspahić Mehmed, svi iz sela Gnjusi kod Zenice.

 

DOKAZ: Zapisnik o saslušavanju svedoka koji se nalazi u dokumentaciji Komiteta pod brojem 283/94-6.