SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA
KOMITET ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O IZVRŠENIM ZLOČINIMA PROTIV ČOVEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA

FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA
COMMITTEE FOR COMPILING DATA ON CRIMES AGAINST HUMANITY AND INTERNATIONAL LAW


Zločini u toku oružanih sukoba na tlu ranije SFRJ u periodu 1991-1995
* * *
Crimes Committed During Armed Conflict in the Territory of Former Yugoslavia (SFRY) from 1991 to 1995

1.

Prvi izveštaj
 


2.

Drugi izveštaj
Uvod
 


3.

Treći izveštaj
Aneks I

The Third Report
 
Introduction

Annex I


4.

Četvrti izveštaj
Uvod
Rezime
Informacije o stranim plaćenicima

The Fourth Report
Information about foreign mercenaries
List of concentration camps for Serbs


5.
 

Peti izveštaj
Izveštaj o ratnim zločinima prema Srbima na opštini Goražde

The Fifth Report
Report about war crimes against Serbs in Gorazde Municipality
Torture in the camps for Serbs in the Former Bosnia and Herzegovina


6.

Šesti izveštaj
Genocid i postupci nad Srbima u bivšoj BIH
Genocid nad Srbima u Mostaru


The Sixth Report

Introduction
Genocide and acts against Serbs in the Former Bosnia and Herzegovina
Genocide against Serbs in Mostar
List of concentration camps for Serbs


7.

Sedmi izveštaj
Uvod
Čelebići logor za Srbe
Zločini Hrvatske na putu Okučani - Stara Gradiška
Zločini Hrvatske vojske na putu Srbobran - Jajce
Zločini Hrvatskih vojnih i policiskih snaga u Krajini

The Seventh Report
Introduction
Celebici concentration camp for Serbs
Croatian crimes on the Okucani-Stara Gradiska road
Crimes of the Croatian Army on the Srbobran-Jajce Road
Crimes of Croatian soldiers and police forces in Krajina


8.

Osmi izveštaj
Zločini u opštini Višegrad 
Zloupotreba medicinskih ustanova u vojne svrhe u Sarajevu
Logor u silosu u Turčinu
Zločini Hrvatske vojske, HVO i policiskih snaga u Mkonjić-Gradu
Genocid nad civilnim stanovništvom Republike Srpske Krajine
Spisak nestalih lica iz Republike Srpske Krajine

Crimes in Visegrad Municipality
Misuse of medical facilities for military necessity in Sarajevo
Concentration camp in elevator in Turcin
Crimes of the Croatian Army, HVO and police forces in Mrkonjic-Grad
Genocide against civilians of the Republic of Srpska Krajina
List of lost persons from the RSK


9.

Deveti izveštaj
Miniranje Crkve Svetog Nikolaja u Vukovaru
Genocid nad Srpskim narodom u opštini Konjic
Logori mudžahedina u opštini Zavidovići
Genocid nad Srbima na području Bosanske Posavine
Organizovani karakter genocida nad Srbima u Sarajevu

Mining of the church of the Saint Nikolaj in Vukovar
Genocide against Serbs in Konjic Municipality
Mujaheddins'  military camp in Zavidovici
Genocide against Serbs in the district of Bosanska Posavina
Organized character of genocide against Serbs in Sarajevo


10.

Deseti izveštaj
Zločini genocida nad Srbima u logoru "Lora" u Splitu
Genocid nad Srpskim stanovništvom Kupresa
Ubistva civilnog stanovništva u Kozarskoj Dubici
Stradanja Srba u logoru Dretelj
Logor u bivšoj kasarni JNA "27. Juli" u Bihaću

The Tenth Report
Genocide against Serbs in concentration camp "Lora" in Split
Genocide against Serbs in Kupres
Killing of civilians in Kozarska Dubica
Suffering of Serbs in the concentration camp Dretelj
The concentration camp in ex-barracks of the Yugoslav People’s Army "27. Juli" in Bihac


©Komitet za prikupljanje podataka o izvršenim zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava
©Committee for Compiling Data on Crimes Against Humanity and International Law